Program wprowadzania nowych śpiewów

W 2021 roku, z racji ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku św. Józefa, proszę o wprowadzenie do repertuaru parafialnego (lub utrwalenie, jeśli są znane) przynajmniej kilku śpiewów ku czci św. Józefa z diecezjalnego śpiewnika „Droga do nieba” (numery 900-906): „Duszo moja, niech pieśń Twoja” (900), „Józefie, święty Patronie” (901), „O Józefie ukochany” (902, 903), „Szczęśliwy, kto sobie Patrona” (904), „Święty Józefie w niebie uwielbiony” (905), „Ty, coś najdroższe na tym świecie” (906).

Dotychczas, w ramach „Programu wprowadzania nowych śpiewów”, zaproponowano następujące śpiewy, które powinny znajdować się w repertuarze wszystkich parafii diecezji gliwickiej:

1. Nawróć się, ludu, w pokorze (DN 472) – na okres Wielkiego Postu (okres pokutny);
2. Przybądź Panie, bo czekamy (DN 362) – na okres Adwentu;
3. Krzyżu mój, krzyżu (DN 502) – na okres Wielkiego Postu (okres pasyjny);
4. Msza VII Ks. K. Mrowca (DN 166): Kyrie, Sanctus i Agnus Dei – polecana na okres Wielkiego Postu;
5. Chrystus Pan jest mój żywot (DN 986) – pieśń za zmarłych;
6. Dwa hymny ku czci św. Pawła Apostoła – w związku z ogłoszonym Rokiem św. Pawła;
7. Kapłanem Jezus Chrystus jest (DN 737) oraz Kapłanów swoich dał nam Bóg (DN 738) – w Roku Kapłańskim;
8. Msza III ks. Antoniego Chlondowskiego (DN 162);
9. Ze wzgórz Częstochowy (DN 893 – z melodią Jarosława Jasiury: Chorał „Droga do nieba”, tom III, s. 386);
10. Ojcze nasz – Modlitwa Pańska (DN 23.18 – druga melodia: Chorał „Droga do nieba”, tom I, s. 98);
11. Modlitwa Pańska w języku łacińskim Pater noster (DN 25.4, Chorał „Droga do nieba”, tom I, s. 129);
12. Credo – opracowanie R. Dwornika (DN 172, Chorał „Droga do nieba”, tom I, s. 202-203) – w Roku Wiary;
13. Pieśni ku czci św. Jana Pawła II;
14. Naucz nas, Panie (DN 220) – śpiew naprzemienny na wejście i przygotowanie darów;
15. O dobry Jezu, Ty chcesz (DN 972) – hymn brewiarzowy o świętych zakonnikach;
16. Pieśni do Miłosierdzia Bożego: Szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie (DN 018), Bądź uwielbiony, miłosierny Boże (I. Pfeiffer), Nie lękaj się (S. Stuligrosz);
17. Części mszalne w jęz. łacińskim (Missa mundi): Kyrie (DN 173.1), Sanctus (DN 173.3), Agnus Dei (DN 173.4);
18. Tantum ergo sacramentum (DN 676 lub 677) – hymn ku czci Najświętszego Sakramentu;
19. Salve Regina (DN 856) – antyfona maryjna;
20. O Chryste, nasz Panie (DN 176) – śpiew na aspersję w okresie wielkanocnym;
21. Niech błogosławiony będzie Bóg (DN 178) – śpiew na aspersję poza okresem wielkanocnym;
22. Pokropisz hizopem, Panie (DN 180) – śpiew na aspersję poza okresem wielkanocnym;
23. Słychać głos strażnika (DN 367) – z repertuaru adwentowego;
24. Wstań, który śpisz (DN 481) – z repertuaru śpiewów pokutnych;
25. Ty, coś Synem Bożym jest (DN 529) – z repertuaru śpiewów pasyjnych;

26. Szukajcie tego, co w górze (DN 569) – z repertuaru śpiewów wielkanocnych.

27. Wojciechu, Patronie polskiego narodu (DN 909) – śpiew ku czci św.Wojciecha
28. Cześć Tobie, naszej krainy Patronie (DN 981) – śpiew ku czci św. Stanisława
29. Cieszcie się dzisiaj (DN 956) – śpiew ku czci św. Jadwigi
30. Każdy górnik Ciebie zna (DN 569) – śpiew ku czci św. Barbary