Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK B

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (10 X)
W: Pokładam w Panu ufność mą (z 2 zwr.) DN 230
Boże, w dobroci (zwr. 1,2,3) DN 202
Wstanę i pójdę do mojego Ojca DN 480
Pd: Wszystko Tobie dziś oddaję DN 251
K: Skosztujcie i zobaczcie DN 301
Zbliżam się w pokorze DN 694
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę DN 327
Z: Błogosław, Panie, nas DN 334
Weź w swą opiekę DN 872
UROCZYSTOŚĆ ŚWĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ (16 X )
W: Jadwigo święta, z cnót swoich przesławna DN 957
Cieszcie się dzisiaj wszyscy chrześcijanie DN 956
Pd: Gdzie miłość wzajemna i dobroć DN 210
Naucz nas, Panie DN 220
K: O Panie, Ty nam dajesz DN 281
U: Chwalcie o dziatki Najwyższego Pana DN 6.11
Z: We wielkiej sławie jest miasto Trzebnica DN 958
Święta Jadwigo, Patronko nasza (3x) DN 973
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA (17 X)
W: Kto się w opiekę DN 215
Serce me do Ciebie wznoszę DN 237
Pd: Uczcie się ode mnie (zwr. 2 i 3) DN 245
Przykazanie nowe daję Wam DN 299
K: O, niewysłowione szczęście zajaśniało DN 717
Ojciec nam powierzył Słowo DN 654
U: Dzięki, o Panie składamy dzięki DN 315
Z: Ty, wszechmocny Panie DN 244
Zawitaj, Królowo Różańca świętego DN 888
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY (18 X)
W: Głoś imię Pana DN 211
Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza (zwr. 1,3) DN 205
Pd: Idźcie na cały świat DN 212
K: O Panie Ty nam dajesz DN 281
U: Boże zmiłuj się nad nami DN 324
Boga naszego chwalcie DN 46
Z: Błogosław, Panie nas DN 334
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA
W: Ludu kapłański DN 217
Boże obdarz Kościół Twój DN 201
Chryste łaskawy, Władco DN 627
Pd: Jak miłe przybytki nam dał DN 630
Com przyrzekł Bogu DN 207
K: Panie, pragnienia ludzkich serc DN 292
Ojciec nam powierzył Słowo DN 654
Panie dobry jak chleb DN 290
U: Ciebie, Boże, wielbimy DN 312
Z: Dom Boży pełen chwały DN 629
Weź w swą opiekę nasz Kościół święty DN 872