Propozycje śpiewów na niedziele i święta

 

ROK A

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (15 X)

W: Przyjdźcie do mnie wszyscy          DN 235
               Niech się radują niebiosa i ziemia          DN 354
Pd: Boże mocny, Boże cudów          DN 200
K: Pan wieczernik przygotował          DN 295
               O Panie, Tyś moim Pasterzem          DN 282
               O święta uczto, gdzie swoim Ciałem          DN 283
U: Dziękczynne pieśni          DN 314
Z: Com przyrzekł Bogu          DN 207

UROCZYSTOŚĆ ŚWĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ (16 X )

W: Jadwigo święta, z cnót swoich przesławna          DN 957
               Cieszcie się dzisiaj wszyscy chrześcijanie          DN 956
Pd: Gdzie miłość wzajemna i dobroć          DN 210
K: Ja wiem w Kogo ja wierzę          DN 645
U: Chwalcie o dziatki Najwyższego Pana          DN 6.11
Z: We wielkiej sławie jest miasto Trzebnica          DN 958
               Święta Jadwigo, Patronko nasza (3x)          DN 973

ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY (18 X)

W: Głoś imię Pana          DN 211
               Boże zmiłuj się nad nami          DN 324
Pd: Idźcie na cały świat          DN 212
K:           Pan wieczernik przygotował          DN 295
               Ojciec nam powierzył Słowo          DN 654
U:           Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie          DN 314
               Boga naszego chwalcie          DN 6.10
Z: Błogosław, Panie nas          DN 334

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA (22 X)

W: Alleluja, alleluja! Cały świat          DN 192
     Głoś imię Pana (zwr. 1,3)          DN 211
     Pójdźmy, pokłońmy się Panu          DN 233
Pd: Wszystko Tobie dziś oddaję          DN 251
K: O dobry Jezu mój          DN 278
U: Boga naszego chwalcie          DN 6.10
     Cały świat niech śpiewa tę pieśń          DN 309
Z:  Idźcie na cały świat          DN 212
               Pieśń ku czci św. Jana Pawła II

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA (29 X)

W: Boże kocham Cię          DN 199
               Boże w dobroci          DN 202
Pd: Przykazanie nowe daję wam          DN 300
K:           Ojciec nam powierzył Słowo          DN 654
               Kocham Cię, Jezu          DN 276
U: Dzięki, o Panie          DN 315
Z: Jezu, ma radości          DN 214

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

W: Ludu kapłański          DN 217
               Boże obdarz Kościół Twój          DN 201
               Chryste łaskawy, Władco          DN 627
Pd: Jak miłe przybytki nam dał          DN 630
               Com przyrzekł Bogu          DN 207
K: Panie, pragnienia ludzkich serc          DN 292
               Ojciec nam powierzył Słowo          DN 654
               Panie dobry jak chleb          DN 290
U: Ciebie, Boże, wielbimy          DN 312
Z: Dom Boży pełen chwały          DN 629

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (1 XI)

W: Racz być Chryste przebłaganym          DN 959
               W majestacie, na niebieskim tronie (zwr. 13)

          DN 690

Pd: Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza           DN 205
               Przyjdźcie do mnie wszyscy           DN 235
               Błogosławieni ubodzy w duchu           DN 197
               Błogosławieni ubodzy i cisi           DN 196
K: Pójdźcie błogosławić Pana           DN 664
     Błogosławieni, którzy zostali wezwani           DN 258
U: Ciebie Boga wysławiamy           DN 311
               Radośnie Panu hymn śpiewajmy           DN 331
Z: Chwalcie Pana wszyscy           DN 206

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (2 XI)

W: Boże, Sędzio sprawiedliwy          DN 985
               Racz wiekuiste dać odpoczywanie          DN 999
               Tobie Boże wznosim pienia          DN 1003
Pd: Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie          DN 565
               Zwycięzca śmierci          DN 581
               Nie zna śmierci Pan żywota (zwr. 1,2, 5)          DN 559
K: Jam jest chlebem żywym          DN 268
               Pokarmie aniołów          DN 662
               Witam Cię, witam          DN 689
U: Pieśń wdzięczności          DN 330
Z: Wieczny odpoczynek          DN 41.5
               Dobry Jezu, a nasz Panie          DN 988
               Witaj, Królowo nieba          DN 875
               Matko litości, witaj nam          DN 804

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (5 XI)

W: Ty wszechmocny Panie          DN 244
               Pokładam w Panu ufność mą          DN 230
Pd: Uczcie się ode mnie (zwr. 2,3)          DN 245
K: Jam jest chlebem żywym          DN 268
               Ojciec nam powierzył Słowo          DN 654
               O święta Uczto, Uczto wspólnoty          DN 285
               Jeden chleb, co zmienia się          DN 269
U:           Dziękczynne pieśni          DN 314
Z: Wszystka moja nadzieja          DN 249

ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ (9 XI)

W:          Boże obdarz Kościół Twój           DN 201
Pd: Chwała Ci, Kościele święty          DN 628
               Com przyrzekł Bogu          DN 207
K: Panie, pragnienia ludzkich serc          DN 292
               Ojciec nam powierzył Słowo          DN 654
               Panie dobry jak chleb          DN 290
               Jeden chleb, co zmienia się          DN 269
U: Wszystko, co żyje          DN 333
               Czego chcesz od nas, Panie          DN 313
Z: Dom Boży pełen chwały          DN 629
               Weź w swą opiekę          DN 872

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA (12 XI)

W: Twych Panie łask świat tyle ma          DN 241
               Ludu kapłański, ludu królewski          DN 217
Pd:         Ciebie całą duszą pragnę          DN 263
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem          DN 282
               Ja wiem w Kogo ja wierzę          DN 645
U:           Upadnij na kolana          DN 683
               Najwyższemu Panu chwała (z pieśni Boże, lud Twój)          DN 181
Z: Spojrzyj z nieba wysokiego          DN 239

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (19 XI)

W: Boże mocny, Boże cudów          DN 200
Pd: Niech Cię chwali, Boże          DN 221
               Przystąpię do ołtarza Bożego (zwr. 3)          DN 236
K: Oto święte Ciało Pana          DN 289
               O Panie Ty nam dajesz          DN 281
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz          DN 317
Z: Być bliżej Ciebie chcę          DN 204
               Błogosław, Panie nas          DN 334

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (26 XI)

W: Chrystusowi cześć i chwała          DN 615
               Chryste Królu przed Tobą padamy          DN 612
Pd: Bóg nad swym ludem zmiłował się          DN 203
               Chryste Królu, Tobie cześć          DN 613
K:           Jezu drogi, Tyś miłością          DN 270
               Cóż Ci Jezu damy          DN 617
U: Pan jest wielkim Bogiem          DN 328
               Błogosławiony i jedyny Władco          DN 308
Z: Chrystus Królem (3x)          DN 614
               Króluj nam Chryste          DN 620