Rekolekcje

Wszystkich organistów i muzyków kościelnych diecezji gliwickiej i opolskiej zapraszamy na coroczne rekolekcje, które odbędą się od 26 do 28 czerwca 2017 roku (poniedziałek – środa) w Ośrodku Formacyjno-Edukacyjnym Diecezji Gliwickiej w Rudach. Rekolekcje poprowadzi ks. Wojciech Janus.
Rozpoczęcie rekolekcji w poniedziałek, 26 czerwca, obiadem o godz. 14.00; zakończenie w środę, 28 czerwca, ok. godz. 13.00. Koszt udziału: 250 zł (istnieje dobry zwyczaj, że przynajmniej połowę kosztów pokrywa parafia).
Zgłoszenia do udziału w rekolekcjach prosimy kierować do referatu ds. muzyki kościelnej kurii diecezjalnej w Gliwicach: telefonicznie 032/230-71-42 lub pocztą elektroniczną na adres: a_kozak@kuria.gliwice.pl, najpóźniej do 22 czerwca 2017 roku.
Zachęcamy do udziału w rekolekcjach w pięknej scenerii parku pocysterskiego oraz w bliskości sanktuarium Matki Bożej Pokornej zwłaszcza tych muzyków, którzy jeszcze nie uczestniczyli w takim wydarzeniu.