Godziny urzędowania referatu

Poniedziałek9.00 – 13.00
Czwartek11.30 – 15.30
Adres: Referat ds. Muzyki Kośœcielnej
Kuria Diecezjalna w Gliwicach
ul. Łużycka 1
44-101 Gliwice
skr. poczt. 196
Telefon: 032/230-71-42 wew. 117
e-mail: a_kozak@kuria.gliwice.pl