XXXVII GLIWICKIE SPOTKANIA CHÓRALNE

W imieniu organizatorów przekazujemy zaproszenie do udziału w zbliżających się Gliwickich Spotkaniach Chóralnych: Zapraszamy na XXXVII Gliwickie Spotkania Chóralne – 4 dni spotkań z muzyką chóralną w różnych miejscach na terenie Gliwic, zaplanowane na przestrzeniCzytaj Dalej

ZAPISY DO DIECEZJALNYCH INSTYTUCJI MUZYCZNYCH

Zapraszamy do nauki w Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II stopnia w Gliwicach. Do naszych szkół zaproszone są wszystkie osoby, które posługują lub pragną posługiwać w kościele jako muzyk kościelny (organista, kantor, dyrygentCzytaj Dalej

KONCERTY ORGANOWE W KONWIKCIE 2017

Zapraszamy do udziału w tegorocznym cyklu koncertów organowych w Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, które będą się odbywać od kwietnia do sierpnia w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, na 31-głosowych organach mechanicznych firmyCzytaj Dalej

NOWE WYDANIE ŚPIEWNIKA PSALLITE DOMINO SAPIENTER

W styczniu 2017 roku ukazało się nakładem Wydawnictwa św. Krzyża w Opolu nowe, czwarte wydanie niezwykle cenionego i praktycznego zbioru melodii m.in. psalmów responsoryjnych i aklamacji przed Ewangelią „Psallite Domino sapienter”. Nowe wydanie zawiera ponadCzytaj Dalej

KURS DLA PSAŁTERZYSTÓW 2017

Wszystkich, którzy chcą wykonywać psalm responsoryjny podczas liturgii, zapraszamy do udziału w 13 edycji Kursu dla psałterzystów. Jest to doskonała okazja do teoretycznego i praktycznego przygotowania się do poprawnej realizacji śpiewu międzylekcyjnego, który – zgodnieCzytaj Dalej