Dekanalne spotkanie formacyjne

W dniach 5-17 października 2018 odbędzie się kolejny cykl spotkań formacyjnych referenta ds. muzyki kościelnej z organistami w dekanatach diecezji gliwickiej. Podczas spotkań poruszane są aktualne i najbardziej istotne zagadnienia muzyczno-liturgiczne, a także utrwalany jest repertuar z „Programu wprowadzania nowych śpiewów” (prosimy uczestników o zabranie ze sobą „Drogi do nieba” z nutami).
Udział organistów w spotkaniach jest obowiązkowy. Jeżeli z ważnych powodów ktoś spośród muzyków nie może uczestniczyć w spotkaniu w ramach własnego dekanatu, to powinien uczestniczyć w spotkaniu w innym terminie lub w ostatnim spotkaniu w Centrum Edukacyjnym i m.św. Jana Pawła II w Gliwicach, 17 października 2018.
Spotkania będą rozpoczynać się zawsze o godz. 19.15 zgodnie z planem
zamieszczonym poniżej: