Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK B

IX NIEDZIELA ZWYKŁA (3 VI)

W: Niechaj sławią Cię narody               DN 324
      Ojcze z niebios               DN 224
Pd: Spojrzyj z nieba               DN 239
       Boże mocny, Boże cudów               DN 200
      Pójdźmy, pokłońmy się Panu               DN 233
K: Panie pragnienia ludzkich serc               DN 292
               Pan zstąpił z nieba               DN 659
U: Jak przedziwne imię Pana               DN 319
     Upadnij na kolana               DN 683
Z: Będę Cię wielbił, mój Panie               DN 195
     Kochajmy Pana               DN 705

   X NIEDZIELA ZWYKŁA (10 X)

W: Przyjdźcie do mnie wszyscy               DN 235
       Pan obrońcą i światłem mym
Pd: Pokładam w Panu ufność mą               DN 230
K:           U drzwi Twoich stoję Panie               DN 680
               Jezu drogi, Tyś miłością               DN 270
U: Czego chcesz od nas Panie               DN 313
Z: Wszystka moja nadzieja               DN 249

XI NIEDZIELA ZWYKŁA (17 VI)

W: Serce me do ciebie wznoszę               DN 237
               Pan nie opuszcza nigdy               DN 329
               Ojcze z niebios Boże Panie               DN 224
Pd: Boże w dobroci               DN 202
K: Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
               Ojciec nam powierzył Słowo               DN 654
U: Dziękczynne pieśni               DN 314
               Cały świat niech śpiewa tę pieśń               DN 309
Z: Nie opuszczaj nas               DN 713

NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA (24 VI)

W: Głoś imię Pana               DN 211
               Zwiastun wschodzącego słońca               DN 920
               Niechaj sławią Cię narody               DN 324
Pd: Idźcie na cały świat               DN 212
K: Panie, pragnienia ludzkich serc               DN 292
U: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela               DN 15
               Już gościsz, Jezu w sercu mym               DN 320
Z: Ty, Boże, wszystko wiesz               DN 242
               Święty Janie Chrzcicielu, Patronie nasz (3x)               DN 973

ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA (29 VI)

W: Boże, obdarz               Kościół Twój               DN 201
      Duchem Świętym kierowany               DN 921
      Jeśli chcesz szukać Patrona               DN 922
Pd: Com przyrzekł Bogu               DN 207
               Ludu Kapłański, ludu królewski               DN 217
K: Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
                Panie, pragnienia ludzkich serc               DN 292
               Panie dobry jak chleb               DN 290
U: Boże zmiłuj się nad nami               DN 324
               Dziękczynne pieśni               DN 314
      Dziękujemy Ci, Ojcze nasz               DN 317
Z: Chrystus Królem               DN 614
               Weź w swą opiekę               DN 872

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA (1 VII)

W:          Głoś imię Pana               DN 211
               Kleszczmy rękoma
Pd: Gdzie miłość wzajemna i dobroć               DN 210
               Boże mocny, Boże cudów               DN 200
K: Błogosław, duszo moja, Pana               DN 307
               O święta Uczto, Uczto wspólnoty               DN 285
               Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
U: Upadnij na kolana               DN 683
Z: Będę Cię wielbił, mój Panie               DN 195
               Ty wszechmocny Panie               DN 244

ŚWIĘTEGO TOMASZA APOSTOŁA (3 VII)

W: Chwała wam Apostołowie               DN 966
               Boże, obdarz      Kościół Twój               DN 201
Pd: Panie, umocnij wiarę naszą               DN 227
K: Zbliżam się w pokorze               DN 693
U: Upadnij na kolana               DN 683
               Boga naszego chwalcie               DN 6.10
Z: Głoś imię Pana               DN 211