Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK A
III NIEDZIELA WIELKANOCNA (30 IV)
W: Chrystus zmartwychwstan jestDN 551
    Oto dzień, w którym Pan naszDN 562
Pd: Otrzyjcie już łzy płaczący (zwr. 1 i 6)DN 563
 K: Błogosławieni, którzy zostali wezwaniDN 258
    Kiedy razem się schodzimyDN 275
    O, dniu radosny pełen chwałDN 548
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmyDN 331
Z: Wysławiajmy Chrysta PanaDN 576
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI (3 V)
W: Z dawna Polski Tyś KrólowąDN 891
Bogurodzica, DziewicaDN 755
Pd: Jasnogórska Pani, Tyś naszą HetmankąDN 781
Ze wzgórz CzęstochowyDN 893
K: Chrystus Pan karmi nasDN 262
U: Boga naszegoDN 893
Z: Maryjo, Królowo Polski (3x)DN 795
   Jak szczęśliwa Polska całaDN 6.10
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA (7 V)
W: Wesoły nam dzień dziś nastałDN 574
      Pan, mój Wódz i PasterzDN 228
Pd: Jam jest Pasterz dobryDN 213
      Idźcie na cały światDN 212
K: Panie, pragnienia ludzkich sercDN 292
    Jeden chleb, co zmienia sięDN 269
O Panie, Tyś moim PasterzemDN 292
 U: Alleluja, Cały świat niech się w Panu weseliDN 192
Cały świat niech śpiewa tę pieśńDN 309
 Z: Alleluja, Jezus żyje, już GoDN 546
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (8 V)
W: Wielki przed Bogiem klejnocieDN 912
Pd: Witaj, święty StanisławieDN 913
Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała naszaDN 205
K: O Panie, Tyś moim PasterzemDN 282
O Panie, Ty nam dajeszDN 281
U: Pan jest wielkim BogiemDN 314
Dziękczynne pieśniDN 314
Z: Święty Stanisławie, Patronie nasz (3x)DN 973
   Boże coś PolskęDN 335
V NIEDZIELA WIELKANOCNA (14 V)
W: Alleluja, Jezus żyje, On coDN 547
Ludu Kapłański, ludu królewski (zwr. 4)DN 217
Pd: Zwycięzca śmierciDN 581
Zmartwychpowstał Pan prawdziwieDN 579
K: O Panie Ty nam dajeszDN 281
U: Dziękujemy Ci Ojcze naszDN 317
Wszystko co żyje, niech wielbi PanaDN 333
Z: Złóżcie troski żałującyDN 577
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA (21 V)
W: Alleluja, żyw już jestDN 549
Pd: Miłujcie się wzajemnie
Nie zna śmierci Pan żywotaDN 559
K: Jezu drogi, Tyś miłościąDN 270
Jezusowi cześć i chwałaDN 273
Dziś Chrystus Król wiecznej chwałyDN 553
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśńDN 309
Z: Otrzyjcie już łzy płaczącyDN 563
Ciesz się, Królowo AnielskaDN 552
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (28 V)
W: Witaj, witaj dniu świętyDN 584
Pd: Chrystus Pan w niebo wstępujeDN 582
Przez Twoje święte WniebowstąpienieDN 565
K: Pójdźcie błogosławić PanaDN 664
Przed Bożym tronemDN 666
W majestacie, na niebieskim tronieDN 690
U: Błogosławcie Pana, wszystkie dziełaDN 306
Dziękujmy za wszystko Bogu OjcuDN 318
Wszystko co żyje, niech wielbi PanaDN 333
Upadnij na kolanaDN 683
Z: Otoczon gronem świętych AniołówDN 583
Idźcie na cały świat (zwr. 4)DN 212
Chrystus KrólemDN 614
ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP (31 MAJA)
W: Przy obchodzie Nawiedzenia TwegoDN 739
Błogosławiona jesteś, MaryjoDN 751
Pd: Cześć Maryi, cześć i chwałaDN 761
K: Daj mi JezusaDN 762
Bądźże pozdrowionaDN 635
U: Uwielbiaj duszo mojaDN 6.7
Z: Zdrowaś Maryjo, BogarodzicoDN 892
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (4 VI)
W: Przybądź Duchu StworzycieluDN 594
Duch Pański napełnił okrąg ziemiDN 586
O Stworzycielu Duchu, przyjdźDN 591
