Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK A

OKRES WIELKIEGO POSTU

ŚRODA POPIELCOWA (1 III)

W: Bądź mi litościw               DN 463
               O człowiecze wspomnij sobie               DN 459
W czasie posypania głów popiołem: 
               Zmiłuj się nade mną Boże 
  
               Posypmy głowy popiołem               DN 460
               Bliskie jest Królestwo Boże               DN 464
               Przed oczy Twoje, Panie               DN 477
Pd.: Wydawajcie owoce godne nawrócenia               DN 482
                Nawróć się ludu w pokorze               DN 472
K: U drzwi Twoich stoję Panie               DN 680
               Duszo Chrystusowa               DN 265
               Jezu, Jezu do mnie przyjdź               DN 271
U: Pieśń wdzięczności               DN 330
               lub Święte milczenie 
Z: Usłysz Panie dobrotliwy               DN 478
               Z tej biednej ziemi               DN 736

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (5 III)

W: Panie co mieszkasz na wysokim niebie               DN 461
                Dałeś nam przykład, o Jezu               DN 469
Pd.: Boże litościwy, zmiłuj się nade mną               DN 467
               Wejrzyj na nas, przebacz nam grzechy               DN 479
K: Pokarmie aniołów               DN 662
               Jezu , miłości Twej               DN 700
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwr. 1,2,4,6,8)               DN 317
Z: Miałem ci ja w sercu               DN 218

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (12 III)

W: Bądź mi litościw               DN 463
Pd: Pokładam w Panu ufność mą               DN 230
               Pan obrońcą i światłem mym 
  
               Wstań, który śpisz               DN 481
K: Pójdź do Jezusa               DN 665
               O niewysłowione szczęście zajaśniało               DN 717
U: Upadnij na kolana               DN 683
Z: Miłosierdziem Twoim, Panie               DN 219

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (19 III)

W: Nawróć się ludu w pokorze               DN 472
Pd.: Z Twojego boku, Chryste               DN 257
K: Oto święte Ciało Pana               DN 289
               Każda żyjąca dusza (zwr. 14)               DN 703
               O Serce Boże               DN 719
               O Krwi najdroższa               DN 513
U: Skosztujcie i zobaczcie               DN 301
Z: Któryś za nas cierpiał rany               DN 67.5
               O Panie, z nami w czasie chrztu               DN 474

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP (20 III)

W: Duszo moja, niech pieśń twoja               DN 900
Pd.: Józefie, święty Patronie               DN 901
               O Józefie ukochany               DN 902
K: Jezu w Hostii utajony               DN 274
               Panie, pragnienia ludzkich serc               DN 292
U: Już gościsz, Jezu w sercu mym               DN 320
     Dziękujemy Ci, Ojcze nasz               DN 317
Z: Święty Józefie, Patronie nasz (3x)               DN 973
               Ty coś najdroższe na tym świecie               DN 906
               Szczęśliwy, kto sobie Patrona               DN 904

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (26 III)

W: Przystąpcie bliżej grzesznicy (zwr 1,3)               DN 523
               Wierzymy w Ciebie, Chryste               DN 246
Pd.: Wstań, który śpisz               DN 481
                Bliskie jest Królestwo Boże               DN 464
K: O święta Uczto, w której pożywamy               DN 286
               O Panie, Ty nam dajesz               DN 281
               Jezu drogi, Tyś miłością               DN 270
U: Pieśń wdzięczności               DN 330
               Przed Twojego dziś ołtarza tronem               DN 297
Z: Rozpłyńcie się, me źrenice               DN 525

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO (25 III)

W: Archanioł Boży Gabriel               DN 341
      Maryjo z dnia Zwiastowania               DN 802
Pd: Błogosławiona jesteś Maryjo               DN 751
    Po upadku człowieka grzesznego               DN 361
K:           Ja wiem w kogo ja wierzę               DN 645
               Bądźże pozdrowiona               DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja               DN 6.7
    Dziękujemy Ci, Ojcze nasz               DN 317
Z: Zdrowaś, bądź Maryja               DN 376
     Cześć Maryi, cześć i chwała               DN 761

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (2 IV)

W: Króla wznoszą się znamiona               DN 499
Pd.: O Jezu mój, o Zbawco mój               DN 512
K: Ja wiem, w kogo ja wierzę               DN 645
               Jam jest chlebem żywym               DN 268
               Panie i Boże, grzeszników chroń               DN 291
U: Błogosławiony i jedyny Władco               DN 308
               Tobie ja żyję, Tobie umieram               DN 302
Z: Pan Jezus grzechy nasze               DN 516
               Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam               DN 515

