Program wprowadzania nowych śpiewów

W 2024 roku proszę o wprowadzenie do repertuaru parafialnego (lub utrwalenie, jeśli są znane) następujących śpiewów eucharystycznych, umieszczonych w diecezjalnym śpiewniku „Droga do nieba”: „Oto Chleb Aniołów” (DN 287), „Pobłogosław lud Twój, Panie” (DN 660) oraz „Uwielbiajmy zawsze, wszędzie” (DN 684).

Dotychczas, w ramach „Programu wprowadzania nowych śpiewów”, zaproponowano następujące śpiewy, które powinny znajdować się w repertuarze wszystkich parafii diecezji gliwickiej:

1. Nawróć się, ludu, w pokorze (DN 472) – na okres Wielkiego Postu (okres pokutny)
2. Przybądź Panie, bo czekamy (DN 362) – na okres Adwentu
3. Krzyżu mój, krzyżu (DN 502) – na okres Wielkiego Postu (okres pasyjny)
4. Msza VII Ks. K. Mrowca (DN 166): Kyrie, Sanctus i Agnus Dei – polecana na okres Wielkiego Postu
5. Chrystus Pan jest mój żywot (DN 986) – pieśń za zmarłych
6. Dwa hymny ku czci św. Pawła Apostoła – w związku z ogłoszonym Rokiem św. Pawła
7. Kapłanem Jezus Chrystus jest (DN 737) oraz Kapłanów swoich dał nam Bóg (DN 738) – w Roku Kapłańskim
8. Msza III ks. Antoniego Chlondowskiego (DN 162)
9. Ze wzgórz Częstochowy (DN 893 – z melodią Jarosława Jasiury: Chorał „Droga do nieba”, tom III, s. 386)
10. Ojcze nasz – Modlitwa Pańska (DN 23.18 – druga melodia: Chorał „Droga do nieba”, tom I, s. 98)
11. Modlitwa Pańska w języku łacińskim Pater noster (DN 25.4, Chorał „Droga do nieba”, tom I, s. 129)
12. Credo – opracowanie R. Dwornika (DN 172, Chorał „Droga do nieba”, tom I, s. 202-203) – w Roku Wiary
13. Pieśni ku czci św. Jana Pawła II
14. Naucz nas, Panie (DN 220) – śpiew naprzemienny na wejście i przygotowanie darów
15. O dobry Jezu, Ty chcesz (DN 972) – hymn brewiarzowy o świętych zakonnikach
16. Pieśni do Miłosierdzia Bożego: Szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie (DN 018), Bądź uwielbiony, miłosierny Boże (I. Pfeiffer), Nie lękaj się (S. Stuligrosz)
17. Części mszalne w jęz. łacińskim (Missa mundi): Kyrie (DN 173.1), Sanctus (DN 173.3), Agnus Dei (DN 173.4)
18. Tantum ergo sacramentum (DN 676 lub 677) – hymn ku czci Najświętszego Sakramentu
19. Salve Regina (DN 856) – antyfona maryjna
20. O Chryste, nasz Panie (DN 176) – śpiew na aspersję w okresie wielkanocnym
21. Niech błogosławiony będzie Bóg (DN 178) – śpiew na aspersję poza okresem wielkanocnym
22. Pokropisz hizopem, Panie (DN 180) – śpiew na aspersję poza okresem wielkanocnym
23. Słychać głos strażnika (DN 367) – z repertuaru adwentowego
24. Wstań, który śpisz (DN 481) – z repertuaru śpiewów pokutnych
25. Ty, coś Synem Bożym jest (DN 529) – z repertuaru śpiewów pasyjnych
26. Szukajcie tego, co w górze (DN 569) – z repertuaru śpiewów wielkanocnych
27. Wojciechu, Patronie polskiego narodu (DN 909) – śpiew ku czci św.Wojciecha
28. Cześć Tobie, naszej krainy Patronie (DN 981) – śpiew ku czci św. Stanisława
29. Cieszcie się dzisiaj (DN 956) – śpiew ku czci św. Jadwigi
30. Każdy górnik Ciebie zna (DN 569) – śpiew ku czci św. Barbary
31. Duszo moja, niech pieśń Twoja (DN 900) – śpiew ku czci św. Józefa
32. Józefie, święty Patronie (DN 901) – śpiew ku czci św. Józefa
33. O Józefie ukochany (DN 902 lub 903) – śpiew ku czci św. Józefa
34. Szczęśliwy, kto sobie Patrona (DN 904) – śpiew ku czci św. Józefa
35. Święty Józefie w niebie uwielbiony (DN 905) – śpiew ku czci św. Józefa
36. Ty, coś najdroższy na tym świecie (DN 906) – śpiew ku czci św. Józefa
37. Błogosławiony i jedyny Władco (DN 308) – śpiew na uwielbienie
38. Jak przedziwne imię Pana” (DN 319) – śpiew na uwielbienie
39. O Boże, dzięki Ci składamy” (DN 013 – dodatek) – śpiew eucharystyczny