Pd: O Tajemniczy PłomieniuDN 592
Duchu Najświętszy, otwórz usta mojeDN 587
K: Pan zstąpił z niebaDN 659
Ojciec nam powierzył SłowoDN 654
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmyDN 331
Bogu Ojcu, przez Jezusa ChrystusaDN 259
Z: Duchu Święty, przyjdź, prosimyDN 589
Pamiątkę dnia świątecznegoDN 593
OKRES ZWYKŁY
ŚWIĘTO NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA (5 VI)
W: Weź w swa opiekęDN 872
Pd: Królowej Anielskiej śpiewajmyDN 786
K: Chrystus Pan karmi nasDN 262
Pan wieczernik przygotowałDN 295
U: Boga naszego chwalcieDN 6.10
Najwyższemu Panu chwałaDN 321
Z: Zaprowadź Panno miłaDN 887
 O Matko miłościwaDN 838
JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA (8 VI)
W: Ludu kapłański, ludu królewskiDN 217
Pd: Kapłanem Jezus Chrystus jestDN 737
K: Dałeś nam chleb z niebaDN 264
Śpiewaj, śpiewaj sercem całymDN 332
U: Błogosławiony i jedyny WładcoDN 308
Dziękujemy Ci Ojcze naszDN 317
Z: Chrystus KrólemDN 614
UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. TRÓJCY (11 VI)
W: Nierozdzielna Trójco ŚwiętaDN 606
Chwała Ci równa w godnościDN 603
Pd: Jeden w naturzeDN 605
W Mądrość PrzedwiecznąDN 608
Trójcy Najświętszej naszą cześćDN 607
K: Jezu, Jezu do mnie przyjdźDN 272
Bogu Ojcu, przez Jezusa ChrystusaDN 259
U: Boga naszego chwalcieDN 6.10
Ciebie Boga wysławiamyDN 311
Chwała, moc i dziękczynienieDN 002
Z: Chwała Ojcu i SynowiDN 604
Przez chrztu świętegoDN 234
UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (15 VI)
W: Zróbcie Mu miejsceDN 695
Witaj Boże utajonyDN 687
Przed Bożym tronemDN 666
Pd: Jeden chleb, co zmienia sięDN 269
Chwalmy niewysłowionyDN 637
Miłość tu jest cel kochaniaDN 649
K: Panie dobry jak chlebDN 290
O Panie otwierasz rękę TwojąDN 656
Jam jest Chlebem żywymDN 268
Pan wieczernik przygotowałDN 295
U: Dziękujemy Ci, Ojcze naszDN 317
Z: Chwała i dziękczynienieDN 640
Niech żyje JezusDN 337
XI NIEDZIELA ZWYKŁA (18 VI)
W: Przyjdźcie do mnie wszyscyDN 235
Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała naszaDN 205
Pd: Idźcie na cały światDN 212
Jam jest Pasterz dobryDN 213
K: Jeden chleb, co zmienia sięDN 269
Panie, pragnienia ludzkich sercDN 292
U: Pan jest wielkim BogiemDN 328
Upadnij na kolanaDN 683
Z: Głoś imię PanaDN 211
NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA (24 VI)
W: Niechaj sławią Cię narodyDN 324
Już w łonie matkiDN 919
Pd: Zwiastun wschodzącego słońcaDN 920
Idźcie na cały światDN 212
K: Panie, pragnienia ludzkich sercDN 292
U: Błogosławiony Pan, Bóg IzraelaDN 2.12
Już gościsz, Jezu w sercu mymDN 320
Z: Głoś imię PanaDN 211
XII NIEDZIELA ZWYKŁA (25 VI)
W: Kto się w opiekęDN 216
Boże w dobrociDN 202
Pd: Dobry Jezu racz wysłuchaćDN 698
K: Jam jest Pasterz dobryDN 213
Jezu drogi, Tyś miłościąDN 270
U: Czego chcesz od nas PanieDN 313
Z: Pobłogosław Jezu drogiDN 722
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA (29 VI)
W: Boże, obdarz Kościół TwójDN 201
     Duchem Świętym kierowanyDN 921
     Jeśli chcesz szukać PatronaDN 922
Pd: Com przyrzekł BoguDN 207
Ludu Kapłański, ludu królewskiDN 217
K: Jeden chleb, co zmienia sięDN 269
Panie, pragnienia ludzkich sercDN 292
Panie dobry jak chlebDN 290
U: Boże zmiłuj się nad namiDN 324
Dziękczynne pieśniDN 314
      Dziękujemy Ci, Ojcze naszDN 317
Z: Chrystus KrólemDN 614
Weź w swą opiekęDN 872