Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK A

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA (2 VII)

W: Niech cały świat z radością sławi Boga               DN 325
               Alleluja, alleluja! Cały świat               DN 192
               Przez chrztu świętego      wielki dar               DN 234
Pd: Gdzie miłość wzajemna i dobroć               DN 210
K: Błogosław, duszo moja, Pana               DN 307
     Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
     Kocham Cię Jezu               DN 276
U: Dzięki, o Panie składamy dzięki               DN 315
Z: Być bliżej Ciebie chcę               DN 204

ŚWIĘTEGO TOMASZA APOSTOŁA (3 VII)

W: Chwała wam Apostołowie               DN 966
               Boże, obdarz      Kościół Twój               DN 201
Pd: Panie, umocnij wiarę naszą               DN 227
K: Zbliżam się w pokorze               DN 693
U: Upadnij na kolana               DN 683
               Boga naszego chwalcie               DN 6.10
Z: Głoś imię Pana               DN 211

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA (9 VII)

W: Niech się radują niebiosa i ziemia               DN 354
Pd.: Przyjdźcie do mnie wszyscy               DN 235
               Uczcie się ode mnie               DN 245
K: Skosztujcie i zobaczcie               DN 301
               Pan wieczernik przygotował               DN 295
U: Pójdźcie błogosławić Pana               DN 664
               Pójdźmy, pokłońmy się Panu               DN 233
Z: Błogosław, Panie nas               DN 334

ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY (11 VII)

W: Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza               DN 205
     Ty, Boże, wszystko wiesz               DN 242
Pd: Pan nie opuszcza nigdy               DN 329
     Wszystko Tobie dziś oddaję               DN 251
K: Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
    Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie               DN 267
U: Skosztujcie i zobaczcie               DN 301
    Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie               DN 306

XV NIEDZIELA ZWYKŁA (16 VII)

W: Na Twe słowo się zbliżamy               DN 187
Pd: Pokładam w Panu ufność mą               DN 230
K: Jam jest chlebem żywym               DN 268
               Panie dobry jak chleb               DN 290
U: Upadnij na kolana               DN 683
   Niech Cię, Boże wielbią wszystkie ludy               DN 326
Z: Ty, Boże wszystko wiesz               DN 242

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (23 VII)

W: Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem               DN 232
               Tylko Bóg mi dopomoże               DN 243
               Boże w dobroci               DN 202
Pd: Przystąpię do ołtarza Bożego               DN 236
K: U drzwi Twoich               DN 680
               Pan wieczernik przygotował               DN 295
U: Błogosław duszo moja Pana               DN 307
               Skosztujcie i zobaczcie               DN 301
Z: Ojcze, modlim się do Ciebie               DN 223
               Kto się w opiekę               DN 216

ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA (25 VII)

W: Niechaj sławią Cię narody               DN 324
   Chwała wam Apostołowie               DN 966
Pd: Panie, umocnij wiarę naszą               DN 227
K: O Krwi najdroższa               DN 513
U: Czego chcesz od nas Panie               DN 313
Z: Błogosław, Panie nas               DN 334

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA (30 VII)

W: Ojcze z niebios Boże Panie               DN 224
Pd: Naucz nas , Panie               DN 220
               Wszystko Tobie dziś oddaję               DN 251
K: Błogosławieni ubodzy w duchu             (zwr. 5,6)               DN 197
               Pójdźcie błogosławić Pana               DN 664
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz               DN 317
Z: Twych Panie łask               DN 241

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (6 VIII)

W: Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie               DN 609
               Ludu kapłański               DN 217
               Niech się radują niebiosa i ziemia               DN 354
Pd: O Przenajświętsza Perło               DN 610
               Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza               DN 205
               Najwyższemu Panu chwała (z pieśni: Boże, lud Twój)               DN 181
K: Skosztujcie i zobaczcie               DN 301
               Pójdź do Jezusa               DN 665
U: Upadnij na kolana               DN 683
               Boga naszego chwalcie               DN 6.10
Z: Chrystus Królem               DN 614
               Bóg nad swym ludem zmiłował się               DN 203

ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA (10 VIII)

