Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK A

 

 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA (24 IX)

W: Pan nie opuszcza nigdy DN 329
Bóg nad swym ludem zmiłował się DN 203
Pokładam w Panu ufność mą DN 230
Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem (zwr. 1 i 4) DN 233
Pd: Gdzie miłość wzajemna i dobroć DN 210
Boże mocny, Boże cudów DN 200
K: Jam jest Pasterz dobry DN 213
Pan, mój Wódz i Pasterz mój DN 228
Skosztujcie i zobaczcie DN 301
U: Czego chcesz od nas Panie DN 313
Z: Kto się w opiekę DN 216

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA (29 IX)

W: Mocarzu niebios, święty Michale DN 949
Pd: W majestacie, na niebieskim tronie DN 690
K: Kłaniam się Tobie DN 648
Pokarmie Aniołów DN 662
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zwr.2,9,10) DN 331
Ciebie Boga wysławiamy DN 311
Z: Książę niebieski DN 948
Chwalcie Pana wszyscy DN 206

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA (1 X)

W: Boże, lud Twój DN 181
Spojrzyj z nieba wysokiego DN 239
Pd: Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza (zwr. 3) DN 205
Serce me do Ciebie wznoszę DN 237
K: Miłujcie się wzajemnie
Jezusowi cześć i chwała DN 273
O Panie, Ty nam dajesz DN 281
U: Śpiewaj, śpiewaj sercem całym DN 332
Z: Bóg nad swym ludem zmiłował się DN 203
Jezu ufam Tobie
Zawitaj, Matko Różańca świętego DN 889

ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW (2 X)

W: Chwalcie Pana wszyscy DN 206
Cześć winną Tobie, Stróżu mój Aniele DN 952
Pd: Kto się w opiekę (zwr. 1, 5) DN 215
K: Kłaniam się Tobie DN 648
U: By wywyższyć swe stworzenia (zwr. 1,2) DN 636
Z: Aniele, Stróżu duszy DN 951
Aniele, Duchu wspaniały DN 950

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ (7 X)

W: Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico DN 892
Błogosławiona jesteś, Maryjo DN 751
Pd: Zawitaj, Matko Różańca świętego DN 889
K: Oto Panna pocznie i porodzi Syna DN 358
Bądźże pozdrowiona DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja DN 6.7
Z: Do Królowej Różańcowej DN 765
Zawitaj, Królowo Różańca świętego DN 888

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA (8 X)

W: Chwalcie Pana wszyscy DN 206
Boże kocham Cię DN 199
Pd: Ludu kapłański (zwr. 7) DN 217
Niech Cię chwali, Boże DN 221
K: Jeden chleb, co zmienia się DN 269
O Panie naucz nas DN 280
Ojciec nam powierzył Słowo DN 654
U: Upadnij na kolana DN 683
Z: Tylko Bóg mi dopomoże DN 243
Zawitaj, Królowo Różańca świętego DN 888

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (15 X)

W: Pokładam w Panu ufność mą (zwr.2,3) DN 230
Boże, lud Twój DN 181
Pd: Przyjdźcie do mnie wszyscy DN 235
O Panie, Tyś moim Pasterzem DN 282
K: Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie DN 267
O święta uczto, gdzie swoim Ciałem DN 283
Jezu, Jezu do mnie przyjdź DN 271
Pan wieczernik przygotował DN 295
U: Dziękczynne pieśni DN 314
Z: Com przyrzekł Bogu DN 207
Do Królowej Różańcowej DN 765

UROCZYSTOŚĆ ŚWĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ (16 X )

W: Jadwigo święta, z cnót swoich przesławna DN 957
Cieszcie się dzisiaj wszyscy chrześcijanie DN 956
Pd: Gdzie miłość wzajemna i dobroć DN 210
Naucz nas, Panie DN 220
K: O Panie, Ty nam dajesz DN 281
U: Chwalcie o dziatki Najwyższego Pana DN 6.11
Z: We wielkiej sławie jest miasto Trzebnica DN 958
Święta Jadwigo, Patronko nasza (3x) DN 973

ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY (18 X)

W: Głoś imię Pana DN 211
Boże zmiłuj się nad nami DN 324
Pd: Idźcie na cały świat DN 212
K: Pan wieczernik przygotował DN 295
Ojciec nam powierzył Słowo DN 654
U: Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie DN 314
Boga naszego chwalcie DN 6.10
Z: Chwała wam, Apostołowie DN 966
Błogosław, Panie nas DN 334