Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK C

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA (6 X)
W: Ojcze z niebios Boże PanieDN 224
Pd:         Panie, umocnij wiarę nasząDN 227
 Wierzymy w Ciebie ChrysteDN 246
K:           Jeden chleb, co zmienia sięDN 269
U: Dziękczynne pieśniDN 314
Z: Błogosław, Panie nasDN 334
 Zawitaj, Matko Różańca świętegoDN 889
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ (7 X)
W: Zawitaj, Królowo Różańca świętegoDN 888
 Zawitaj, Matko Różańca świętegoDN 889
Pd: Królowej Anielskiej śpiewajmyDN 786
K: Oto Panna pocznie i porodzi SynaDN 358
 Bądźże pozdrowionaDN 635
U: Uwielbiaj duszo mojaDN 6.7
Z: Do Królowej RóżańcowejDN 765
 Zdrowaś Maryjo, BogarodzicoDN 892
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (13 X)
W:          Boże lud Twój czcią przejętyDN 181
 Pokładam w Panu ufność mąDN 230
Pd: Panie, umocnij wiarę nasząDN 227
K: Zbliżam się w pokorzeDN 694
U: Dzięki, o Panie składamy dziękiDN 315
 Pieśń wdzięcznościDN 330
Z: Boże mocny, Boże cudówDN 200
 Do Królowej RóżańcowejDN 765
UROCZYSTOŚĆ ŚWĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ (16 X )
W: Jadwigo święta, z cnót swoich przesławnaDN 957
 Cieszcie się dzisiaj wszyscy chrześcijanieDN 956
Pd: Gdzie miłość wzajemna i dobroćDN 210
K: Naucz nas, PanieDN 220
 O Panie, Ty nam dajeszDN 281
U: Chwalcie o dziatki Najwyższego PanaDN 6.11
Z: We wielkiej sławie jest miasto TrzebnicaDN 958
 Święta Jadwigo, Patronko nasza (3x)DN 973
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY (18 X)
W: Głoś imię PanaDN 211
 Boże zmiłuj się nad namiDN 324
Pd: Idźcie na cały światDN 212
K:           Pan wieczernik przygotowałDN 295
 Ojciec nam powierzył SłowoDN 654
U:           Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnieDN 314
 Boga naszego chwalcieDN 46
Z: Błogosław, Panie nasDN 334
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA (20 X)
W: Ty, wszechmocny PanieDN 244
 Kto się w opiekęDN 216
Pd: Twych, Panie łaskDN 241
K: Chwalmy niewysłowionyDN 637
 Pan zstąpił z niebaDN 659
U: Pan nie opuszcza nigdyDN 329
Z: Wszystko dobrze, co Bóg czyniDN 250
 Pod Twą obronę, Ojcze na niebieDN 229
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA (27 X)
W: Z radością śpiewajcie PanuDN 256
 Serce me do Ciebie wznoszęDN 237
Pd: Spojrzyj z nieba wysokiegoDN 239
 Będę Cię wielbił mój PanieDN 195
K: Skosztujcie i zobaczcieDN 301
 Jezu drogi, Tyś miłościąDN 270
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogęDN 327
 Najwyższemu Panu chwała (z pieśni: Boże, lud Twój)DN 181
Z: Tylko Bóg mi dopomożeDN 243
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA
W: Ludu kapłańskiDN 217
 Boże obdarz Kościół TwójDN 201
 Chryste łaskawy, WładcoDN 627
Pd: Jak miłe przybytki nam dałDN 630
 Com przyrzekł BoguDN 207
K: Panie, pragnienia ludzkich sercDN 292
 Ojciec nam powierzył SłowoDN 654
 Panie dobry jak chlebDN 290
U: Ciebie, Boże, wielbimyDN 312
Z: Dom Boży pełen chwałyDN 629
 (Pieśń związana z tytułem Kościoła Własnego)
 Weź w swą opiekę nasz Kościół świętyDN 872
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (1 XI)
W: Racz być Chryste przebłaganymDN 959
 W majestacie, na niebieskim tronie (zwr. 1do3)DN 690
Pd: Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała naszaDN 205
 Błogosławieni ubodzy w duchuDN 197
 Błogosławieni ubodzy i cisiDN 196
K: Pójdźcie błogosławić PanaDN 664
 Błogosławieni, którzy zostali wezwaniDN 258
U: Ciebie Boga wysławiamyDN 311
 Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zwr. 1,7,8,9)DN 331
Z: Przyjdźcie do mnie wszyscyDN 235
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (2 XI)
W: Boże, Sędzio sprawiedliwyDN 985
 Racz wiekuiste dać odpoczywanieDN 999
 Tobie Boże wznosim pieniaDN 1003
Pd: Przez Twoje święte ZmartwychpowstanieDN 565
 Zwycięzca śmierciDN 581
 Nie zna śmierci Pan żywota (zwr. 1,2, 5)DN 559
K: Jam jest chlebem żywymDN 268
 Pokarmie aniołówDN 662
 Witam Cię, witamDN 689
U: Pieśń wdzięcznościDN 330
Z: Wieczny odpoczynekDN 75
 Dobry Jezu, a nasz PanieDN 988
 Witaj, Królowo niebaDN 875
 Matko litości, witaj namDN 804