Dekanalne spotkanie formacyjne

W tym roku dekanalne spotkania formacyjne dla muzyków kościelnych, które zwykle odbywały się na jesieni, nie odbędą się.