Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK A

V NIEDZIELA ZWYKŁA (9 II)
W: Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem DN 232
 Przyjdźcie do mnie wszyscy DN 235
Pd: Przystąpię do ołtarza Bożego DN 236
 Wierzymy w Ciebie, Chryste DN 246
K: Pan zstąpił z nieba DN 659
 O święta Uczto, gdzie swoim Ciałem DN 284
U: Dziękujmy zawsze za wszystko DN 318
 O Boże, dzięki Ci składamy DN 013
Z: Głoś imię Pana (zwr. 1,3) DN 211
VI NIEDZIELA ZWYKŁA (16 II)
W: Twych, Panie, łask DN 241
 Ludu Kapłański, ludu królewski DN 217
Pd: Pokładam w Panu ufność mą DN 230
K: Pomiędzy lud swój idzie sam DN 296
 Panie, pragnienia ludzkich serc DN 292
U: Już gościsz, Jezu, w sercu mym DN 320
 Czego chcesz od nas Panie DN 313
Z: Ojcze z niebios Boże Panie DN 224
VII NIEDZIELA ZWYKŁA (23 II)
W: Do Ciebie wznoszę serce me DN 208
 Wszystka moja nadzieja DN 249
Pd: Miłujcie się wzajemnie
 Przykazanie nowe daję wam DN 299
K:           Ja wiem, w kogo ja wierzę DN 645
U: Dzięki, o Panie, składamy dzięki DN 315
 Chlebem życia posileni DN 310
Z: Bóg nad swym ludem zmiłował się DN 203