Kategoria: dokumenty

Wzór umowy o pracę

Pieczęć nagłówkowa pracodawcy                                                                            miejscowość, data Nr REGON   UMOWA O PRACĘ zawarta w dniu ……………………………………………….. na czas określony ……………………./nieokreślony pomiędzy Rzymsko-katolicką Parafią pod wezwaniem ………………………………………………………….. w ………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez (imię, nazwisko, stanowisko) …………………………………………………………………………………………………. a Panem/PaniąCzytaj Dalej

REGULAMIN DLA ORGANISTÓW DIECEZJI GLIWICKIEJ

Rozdział I   Charakter prawny stanowiska organisty Organista jest pracownikiem Kościoła w służbie Bogu i podlega Władzy Kościelnej zgodnie z przepisami prawa kościelnego, niniejszego Regulaminu oraz Kodeksu Pracy. Organista jest pracownikiem wspólnoty parafialnej i podlega administratorowiCzytaj Dalej