Godziny urzędowania referatu

Środa 9.30 – 12.30
Czwartek 12 – 15
Adres: Referat ds. Muzyki Kościelnej
Kuria Diecezjalna w Gliwicach
ul. Łużycka 1
44-101 Gliwice
skr. poczt. 196
Telefon:  032/230-71-42 wew. 117
e-mail:  a_kozak@kuria.gliwice.pl