Informacje ogólne

W lipcu 2004 roku Biskup Gliwicki Jan Wieczorek, w trosce o właściwy poziom śpiewu i muzyki kościelnej na terenie diecezji gliwickiej, powołał do istnienia w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach Referat ds. Muzyki Kościelnej. Pierwszym referentem ds. muzyki kościelnej został mianowany ks. dr Franciszek Koenig, który pełnił tę funkcję do sierpnia 2014 roku. Od 1 września 2014 roku referat ds. Muzyki Kościelnej prowadzi ks. mgr-lic. Adam Kozak.

Zadaniem referatu jest:

  • czuwanie nad całością spraw związanych z muzyką kościelną w diecezji,.
  • formacja duchowa organistów i muzyków kościelnych,
  • troska o przestrzeganie przepisów liturgicznych (odnośnie do kwestii muzycznych),
  • nadzór nad stanem technicznym organów w kościołach na terenie diecezji.
Kontakt z referatem:
telefon: 32/ 230 71 42 wew. 117 (tylko w godzinach urzędowania referatu)