Pielgrzymki – chóry

Kolejna IX Diecezjalna Pielgrzymka Chórów do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach odbędzie się w czerwca 2021 roku.