Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK A

 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (21 V)

W: Witaj, witaj dniu święty DN 584
Pd: Chrystus Pan w niebo wstępuje DN 582
Przez Twoje święte Wniebowstąpienie DN 565
K: Oto Chleb Aniołów (z 4 zwr.) DN 287
To Ty, o Panie, Chlebie nasz DN 020
Pójdź do Jezusa (z 2 zwr.) DN 665
U: Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła DN 306
Dziękujmy za wszystko Bogu Ojcu DN 318
Upadnij na kolana DN 683
Z: Otoczon gronem świętych Aniołów DN 583
Idźcie na cały świat (zwr. 4) DN 212
Chrystus Królem DN 614

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (28 V)

W: Przybądź Duchu Stworzycielu DN 594
O Stworzycielu Duchu, przyjdź DN 591
Duch Pański napełnił okrąg ziemi DN 586
Pd: O Tajemniczy Płomieniu DN 592
Duchu Ogniu, Duchu Żarze DN 588
Idźcie na cały świat (zwr. 4, 6) DN 212
K: Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa DN 258
Ojciec nam powierzył Słowo DN 654
U: Chwała, moc i dziękczynienie (zwr. 1do3) DN 002
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (z 9 zwr.) DN 331
Z: Duchu Święty, przyjdź, prosimy DN 589
Duchu Najświętszy, otwórz usta moje DN 587
Ciesz się, Królowo Anielska DN 552

ŚWIĘTO NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA (29 V)

W: Weź w swa opiekę DN 872
Pd: Królowej Anielskiej śpiewajmy DN 786
K: Chrystus Pan karmi nas DN 262
Pan wieczernik przygotował DN 295
U: Boga naszego chwalcie DN 6.10
Najwyższemu Panu chwała DN 321
Z: Zaprowadź Panno miła DN 887
O Matko miłościwa DN 838

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP (31 V)

W: Przy obchodzie Nawiedzenia Twego DN 739
Błogosławiona jesteś, Maryjo DN 751
Pd: Cześć Maryi, cześć i chwała DN 761
K: Daj mi Jezusa DN 762
Bądźże pozdrowiona DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja DN 6.7
Z: Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico DN 892

JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA (1 VI)

W: Ludu kapłański, ludu królewski (zwr. 4,5) DN 217
Pd: Kapłanem Jezus Chrystus jest DN 737
K: Oto Chleb Aniołów (z 4 zwr.) DN 287
Pójdź do Jezusa DN 665
U: Błogosławiony i jedyny Władco DN 308
Dziękujemy Ci Ojcze nasz DN 317
Z: Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana DN 022
Chrystus Królem DN 614

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ (4 VI)

W: Nierozdzielna Trójco Święta DN 606
Chwała Ci równa w godności DN 603
Pd: Jeden w naturze DN 605
W Mądrość Przedwieczną DN 608
Trójcy Najświętszej naszą cześć DN 607
K: Jezu, Jezu do mnie przyjdź DN 272
Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa DN 259
U: Boga naszego chwalcie DN 6.10
Ciebie Boga wysławiamy DN 311
Chwała, moc i dziękczynienie DN 002
Z: Chwała Ojcu i Synowi DN 604
Przez chrztu świętego DN 234

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (8 VI)

W: Witaj Boże utajony DN 687
O święta Uczto, gdzie swoim Ciałem DN 283
Pd: Jeden chleb, co zmienia się DN 269
Miłość tu jest cel kochania DN 649
Pomiędzy lud swój idzie sam DN 296
K: Jam jest Chlebem żywym DN 268
Panie dobry jak chleb DN 290
To Ty, o Panie, Chlebie nasz DN 020
Ja wiem, w kogo ja wierzę DN 645
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz DN 317
Chlebem życia posileni DN 310
Z: Niech żyje Jezus DN 337
Pobłogosław lud Twój, Panie DN 660

X NIEDZIELA ZWYKŁA (11 VI)

W: Pan obrońcą i światłem mym
Kto się w opiekę DN 216
Pd: Pokładam w Panu ufność mą DN 230
K: Pan wieczernik przygotował DN 295
Miłość tu jest cel kochania DN 649
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę DN 327
Z: Nie opuszczaj nas DN 713

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA (16 VI)

W: Twemu Sercu cześć składamy DN 732
Pójdźmy wszyscy oddać cześć DN 723
Pd: Kochajmy Pana DN 705
Witaj nam, witaj Zbawco nasz, Boże DN 735
K: Jezu, miłości Twej DN 701
O, niewysłowione szczęście DN 717
O Serce Boże, skryte w Hostii DN 719
U: Błogosławiony i jedyny Władco DN 308
Dzięki, o Panie, składamy dzięki DN 315
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym DN 332
Z: Najświętsze Serce Boże DN 707
Dobry Jezu, racz wysłuchać DN 698
O Krwi i Wodo DN 716
Pobłogosław, Jezu drogi DN 722