Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK B

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (15 VIII)

WIGILIA

W:          Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie               DN 768
Pd:         Królowej Anielskiej śpiewajmy               DN 786
               Już Maryja w niebo wzięta               DN 783
K: Chrystus Pan karmi nas               DN 262
U: Dzięki Tobie Boże               DN 316
Z: Ciebie na wieki wychwalać będziemy               DN 760

UROCZYSTOŚĆ

W: O Maryjo, czemu biegniesz w niebo               DN 825
               Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie               DN 768
Pd: Wzięta do nieba               DN 886
               Matko niebieskiego Pana               DN 808
K: Daj mi Jezusa               DN 762
     Bądźże pozdrowiona               DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja               DN 6.7
Z: Już Maryja w niebo wzięta               DN 783

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA (17 VIII)

W: Bądź pozdrowiony, święty Jacenty               DN 938
               Głoś imię Pana               DN 211
Pd: Niwy polskiej cudny kwiecie               DN 939
               Niechaj sławią Cię narody               DN 324
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem               DN 282
               Panie, pragnienia ludzkich serc               DN 292
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń               DN 309
               Boga naszego chwalcie               DN 6.10
Z: Święty Jacku, nasz Patronie               DN 940

XX NIEDZIELA ZWYKŁA (19 VIII)

W: Ludu Kapłański, ludu królewski (zwr. 8)               DN 217
               O Panie, otwierasz rękę swoją               DN 656
Pd: Z rąk kapłańskich (z pieśni: Boże, lud Twój)               DN 181
K: Jam jest Chlebem żywym               DN 268
               Panie dobry jak chleb               DN 290
     Błogosławieni, którzy zostali wezwani               DN 258
U: Czego chcesz od nas Panie               DN 313
Z: Błogosław, Panie nas               DN 334
    Twych Panie łask               DN 241

ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA (24 VIII)

W: Chwała wam Apostołowie               DN 966
     Głoś imię Pana               DN 211
               W majestacie, na niebieskim tronie (zwr. 1,2)               DN 690
Pd: Idźcie na cały świat               DN 212
K: Ludu Kapłański               DN 217
     Jezu w hostii utajony               DN 274
U: Alleluja! Zbawienie, chwała i moc               DN 25
   Niech cały świat z radością sławi Boga               DN 325
Z: Błogosław, Panie nas               DN 334

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ (26 VIII)

W: Jasnogórska można Pani               DN 780
      Ze wzgórz Częstochowy               DN 893
      Z dawna Polski Tyś Królową               DN 891
Pd: Gwiazdo śliczna wspaniała               DN 775
      Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką               DN 781
K: Bądźże pozdrowiona               DN 635
     Chrystus Pan karmi nas               DN 262
U: Boga naszego chwalcie               DN 6.10
Z: Maryjo, Królowo Polski               DN 795
    Jak szczęśliwa Polska cała               DN 779

MSZA PO ZEBRANIU PLONÓW ZIEMI

W: Boże, z Twoich rąk żyjemy               DN 976
Pd: O Boże, dary Ci niesiemy               DN 977
               Niechaj sławią Cię narody (z 4 zwr.)               DN 324
               Niech Cię chwali, Boże               DN 221
K: Panie dobry jak chleb               DN 290
               Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
               O Panie, otwierasz rękę swoją               DN 656
U: Ciebie, Boże, wielbimy               DN 312
Z: Dzięki, Tobie, Boże               DN 316
               Błogosław, Panie nas               DN 334

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA (2 IX)

W: Niechaj sławią Cię narody               DN 324
               Przystąpię do ołtarza Bożego (zwr.13)               DN 236
               Ojcze z niebios Boże Panie               DN 224
Pd: Com przyrzekł Bogu               DN 207
               Naucz nas, Panie               DN 220
K: O Panie, Ty nam dajesz               DN 280
               Jezu drogi, Tyś miłością               DN 270
U: Wszystko co żyje, niech wielbi Pana               DN 333
      Panie mój, cóż Ci oddać mogę               DN 327
Z: Ojcze modlim się do Ciebie               DN 223

ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚW. MARYI PANNY (8 IX)

W: Z wyroków nieba Maryja się rodzi               DN 896
               Cześć Maryi, cześć i chwała               DN 761
Pd: Witaj Gwiazdo morska               DN 118
               Matko Pocieszenia               DN 812
K: Bądźże pozdrowiona               DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja               DN 6.7
Z: Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico               DN 892