Dekanalne spotkanie formacyjne

Celem spotkań formacyjnych moderatora Sekcji muzyki kościelnej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach z muzykami kościelnymi w poszczególnych rejonach diecezji gliwickiej jest omówienie aktualnych i najbardziej istotnych zagadnień muzyczno-liturgicznych, a także utrwalanie repertuaru śpiewów, wprowadzanych lub przypominanych w danym roku w całej diecezji. Spotkania mają także integrować środowisko muzyków kościelnych oraz wypracowywać wspólne metody rozwiązywania problemów.
W 2021 roku dekanalne spotkania formacyjne dla muzyków kościelnych nie odbędą się.