Rekolekcje

Najbliższe rekolekcje dla organistów i muzyków kościelnych diecezji
gliwickiej i opolskiej odbędą się w pierwszym tygodniu wakacyjnym, od 25

do 27 czerwca 2018 (poniedziałek – środa) w Kamieniu Śląskim na
terenie
diecezji opolskiej. Rozpoczęcie rekolekcji w poniedziałek 25 czerwca, o
godz. 14.00; zakończenie w środę 27 czerwca, ok. godz. 13.00. Koszt
udziału: 250 zł (istnieje dobry zwyczaj, że przynajmniej połowę
kosztów
pokrywa parafia).
Zgłoszenia do udziału w rekolekcjach prosimy kierować do referatu ds.
muzyki kościelnej kurii diecezjalnej w Gliwicach do 21 czerwca 2018
(mailowo: a_kozak@kuria.gliwice.pl lub pod numerem telefonu 032/230 71
42 w godzinach urzędowania referatu).