Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK A

 

I NIEDZIELA ADWENTU (1 XII)
W: Do Ciebie wznoszę serce me DN 208
 Oto Pan Bóg przyjdzie DN 357
Pd: Oto Pan przybywa DN 359
 Spuście nam na ziemskie niwy (zwr. 1 i 4) DN 368
K: Jezu, Jezu do mnie przyjdź DN 271
U: Ciebie całą duszą pragnę (zwr.1 i 3) DN 263
Z: W czasie świętym adwentowym DN 374
 Hejnał wszyscy zaśpiewajmy DN 347
ŚW. BARBARY (4 XII)
W: Barbaro święta, Perło Jezusowa DN 964
Pd: Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza DN 205
 Być bliżej Ciebie chcę DN 204
K:  Jezu w hostii utajony DN 274
 Jezu drogi, Tyś miłością DN 270
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę DN 327
Z: Święta Barbaro, Patronko nasza (3x) DN 973

II NIEDZIELA ADWENTU
NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY (8 XII)

W: Przy obchodzie poczęcia Twojego DN 740
Pd: Witaj święta i poczęta niepokalanie DN 882
 Błogosławiona jesteś Maryjo DN 751
K: Bądźże pozdrowiona DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja DN 6.7
Z: Zdrowaś bądź, Maryja DN 376
 Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko DN 777

III NIEDZIELA ADWENTU (15 XII)

W: Radujcie się! DN 364
 Raduj się, ziemio DN 365
Pd: Na przyjście Chrystusa Króla DN 351
 Przybądź, Panie, bo czekamy DN 362
K: Pan jest blisko, już przychodzi DN 360
 Pan Jezus już się zbliża DN 293
U: Niech cały świat z radością sławi Boga DN 325
 Niech się radują niebiosa i ziemia DN 354
 Upadnij na kolana DN 683
Z: Przyjdź, do nas, przyjdź DN 363
 Grzechem Adama ludzie uwikłani DN 346
IV NIEDZIELA ADWENTU (22 XII)
W: Niebiosa, rosę spuście nam z góry DN 352
 Spuście nam na ziemskie niwy DN 368
Pd: Po upadku człowieka grzesznego DN 361
K: Oto Panna pocznie DN 358
 Chrystus Pan karmi nas DN 262
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz DN 317
Z: Archanioł Boży, Gabriel DN 341
 Głos wdzięczny z nieba wychodzi DN 345