Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK B

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (18 VII)

W: Tylko Bóg mi dopomoże DN 243
Spojrzyj z nieba wysokiego DN 239
Pd: Jam jest Pasterz dobry DN 213
Pan, mój Wódz i Pasterz DN 228
K: Pan wieczernik przygotował DN 295
U drzwi Twoich stoję Panie DN 680
Panie, pragnienia ludzkich serc DN 292
U: Alleluja, Cały świat niech się w Panu weseli DN 192
Cały świat niech śpiewa tę pieśń DN 309
Z: Ty, Wszechmocny Panie DN 244

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA (25 VII)

W: Ciebie całą duszą pragnę DN 263
Boże, obdarz Kościół Twój DN 201
Pd: Gdzie miłość wzajemna i dobroć DN 210
K: Błogosław, duszo moja, Pana DN 307
O Panie otwierasz rękę Twoją DN 656
Panie dobry jak chleb DN 290
Pan zstąpił z nieba DN 659
U: Chlebem życia posileni DN 310
Z: Kto się w opiekę DN 216

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (1 VIII)

W: Spojrzyj z nieba wysokiego DN 239
Ty, Wszechmocny Panie DN 244
Pd: Stwórca chleba, Stwórca wina DN 240
Ludu kapłański (zwr. 8) DN 217
K: Jam jest Chlebem żywym DN 268
Dałeś nam chleb z nieba DN 264
Oto święte Ciało Pana DN 289
U: Nakarmiłeś lud Twój, o Panie DN 322
Z: Wszystko dobrze, co Bóg czyni DN 250
Twych Panie łask DN 241

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (6 VIII)

W: Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie DN 609
Ludu kapłański DN 217
Niech się radują niebiosa i ziemia DN 354
Pd: O Przenajświętsza Perło DN 610
Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza DN 205
Najwyższemu Panu chwała (z pieśni: Boże, lud Twój) DN 181
K: Skosztujcie i zobaczcie DN 301
Pójdź do Jezusa DN 665
U: Upadnij na kolana DN 683
Boga naszego chwalcie DN 6.10
Z: Chrystus Królem DN 614
Bóg nad swym ludem zmiłował się DN 203