Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK B

ŚWIĘTE TRUDUUM PASCHALNE

MĘKI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

WIELKI CZWARTEK: MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ (1 IV)

W: A myśmy się chlubić powinni DN 110
W krzyżu cierpienie DN 532
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony DN 500
W czasie umywania nóg:
Przykazanie nowe daję wam DN 299
Pd.: Gdzie miłość wzajemna i dobroć DN 210
K: Kiedy razem się schodzimy DN 275
Pan wieczernik przygotował DN 295
Panie dobry jak chleb DN 290

O Panie, otwierasz rękę swoją

DN 656

Ojciec nam powierzył Słowo DN 654
O święta Uczto, gdzie swoim Ciałem DN 283
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz DN 317
W czasie przeniesienia Najświętszego Sakramentu:
Sław języku tajemnicę DN 672

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ (2 IV)

W czasie adoracji Krzyża:
Święty Boże DN 339
Ludu, mój ludu DN 505
Krzyżu święty, nade wszystko DN 503
Wielbimy Krzyż Twój Panie DN 112
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony DN 500
Panie, nogi Twe całuję DN 514
Zawitaj, Ukrzyżowany DN 534
Krzyżu mój, krzyżu DN 502
Zbliżam się k’Tobie DN 535
K: O Krwi najdroższa DN 513
Witam Cię, witam DN 689
Ofiara krzyża spełniona DN 509
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym DN 332
Jezu, gdy patrzę DN 699
Jezu Chryste, Panie miły DN 496
Króla wznoszą się znamiona DN 499
Wisi na krzyżu DN 531
W czasie procesji do Grobu Pańskiego
Odszedł Pasterz od nas DN 114
Już Chrystus życie zakończył DN 113
O grobie chwalebny DN 115

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC (3 IV)

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych:
Com przyrzekł Bogu DN 207
O Chryste, nasz Panie DN 176
Pd.: Zwycięzca śmierci DN 581
Nie zna śmierci Pan żywota DN 559
K: Otrzyjcie już łzy płaczący DN 563
Na świętej uczcie Baranka DN 558
Najwyższemu Panu chwała DN 557
Złóżcie troski żałujący DN 578
Wysławiajmy Chrysta Pana DN 576
U: Ciebie Boga wysławiamy (jeżeli Wigilia Paschalna DN 311
nie jest połączona z procesją rezurekcyjną)
Z: Zmartwychwstał Zbawca nasz DN 580

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (4 IV)

W: Wesoły nam dzień dziś nastał DN 574
Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał DN 562
Pd: Alleluja! Żyw już jest DN 549
K: Alleluja, O dniu radosny DN 548
Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały DN 553
Zmartwychpowstał Pan prawdziwie DN 579
U: Ciebie Boże wielbimy DN 312
Z: Zwycięzca śmierci DN 581
Raduj się nieba Królowo DN 566

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY (5 IV)

W: Chrystus zmartwychwstan jest DN 551
Pd: Wstał Pan Chrystus DN 575
K: Otrzyjcie już łzy płaczący DN 563
Nie zna śmierci Pan żywota DN 559
Pan zmartwychwstał i jest z nami DN 564
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmy DN 331
Z: Złóżcie troski żałujący DN 578

II NIEDZIELA WIELKANOCNA (11 IV)

W: Alleluja! Żyw już jest (zwr. 1, 4) DN 549
Jezu miłosierny DN 471
Pd: Wysławiajmy Chrysta Pana DN 576
Alleluja! Biją dzwony (zwr. 1, 3) DN 545
K: Zbliżam się w pokorze DN 694
Kocham Cię Jezu DN 276
U: Chlebem życia posileni DN 310
Dziękujmy Panu, bo jest dobry
Z: Jezu, ufam Tobie (3x)
O Krwi i Wodo (3x) DN 716

III NIEDZIELA WIELKANOCNA (18 IV)

W: Oto dzień, w którym Pan nasz DN 562
Chrystus zmartwychwstan jest DN 551
Pd: Zwycięzca śmierci DN 581
K: Chrystus Pan zmartwychwstał DN 550
O, dniu radosny pełen chwał DN 548
Otrzyjcie już łzy płaczący DN 563
U: Alleluja, Chwalcie Pana DN 193
Panie mój, cóż Ci oddać mogę DN 327
Z: Wesel się Królowo miła DN 570

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (23 IV)

W: Sławny w męczenników gronie DN 907
Błogosławione serca, które płoną DN 968
Chrystus, Chrystus to nadzieja DN 205
Pd: Pan, mój Wódz i Pasterz DN 228
Uczcie się ode mnie (zwr. 4 i 5) DN 245
K: Panie dobry jak chleb DN 290
Minęły cienie i mroki nocy DN 556
U: Dziękczynne pieśni DN 314
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz DN 317
Z: Święty Wojciechu, Patronie nasz, racz DN 908
Święty Wojciechu, Patronie nasz (3x) DN 973