Program wprowadzania nowych śpiewów

W diecezji gliwickiej prowadzony jest program wprowadzania nowych śpiewów z diecezjalnego modlitewnika i śpiewnika „Droga do nieba” oraz utrwalania śpiewów rzadko wykonywanych. Dotąd ćwiczone były następujące śpiewy, które powinny się znajdować w repertuarze każdej parafii:

 

1. Nawróć się, ludu, w pokorze (DN 472) – na okres Wielkiego Postu (okres pokutny);

 

2. Przybądź Panie, bo czekamy (DN 362) – na okres Adwentu;

 

3. Krzyżu mój, krzyżu (DN 502) – na okres Wielkiego Postu (okres pasyjny);

 

4. Msza VII Ks. K. Mrowca (DN 166): Kyrie, Sanctus i Agnus Dei – polecana na okres Wielkiego Postu;

 

5. Chrystus Pan jest mój żywot (DN 986) – pieśń za zmarłych;

 

6. Dwa hymny ku czci św. Pawła Apostoła – w związku z ogłoszonym Rokiem św. Pawła;

 

7. Kapłanem Jezus Chrystus jest (DN 737) oraz Kapłanów swoich dał nam Bóg (DN 738) – w Roku Kapłańskim;

 

8. Msza III Ks. Antoniego Chlondowskiego (DN 162);

 

9. Ze wzgórz Częstochowy (DN 893 – z melodią Jarosława Jasiury: Chorał „Droga do nieba”, tom III, s. 386);

 

  1. Ojcze nasz – Modlitwa Pańska(DN 23.18 – druga melodia: Chorał „Droga do nieba”, tom I, s. 98);
  2. Modlitwa Pańska w języku łacińskim Pater noster (DN 25.4, Chorał „Droga do nieba”, tom I, s. 129);
  3. Credo – opracowanie R. Dwornika (DN 172, Chorał „Droga do nieba”, tom I, s. 202-203) – w Roku Wiary;
  4. Pieśni ku czci św. Jana Pawła II;
  5. Naucz nas, Panie (DN 220) – śpiew naprzemienny na wejście i przygotowanie darów:
  6. O dobry Jezu, Ty chcesz (DN 972) – hymn brewiarzowy o świętych zakonnikach;
  7. Pieśni do Miłosierdzia Bożego: Szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie (DN 018), Bądź uwielbiony, miłosierny Boże (I. Pfeiffer), Nie lękaj się (S. Stuligrosz).

Wszystkich odpowiedzialnych za muzykę kościelną proszę o wprowadzenie do repertuaru parafialnego w 2018 roku (lub utrwalenie, jeśli są znane) następujących śpiewów z diecezjalnego śpiewnika Droga do nieba:

  1. O Chryste, nasz Panie

(DN 176) – w okresie wielkanocnym

  1. Niech błogosławiony będzie Bóg 

(DN 178) – poza okresem wielkanocnym

  1. Pokropisz hizopem, Panie

(DN 180) – poza okresem wielkanocnym.

Powyższe śpiewy towarzyszą czwartej formie aktu pokutnego, czyli pokropieniu wiernych w niedzielę, zalecanemu zwłaszcza w okresie wielkanocnym, ale także w pozostałe niedziele roku (zob. OWMR 51; Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, 09.03.2005, nr 10). Projekt dokumentu synodalnego dotyczącego liturgii i muzyki kościelnej zachęca do pielęgnowania tradycji tzw. sumy niedzielnej, która tradycyjnie związana była z aspersją. Kościół wskazuje, aby dowartościować tę formę aktu pokutnego i częściej stosować ją podczas liturgii Dnia Pańskiego w parafiach. Niech zachętą do praktykowania niedzielnego pokropienia wiernych i ożywienia w ten sposób świadomości chrzcielnej będzie wprowadzenie do repertuaru parafialnego w 2018 roku – w ścisłej współpracy z duszpasterzami – powyższych śpiewów.