Program wprowadzania nowych śpiewów

Zgodnie z wieloletnią tradycją proszę o wprowadzenie w 2020 roku do repertuaru parafialnego (lub utrwalenie, jeśli są znane) następujących
śpiewów z diecezjalnego śpiewnika Droga do nieba:

1. Wojciechu, Patronie polskiego narodu (DN 909)
2. Cześć Tobie, naszej krainy Patronie (DN 981)
3. Cieszcie się dzisiaj (DN 956)
4. Każdy górnik Ciebie zna (DN 569)

Powyższe śpiewy dotyczą kultu świętych patronów: Polski, Śląska oraz górników, i powinny być wykorzystane w obchodach liturgicznych ku ich czci, ale ze względu na uniwersalny przekaz mogą być wykonywane także wtedy, gdy ich treść odpowiada antyfonom mszalnym lub tekstom Liturgii Słowa. Zawsze można je śpiewać na zakończenie Mszy świętej.
Wykonywanie tych śpiewów może się przyczynić do ożywienia kultu Świętych w parafiach, co jest zalecane zwłaszcza wtedy, kiedy figury czy obrazy tych Świętych znajdują się w świątyni.

Przez 15 lat funkcjonowania „Programu wprowadzania nowych śpiewów” zaproponowano następujące śpiewy, które powinny znajdować się w repertuarze wszystkich parafii diecezji gliwickiej:

1. Nawróć się, ludu, w pokorze (DN 472) – na okres Wielkiego Postu (okres pokutny);
2. Przybądź Panie, bo czekamy (DN 362) – na okres Adwentu;
3. Krzyżu mój, krzyżu (DN 502) – na okres Wielkiego Postu (okres pasyjny);
4. Msza VII Ks. K. Mrowca (DN 166): Kyrie, Sanctus i Agnus Dei – polecana na okres Wielkiego Postu;
5. Chrystus Pan jest mój żywot (DN 986) – pieśń za zmarłych;
6. Dwa hymny ku czci św. Pawła Apostoła – w związku z ogłoszonym Rokiem św. Pawła;
7. Kapłanem Jezus Chrystus jest (DN 737) oraz Kapłanów swoich dał nam Bóg (DN 738) – w Roku Kapłańskim;
8. Msza III ks. Antoniego Chlondowskiego (DN 162);
9. Ze wzgórz Częstochowy (DN 893 – z melodią Jarosława Jasiury: Chorał „Droga do nieba”, tom III, s. 386);
10. Ojcze nasz – Modlitwa Pańska (DN 23.18 – druga melodia: Chorał „Droga do nieba”, tom I, s. 98);
11. Modlitwa Pańska w języku łacińskim Pater noster (DN 25.4, Chorał „Droga do nieba”, tom I, s. 129);
12. Credo – opracowanie R. Dwornika (DN 172, Chorał „Droga do nieba”, tom I, s. 202-203) – w Roku Wiary;
13. Pieśni ku czci św. Jana Pawła II;
14. Naucz nas, Panie (DN 220) – śpiew naprzemienny na wejście i przygotowanie darów;
15. O dobry Jezu, Ty chcesz (DN 972) – hymn brewiarzowy o świętych zakonnikach;
16. Pieśni do Miłosierdzia Bożego: Szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie (DN 018), Bądź uwielbiony, miłosierny Boże (I. Pfeiffer), Nie lękaj się (S. Stuligrosz);
17. Części mszalne w jęz. łacińskim (Missa mundi): Kyrie (DN 173.1), Sanctus (DN 173.3), Agnus Dei (DN 173.4);
18. Tantum ergo sacramentum (DN 676 lub 677) – hymn ku czci Najświętszego Sakramentu;
19. Salve Regina (DN 856) – antyfona maryjna;
20. O Chryste, nasz Panie (DN 176) – śpiew na aspersję w okresie wielkanocnym;
21. Niech błogosławiony będzie Bóg (DN 178) – śpiew na aspersję poza okresem wielkanocnym;
22. Pokropisz hizopem, Panie (DN 180) – śpiew na aspersję poza okresem wielkanocnym;
23. Słychać głos strażnika (DN 367) – z repertuaru adwentowego;
24. Wstań, który śpisz (DN 481) – z repertuaru śpiewów pokutnych;
25. Ty, coś Synem Bożym jest (DN 529) – z repertuaru śpiewów pasyjnych;
26. Szukajcie tego, co w górze (DN 569) – z repertuaru śpiewów wielkanocnych.