INSTRUKCJA O UDZIALE ORKIESTR DĘTYCH W LITURGII

 

  1. Posługa orkiestry dętej w liturgii winna odpowiadać sakralnemu charakterowi kultu Bożego, podnosić rangę obrzędów oraz służyć zbudowaniu wiernych. Z tego względu należy dostosować wolumen brzmieniowy do rozmiarów świątyni.
  2. Udział orkiestry dętej jest zalecany podczas ważniejszych uroczystości roku kościelnego i obchodów patronalnych, którym zwykle towarzyszą procesje teoforyczne.
  3. Repertuar wykonywanych śpiewów i utworów zgodny z obowiązującymi przepisami liturgicznymi powinien być odpowiednio wcześniej uzgodniony z organistą i zatwierdzony przez celebransa oraz proboszcza lub administratora parafii.
  4. Akompaniament orkiestr, służący podtrzymaniu śpiewu wiernych, pod względem muzycznym i harmonicznym powinien być zgodny z charakterem śpiewów i zapisem muzycznym zawartym w modlitewniku i śpiewniku Droga do nieba.
  5. W miejscach kultu w akompaniamencie zabrania się używania bębna, dopuszczając jedynie strojone kotły.
  6. Utwory instrumentalne wykonywane przez orkiestrę dętą zasadniczo powinny mieścić się w zakresie muzyki kościelnej.
  7. Zabrania się wykonywania sygnałów hejnałowych podczas przeistoczenia w liturgii Mszy św., z wyjątkiem orkiestr wojskowych biorących udział w ceremoniach wojskowych.