NIEDZIELA PALMOWA (9IV)

W: Hosanna Synowi Dawidowemu               DN 69.1
W czasie procesji z palmami: 
               Dzieci hebrajskie               DN 69.2
               Hołd tobie, sława i cześć               DN 69.4
               Chrystus Królem               DN 614
               Idziesz przez wieki               DN 618
               Króluj nam Chryste               DN 620
Pd: Ludu, mój ludu               DN 505
               Krzyżu święty, nade wszystko               DN 503
K: O Krwi najdroższa               DN 513
               Cierniami uwieńczoną               DN 490
               Śpiewaj, śpiewaj sercem całym               DN 332
U: Upadnij na kolana               DN 683
               Błogosławiony i jedyny Władco               DN 308
Z: Króla wznoszą się znamiona               DN 499

ŚWIĘTE TRUDUUM PASCHALNE

MĘKI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

                

WIELKI CZWARTEK: MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ (13 IV)

W: A myśmy się chlubić powinni               DN 70.1
               W krzyżu cierpienie               DN 532
               Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony               DN 500
W czasie umywania nóg: 
               Przykazanie nowe daję wam               DN 299
Pd.: Gdzie miłość wzajemna i dobroć               DN 210
K: Kiedy razem się schodzimy               DN 275
               Pan wieczernik przygotował               DN 295
               Panie dobry jak chleb               DN 290
               O Panie, otwierasz rękę swoją               DN 656
               Ojciec nam powierzył Słowo               DN 654
               O święta Uczto, gdzie swoim Ciałem               DN 283
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz               DN 317
W czasie przeniesienia Najświętszego Sakramentu: 
               Sław języku tajemnicę               DN 672

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ (14 IV)

W czasie adoracji Krzyża: 
               Święty Boże               DN 339
               Ludu, mój ludu               DN 505
               Krzyżu święty, nade wszystko               DN 503
               Wielbimy Krzyż Twój Panie               DN 73.2
               Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony               DN 500
               Panie, nogi Twe całuję               DN 514
               Zawitaj, Ukrzyżowany               DN 534
               Krzyżu mój, krzyżu               DN 502
               Zbliżam się k’Tobie               DN 535
               Wisi na krzyżu               DN 531
K: O Krwi najdroższa               DN 513
               Witam Cię, witam               DN 689
               Ofiara krzyża spełniona               DN 509
               Śpiewaj, śpiewaj sercem całym               DN 332
               Jezu, gdy patrzę               DN 699
               Jezu Chryste, Panie miły               DN 496
               Króla wznoszą się znamiona               DN 499
W czasie procesji do Grobu Pańskiego 
               Odszedł Pasterz od nas               DN 74.2
               Już Chrystus życie zakończył               DN 74.1
               O grobie chwalebny               DN 74.3

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC (15 IV)

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych: 
               Com przyrzekł Bogu               DN 207
               O Chryste, nasz Panie               DN 176
Pd.: Zwycięzca śmierci               DN 581
                Nie zna śmierci Pan żywota               DN 559
K: Otrzyjcie już łzy płaczący               DN 563
               Na świętej uczcie Baranka               DN 558
               Najwyższemu Panu chwała               DN 557
               Złóżcie troski żałujący               DN 578
               Wysławiajmy Chrysta Pana               DN 576
U: Ciebie Boga wysławiamy (jeżeli Wigilia Paschalna               DN 311
               nie jest połączona z procesją rezurekcyjną) 
Z: Zmartwychwstał Zbawca nasz               DN 580

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (16 IV)

W: Wesoły nam dzień dziś nastał               DN 574
               Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał               DN 562
Pd: Alleluja! Żyw już jest               DN 549
K:           Alleluja, O dniu radosny               DN 548
               Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały               DN 553
               Zmartwychpowstał Pan prawdziwie               DN 579
U: Ciebie Boże wielbimy               DN 312
Z: Zmartwychwstał Zbawca nasz (3x)               DN 580
               Raduj się nieba Królowo               DN 566

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY (17 IV)

W: Chrystus zmartwychwstan jest               DN 551
Pd: Wstał Pan Chrystus               DN 575
K: Otrzyjcie już łzy płaczący               DN 563
               Nie zna śmierci Pan żywota               DN 559
               Pan zmartwychwstał i jest z nami               DN 564
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmy               DN 331
               Alleluja! Jezus żyje, On co za nas               DN 547
Z: Złóżcie troski żałujący               DN 578