INSTRUKCJA O ROLI MUZYKI KOŚCIELNEJ W LITURGII POGRZEBOWEJ

 

 

  1. Sprawowanie obrzędów pogrzebowych powinno być nacechowane świadectwem wiary w życie wieczne i wspólną modlitwą, która zmarłym przynosi pomoc, a żyjącym daje pociechę płynącą z nadziei zmartwychwstania. Dlatego też liturgia pogrzebowa, pod przewodnictwem proboszcza, administratora parafii lub innego duchownego, wymaga zgodnej współpracy wszystkich zainteresowanych pogrzebem, zarówno w kwestii obrzędów, jak i w wymiarach duszpasterskim oraz muzycznym.
  2. W liturgii za zmarłych Kościół posługuje się przede wszystkim psalmami, aby wyrazić żałobę i umocnić nadzieję wiernych. Należy się zatroszczyć, aby pozostałe śpiewy, których wykonanie w obrzędach jest zalecane, wyrażały serdeczne i żywe umiłowanie Pisma Świętego i ducha liturgii. Należy uczyć wiernych wszystkich śpiewów pogrzebowych, tak aby mogli czynnie uczestniczyć w liturgii pogrzebowej. W tym celu duszpasterze powinni korzystać z pomocy chórów kościelnych, zespołów śpiewaczych i scholi młodzieżowych. Śpiewy te można wykorzystać również w czasie nabożeństw za zmarłych, a także w innych okolicznościach. Dobierając śpiewy żałobne spoza rytuału pogrzebowego, należy pamiętać o tym, że powinny one wyrażać, w treści i melodii, nadzieję i wiarę w zmartwychwstanie. Należy stosować pieśni zaaprobowane przez Konferencję Episkopatu Polski lub Diecezjalną Komisję do spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej.
  3. Przy kapłanie albo diakonie sprawującym obrzędy liturgiczne na cmentarzu winien być obecny organista lub kantor, których zadaniem jest wspieranie przewodniczącego liturgii w śpiewie antyfony Salve Regina lub jej polskich odpowiedników oraz moderowanie śpiewów podczas procesji na cmentarz i przy grobie zmarłego.
  4. Należy przestrzegać zasady, w myśl której solową muzykę wokalną lub instrumentalną można wykonywać pod warunkiem, że odpowiada ona duchowi muzyki kościelnej. Repertuar utworów powinien być uzgodniony z celebransem i organistą. Solowa muzyka instrumentalna w obrzędach pogrzebowych na cmentarzu może zabrzmieć jedynie w czasie procesji do grobu i po zakończeniu obrzędów.
  5. Orkiestry biorące udział w liturgii pogrzebowej zobowiązane są do odpowiedniego doboru pieśni i melodii, które mają dopomóc wiernym w czynnym i pobożnym uczestnictwie w obrzędach pogrzebowych. Marsze żałobne nie mogą zajmować całości procesji pogrzebowej.
  6. Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim lub niezgodnych z powagą kultu Bożego, które prowadzą do desakralizacji liturgii.