Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK B

I NIEDZIELA ADWENTU (3 XII)
W: Niebiosa, rosę spuście nam z góry               DN 352
Pd: W czasie świętym adwentowym               DN 374
    Chrystus Król do nas przychodzi               DN 343
K: Jezu, Jezu do mnie przyjdź               DN 271
    Ciebie całą duszą pragnę               DN 263
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz               DN 317
Z: Oto Pan Bóg przyjdzie               DN 356
ŚW. BARBARY (4 XII)
W: Barbaro święta, Perło Jezusowa               DN 964
Pd: Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza               DN 205
    Być bliżej Ciebie chcę               DN 204
K: Jezu w hostii utajony               DN 274
               Jezu drogi, Tyś miłością               DN 270
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę               DN 327
Z: Święta Barbaro, Patronko nasza (3x)               DN 973
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY (8 XII)
W: Przy obchodzie poczęcia Twojego               DN 740
Pd: Witaj święta i poczęta niepokalanie               DN 882
     Błogosławiona jesteś Maryjo               DN 751
K: Bądźże pozdrowiona               DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja               DN 6.7
Z: Ciebie na wieki wychwalać będziemy               DN 760
     Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko               DN 777
     O Maryjo, bez grzechu poczęta (3x)               DN 824
II NIEDZIELA ADWENTU (10 XII)
W: Przybądź, Panie, bo czekamy               DN 362
      Oto Pan przybywa               DN 359
Pd: Spuście nam na ziemskie niwy (zwr. 1 i 4)               DN 368
K: Na przyjście Chrystusa Króla               DN 351
     Idzie, idzie Bóg prawdziwy               DN 644
U: Dzięki, o Panie               DN 315
Z: Boże wieczny, Boże żywy               DN 342
III NIEDZIELA ADWENTU (17 XII)
W: Radujcie się!               DN 364
     Niech się radują niebiosa i ziemia               DN 354
     Raduj się ziemio               DN 365
Pd:Głos wdzięczny z nieba wychodzi               DN 345
     Oto Pan Bóg przyjdzie               DN 357
K: Pan jest blisko, już przychodzi               DN 360
    Pan Jezus już się zbliża               DN 293
U: Upadnij na kolana               DN 683
Z: Przyjdź do nas przyjdź               DN 363
IV NIEDZIELA ADWENTU (24 XII)
W: Rorate, caeli               DN 366
   Niebiosa, rosę ślijcie nam z góry               DN 353
   Archanioł Boży Gabriel               DN 341
Pd: Po upadku człowieka grzesznego               DN 361
K: Oto Panna pocznie               DN 358
     Spuście nam na ziemskie niwy               DN 368
U:Uwielbiaj duszo moja               DN 6.7
Z: Zdrowaś bądź Maryja               DN 376
  Urząd zbawienia ludzkiego               DN 373
NARODZENIE PAŃSKIE (25 XII) – MSZA W NOCY (“Pasterka”)
W: Wśród nocnej ciszy               DN 441
Pd: Gdy się Chrystus rodzi               DN 401
K: Bóg się rodzi, moc truchleje               DN 387
   Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje               DN 394
   Dzisiaj w Betlejem               DN 399
U: Adeste fideles               DN 380
   Gloria, gloria zawołajmy               DN 403
Z: Cicha noc, święta noc               DN 391
NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA O ŚWICIE
W: Anioł pasterzom mówił               DN 383
Pd: Do szopy, hej pasterze               DN 396
K: Mizerna cicha, stajenka licha               DN 411
   A wczora z wieczora               DN 384
   Pójdźmy wszyscy do stajenki               DN 426
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz               DN 317
     Gloria, gloria zawołajmy               DN 403
Z: Przybieżeli do Betlejem pasterze               DN 427
NARODZENIE PAŃSKIE – MSZA W DZIEŃ
W: Bóg się rodzi, moc truchleje               DN 387
Pd: Mizerna cicha, stajenka licha               DN 411
K: Pójdźmy wszyscy do stajenki               DN 426
   Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie               DN 436
   Tryumfy Króla niebieskiego               DN 434
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz               DN 317
     Gloria, gloria zawołajmy               DN 403
Z: Z narodzenia Pana               DN 446
ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA (26 XII)
W: W żłobie leży               DN 442
     Z nieba wysokiego               DN 447
Pd: Pan z nieba i z łona Ojca               DN 422
K: Jezu, miłe Dzieciątko               DN 405
    Witajmy Jezusa, nam narodzonego               DN 438
U: Skosztujcie i zobaczcie               DN 301
    Niechaj będzie głośno wszędzie               DN 416
Z: Nie było miejsca dla Ciebie               DN 415
    Do Betlejemu, pełni radości               DN 395
ŚWIĘTO ŚWIETEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
W: Rodzino święta, wśród rodzin jedyna               DN 451
    Anioł pasterzom mówił (zwr. 1-2)               DN 383
Pd: Dzisiaj w Betlejem (zwr. 1-2)               DN 399
K: Pójdźmy wszyscy do stajenki               DN 426
U: Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie               DN 314
Z: Rodzino święta, opieki Twej trzeba               DN 448
  Cicha noc, święta noc               DN 391