Pielgrzymki – chóry

X Diecezjalna Pielgrzymka Chórów
do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach
odbędzie się w niedzielę

16 czerwca 2024

Szczegóły dotyczące repertuaru śpiewów wykonywanych na pielgrzymce, zostaną podane na wiosnę 2024 roku.
Zgłoszenia chórów do udziału w pielgrzymce pod adresem mailowym: a_kozak@kuria.gliwice.pl do 7 czerwca 2024.