Kategoria: dokumenty

Wzór umowy o pracę

Pieczęć nagłówkowa pracodawcy                                                                            miejscowość, data Nr REGON   UMOWA O PRACĘ zawarta w dniu ………………………………………………..Czytaj Dalej