W: Boże, obdarz               Kościół Twój               DN 201
Pd: Gdzie miłość wzajemna i dobroć               DN 210
K: Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
U: Chlebem życia posileni               DN 310
Z: Niech żyje Jezus               DN 337

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA (13 VIII)

W: Serce me do Ciebie wznoszę               DN 237
               Pod Twą obronę, Ojcze na niebie               DN 229
Pd: Pokładam w Panu ufność mą (zwr. 3)               DN 230
K: Pan zstąpił z nieba               DN 659
               Dałeś nam chleb z nieba               DN 264
U: Pan nie opuszcza nigdy               DN 329
               Będę Cię wielbił mój Panie               DN 195
Z: Wszystka moja nadzieja               DN 249

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (15 VIII)

W: O Maryjo, czemu biegniesz w niebo               DN 825
               Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie               DN 768
               Królowej Anielskiej śpiewajmy               DN 786
Pd: Wzięta do nieba               DN 886
               Już Maryja w niebo wzięta               DN 783
               Matko niebieskiego Pana               DN 808
K: Daj mi Jezusa               DN 762
      Bądźże pozdrowiona               DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja               DN 6.7
Z: Ciebie na wieki wychwalać będziemy               DN 760

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA (17 VIII)

W: Bądź pozdrowiony, święty Jacenty               DN 938
               Głoś imię Pana               DN 211
Pd: Niwy polskiej cudny kwiecie               DN 939
               Niechaj sławią Cię narody               DN 324
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem               DN 282
               Panie, pragnienia ludzkich serc               DN 292
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń               DN 309
               Boga naszego chwalcie               DN 6.10
Z: Święty Jacku, nasz Patronie               DN 940

XX NIEDZIELA ZWYKŁA (20 VIII)

W: Niechaj sławią Cię narody               DN 324
               Nieogarniony całym światem Boże               DN 188
Pd: Panie, umocnij wiarę naszą               DN 227
               Z rąk kapłańskich (z pieśni: Boże, lud Twój)               DN 181
K: Jam jest chlebem żywym               DN 268
               Jezu w hostii utajony               DN 274
               Miłość tu jest cel kochania               DN 649
U: Niech cały świat z radością sławi Boga               DN 325
               Cały świat niech śpiewa tę pieśń               DN 309
Z: Złącz Panie, miłujących Cię               DN 255

ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA (24 VIII)

W: Chwała wam Apostołowie               DN 966
     Głoś imię Pana               DN 211
               W majestacie, na niebieskim tronie (zwr. 1,2)               DN 690
Pd: Idźcie na cały świat               DN 212
K: Ludu Kapłański               DN 217
     Jezu w hostii utajony               DN 274
U: Alleluja! Zbawienie, chwała i moc               DN 6.14
     Niech cały świat z radością sławi Boga               DN 325
Z: Błogosław, Panie nas               DN 334

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ (26 VIII)

W: Ze wzgórz Częstochowy               DN 893
      Z dawna Polski Tyś Królową               DN 891
Pd: Gwiazdo śliczna wspaniała               DN 775
     Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką               DN 781
K: Bądźże pozdrowiona               DN 635
     Chrystus Pan karmi nas               DN 262
U: Boga naszego chwalcie               DN 6.10
Z: Maryjo, Królowo Polski               DN 795
    Jak szczęśliwa Polska cała               DN 779

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA (27 VIII)

W: Boże, obdarz               Kościół Twój               DN 201
Pd.: Com przyrzekł Bogu               DN 207
               Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza (zwr. 2)               DN 205
K: Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
               Panie dobry jak chleb               DN 290
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz               DN 317

MSZA PO ZEBRANIU PLONÓW ZIEMI

W: Boże, z Twoich rąk żyjemy               DN 976
Pd: O Boże, dary Ci niesiemy               DN 977
               Niechaj sławią Cię narody (z 4 zwr.)               DN 324
               Niech Cię chwali, Boże               DN 221
K: Panie dobry jak chleb               DN 290
               Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
               O Panie, otwierasz rękę swoją               DN 656
U: Ciebie, Boże, wielbimy               DN 312
Z: Dzięki, Tobie, Boże               DN 316
               Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico (ze zwr. 3)               DN 892