Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK C

NIEDZIELA PALMOWA (14 IV)

W: Hosanna Synowi Dawidowemu                DN 106
W czasie procesji z palmami: 
               Dzieci hebrajskie               DN 107
               Hołd tobie, sława i cześć               DN 109
               Chrystus Królem                DN 614
               Idziesz przez wieki               DN 618
               Króluj nam Chryste                    DN 620
Pd: Ludu, mój ludu               DN 505
               Krzyżu święty, nade wszystko               DN 503
K: O Krwi najdroższa                                                                 DN 513
               Cierniami uwieńczoną                DN 490
               Śpiewaj, śpiewaj sercem całym                DN 332
U: Upadnij na kolana                   DN 683
               Błogosławiony i jedyny Władco                 DN 308
Z: Króla wznoszą się znamiona                 DN 499

ŚWIĘTE TRUDUUM PASCHALNE

MĘKI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

WIELKI CZWARTEK: MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ (18 IV)

W: A myśmy się chlubić powinni                    DN 110
               W krzyżu cierpienie                DN 532
               Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony                DN 500
W czasie umywania nóg: 
               Przykazanie nowe daję wam                DN 299
Pd.: Gdzie miłość wzajemna i dobroć                 DN 210
K: Kiedy razem się schodzimy               DN 275
               Pan wieczernik przygotował                DN 295
               Panie dobry jak chleb                DN 290
               O Panie, otwierasz rękę swoją                 DN 656
               Ojciec nam powierzył Słowo                  DN 654
               O święta Uczto, gdzie swoim Ciałem                 DN 283
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz                  DN 317
W czasie przeniesienia Najświętszego Sakramentu: 
               Sław języku tajemnicę                  DN 672

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ (19 IV)

W czasie adoracji Krzyża: 
               Święty Boże                    DN 339
               Ludu, mój ludu                 DN 505
               Krzyżu święty, nade wszystko                DN 503
               Wielbimy Krzyż Twój Panie                 DN 112
               Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony               DN 500
               Panie, nogi Twe całuję               DN 514
               Zawitaj, Ukrzyżowany                DN 534
               Krzyżu mój, krzyżu                 DN 502
               Zbliżam się k’Tobie                DN 535
K: O Krwi najdroższa                                                              DN 513
               Witam Cię, witam                DN 689
               Ofiara krzyża spełniona                DN 509
               Śpiewaj, śpiewaj sercem całym                 DN 332
               Jezu, gdy patrzę                 DN 699
               Jezu Chryste, Panie miły               DN 496
               Króla wznoszą się znamiona               DN 499
               Wisi na krzyżu                DN 531
W czasie procesji do Grobu Pańskiego

 

               Odszedł Pasterz od nas                     DN 114
               Już Chrystus życie zakończył                 DN 113
               O grobie chwalebny                 DN 115

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC (20 IV)

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych: 
               Com przyrzekł Bogu                DN 207
               O Chryste, nasz Panie                  DN 176
Pd.: Zwycięzca śmierci                                                              DN 581
                Nie zna śmierci Pan żywota                 DN 559
K: Otrzyjcie już łzy płaczący                      DN 563
               Na świętej uczcie Baranka                 DN 558
               Najwyższemu Panu chwała                 DN 557
               Złóżcie troski żałujący               DN 578
               Wysławiajmy Chrysta Pana                 DN 576
U: Ciebie Boga wysławiamy
(jeżeli Wigilia Paschalna nie jest połączona z procesją rezurekcyjną) 
               DN 311

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (21 IV)

W: Wesoły nam dzień dziś nastał                                            DN 574
               Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał               DN 562
Pd: Alleluja! Żyw już jest                DN 549
K:           Alleluja, O dniu radosny                DN 548
               Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały                DN 553
               Zmartwychpowstał Pan prawdziwie                DN 579
U: Ciebie Boże wielbimy                DN 312
Z: Zmartwychwstał Zbawca nasz (3x)                                     DN 580
               Raduj się nieba Królowo                 DN 566

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY (22 IV)

W: Chrystus zmartwychwstan jest               DN 551
Pd: Wstał Pan Chrystus                DN 575
K: Otrzyjcie już łzy płaczący                DN 563
               Nie zna śmierci Pan żywota               DN 559
               Pan zmartwychwstał i jest z nami               DN 564
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmy               DN 331
Z: Złóżcie troski żałujący                DN 578

II NIEDZIELA WIELKANOCNA (28 IV)

W: Alleluja! Żyw już jest                DN 549
               Miłosierdziem Twoim, Panie               DN 219
Pd: Otrzyjcie już łzy płaczący                DN 563
               Ofiarujmy chwałę w wierze                DN 560
K: Zbliżam się w pokorze (zwr. 1-4               DN 694                        
               Kocham Cię Jezu                DN 276
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę                DN 327
Z: O Krwi i Wodo (3x)                 DN 716
               Jezu, ufam Tobie (3x)  

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (29 IV)

W: Sławny w męczenników gronie               DN 907
      Błogosławione serca, które płoną                DN 968
               Chrystus, Chrystus to nadzieja                 DN 205
Pd: Pan, mój Wódz i Pasterz                 DN 228
               Uczcie się ode mnie (zwr. 4 i 5)                 DN 245
K: Panie dobry jak chleb                    DN 290
               Minęły cienie i mroki nocy                DN 556
U: Dziękczynne pieśni                 DN 314
     Dziękujemy Ci, Ojcze nasz                 DN 317
Z: Święty Wojciechu, Patronie nasz, racz                 DN 908
               Święty Wojciechu, Patronie nasz (3x)                DN 973

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI (3 V)

W: Z dawna Polski Tyś Królową                DN 891
               Bogurodzica, Dziewica                DN 755
Pd: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką                DN 781
               Ze wzgórz Częstochowy                DN 893
K: Daj mi Jezusa                 DN 762
               Bądźże pozdrowiona                DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja                 DN 42
Z: Maryjo, Królowo Polski (3x)                DN 795
     Jak szczęśliwa Polska cała                DN 779

III NIEDZIELA WIELKANOCNA (5 V)

W: Chrystus zmartwychwstan jest                 DN 551
               Wesel się, ludu strapiony                DN 572
Pd: Wysławiajmy Chrysta Pana                  DN 576
K: Błogosławieni, którzy zostali wezwani                             DN 258
               Na świętej uczcie Baranka               DN 558
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmy                                        DN 331
Z: Złóżcie troski żałujący                DN 578
     Wesel się Królowo rajska                DN 571