Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK B

II NIEDZIELA ZWYKŁA (17 I)

W: Głoś imię Pana DN 211
Niechaj sławią Cię narody DN 324
Pd: Ty, Boże, wszystko wiesz DN 242
Być bliżej Ciebie chcę DN 204
Wszystko Tobie dziś oddaję DN 251
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem DN 282
Błogosławieni, którzy zostali wezwani DN 258
Pan wieczernik przygotował DN 295
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę DN 327
Z: Idźcie na cały świat DN 212
Złącz Panie miłujących Cię DN 255

III NIEDZIELA ZWYKŁA (24 I)

W: Alleluja, alleluja! Cały świat (zwr. 1,3) DN 192
Cały świat niech śpiewa tę pieśń DN 309
Pd: Boże obdarz Kościół Twój DN 201
Przyjdźcie do mnie wszyscy DN 235
Bliskie jest Królestwo Boże DN 464
K: Przed Twojego dziś ołtarza tronem DN 297
Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie DN 267
Jezu drogi, Tyś miłością DN 270
U: Pieśń wdzięczności DN 330
Z: Złącz, Panie miłujących Cię DN 255

IV NIEDZIELA ZWYKŁA (31 I)

W: Głoś imię Pana DN 211
Alleluja, alleluja! Cały świat DN 192
Pd: Składamy Ci, Ojcze DN 238
K: Błogosławieni ubodzy w duchu DN 197
Skosztujcie i zobaczcie DN 301
U: Pan nie opuszcza nigdy DN 329
Z: Bóg nad swym ludem zmiłował się DN 203

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (2 II)

W: Radosna światłości DN 599
Oto Pan Bóg przyjdzie DN 356
Procesja: Światło na oświecenie pogan DN 600
Gdy się Chrystus rodzi DN 401
Pd: Ustrój ołtarz Twój Syjonie DN 602
Pójdźmy wszyscy do stajenki (zwr. 2,4,5) DN 426
K: Ach, witajże pożądana DN 387
Jezu, miłe Dzieciątko DN 405
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz DN 317
Z: Bóg się rodzi, moc truchleje (zwr. 5) DN 387
Rozkwitnęła się lilija DN 431