Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK C

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (21 VII)
W:          Tylko Bóg mi dopomoże DN 243
 Ty, wszechmocny Panie DN 244
Pd:         Wszystko Tobie dziś oddaję DN 251
 Pokładam w Panu ufność mą DN 230
K: Pan Jezus już się zbliża DN 293
 O dobry Jezu mój DN 278
U: Upadnij na kolana DN 683
 Pan nie opuszcza nigdy DN 329
Z: Pod Twą obronę, Ojcze na niebie DN 229
ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA (25 VII)
W: Chwała wam Apostołowie DN 966
 Niechaj sławią Cię narody DN 324
Pd: Panie, umocnij wiarę naszą DN 227
K: O Krwi najdroższa DN 513
U: Czego chcesz od nas Panie DN 313
Z: Błogosław, Panie nas DN 334
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA (28 VII)
W: Ciebie całą duszą pragnę (zw.1-2) DN 263
 Ojcze modlim się do Ciebie DN 223
Pd: Z rąk kapłańskich (z pieśni: Boże lud Twój) DN 181
 Ojcze z niebios Boże Panie DN 224
K: Błogosław duszo moja Pana DN 307
 Jezu, Jezu do mnie przyjdź DN 272
U: Skosztujcie i zobaczcie DN 301
 Będę Cię wielbił mój Panie DN 195
Z: Ty, wyzwoliłeś nas, Panie DN 338
 Twych, Panie łask DN 241
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (4 VIII)
W: Ty, wszechmocny Panie DN 244
 Ciebie całą duszą pragnę (zw.4) DN 263
Pd: Przyjdźcie do mnie wszyscy DN 235
K:           Jam jest chlebem żywym DN 268
 Ja wiem, w kogo ja wierzę DN 645
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmy DN 331
 Już gościsz, Jezu, w sercu mym DN 320
Z: Miałem ci ja w sercu DN 219
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (6 VIII)
W: Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie DN 609
 Ludu kapłański DN 217
 Niech się radują niebiosa i ziemia DN 354
Pd: O Przenajświętsza Perło DN 610
 Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza DN 205
 Najwyższemu Panu chwała (z pieśni: Boże, lud Twój) DN 181
K: Skosztujcie i zobaczcie DN 301
 Pójdź do Jezusa DN 665
U: Upadnij na kolana DN 683
 Boga naszego chwalcie DN 46
Z: Chrystus Królem DN 614
 Bóg nad swym ludem zmiłował się DN 203
ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA (10 VIII)
W: W majestacie, na niebieskim tronie (zw. 1,3) DN 690
 Boże, obdarz      Kościół Twój DN 201
Pd: Gdzie miłość wzajemna i dobroć DN 210
K: Jezu, w Hostii utajony DN 274
 Jeden chleb, co zmienia się DN 269
U: Chlebem życia posileni DN 310
Z: Niech żyje Jezus DN 337
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA (11 VIII)
W: Spojrzyj z nieba wysokiego DN 239
 Pan nie opuszcza nigdy DN 329
Pd: Panie, umocnij wiarę naszą DN 227
 Com przyrzekł Bogu DN 207
K: Panie dobry jak chleb DN 290
 Zbliżam się w pokorze DN 694
U: Dzięki, o Panie składamy dzięki DN 315
Z: Wszystko dobrze, co Bóg czyni DN 250
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (15 VIII)
W: O Maryjo, czemu biegniesz w niebo DN 825
 Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie DN 768
 Królowej Anielskiej śpiewajmy DN 786
Pd: Wzięta do nieba DN 886
 Już Maryja w niebo wzięta DN 783
 Matko niebieskiego Pana DN 808
K: Bądźże pozdrowiona DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja DN 42
Z: Ciebie na wieki wychwalać będziemy DN 760
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, PREZBITERA (17 VIII)
W: Bądź pozdrowiony, święty Jacenty DN 938
 Głoś imię Pana DN 211
Pd: Niwy polskiej cudny kwiecie DN 939
 Niechaj sławią Cię narody DN 324
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem DN 282
 Panie, pragnienia ludzkich serc DN 292
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń DN 309
 Boga naszego chwalcie DN 46
Z: Święty Jacku, nasz Patronie DN 940
XX NIEDZIELA ZWYKŁA (18 VIII)
W: Kto się w opiekę DN 216
Pd: Do Ciebie wznoszę serce me DN 208
 Ty, Wszechmocny Panie DN 244
K:           Jam jest chlebem żywym DN 268
 Pan zstąpił z nieba DN 659
U: Pan nie opuszcza nigdy DN 329
 Czego chcesz od nas Panie DN 313
Z:           Wszystka moja nadzieja DN 249
 Jezu, ma radości DN 214