Pielgrzymki – chóry

W niedzielę, 18 czerwca 2017 roku, odbędzie się VII Diecezjalna Pielgrzymka Chórów do Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. Do udziału w pielgrzymce zapraszamy wszystkie chóry śpiewające podczas liturgii w parafiach diecezji gliwickiej, zarówno chóry parafialne, jak i zespoły działające przy innych jednostkach organizacyjnych. Celem pielgrzymki jest wspólna modlitwa i śpiew oraz radosne spotkanie we wspólnocie.
PROGRAM PIELGRZYMKI:
godz. 15.00 – wspólna próba wszystkich chórów
godz. 16.00 – MSZA ŚWIĘTA
godz. 17.00 – indywidualne występy poszczególnych chórów, wspólny śpiew oraz poczęstunek.
Repertuar wspólnego śpiewu pojawi się w kwietniu 2017 roku na stronie internetowej: muzyka-koscielna.pl. Zgłoszenia chórów do udziału w pielgrzymce należy kierować do referatu ds. muzyki kościelnej kurii diecezjalnej w Gliwicach do 12 czerwca 2017 roku (telefonicznie 032/230-71-42 lub pocztą elektroniczną na adres: a_kozak@kuria.gliwice.pl).
Informujemy, że począwszy od tego roku Diecezjalna Pielgrzymka Chórów do sanktuarium w Rudach będzie miała miejsce co dwa lata, na przemian z pielgrzymką orkiestr dętych. W czerwcu 2018 roku odbędzie się zatem XII Diecezjalna Pielgrzymka Orkiestr, a kolejna pielgrzymka chórów zaplanowana jest na czerwiec 2019 roku.

 -> KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ RELACJĘ Z PIELGRZYMKI <-