Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK A

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA (5 VII)

W: Ciebie całą duszą pragnęDN 263
Niech się radują niebiosa i ziemiaDN 354
Pd.: Uczcie się ode mnieDN 245
K: Przyjdźcie do mnie wszyscyDN 235
Pan wieczernik przygotowałDN 295
U: Skosztujcie i zobaczcieDN 301
Pójdźmy, pokłońmy się PanuDN 233
Z: Błogosław, Panie nasDN 334

ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY (11 VII)

W: Głoś imię PanaDN 211
Pd: Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała naszaDN 205
Pan nie opuszcza nigdyDN 329
K: Wszystko Tobie oddać pragnęDN 252
Jeden chleb, co zmienia sięDN 269
U: Skosztujcie i zobaczcieDN 301
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła PańskieDN 306
Z: Złącz, Panie, miłujących CięDN 255
Niech żyje JezusDN 337

XV NIEDZIELA ZWYKŁA (12 VII)

W: Niechaj sławią Cię narody (zw. 1 i 3)DN 324
Pd: składamy Ci, OjczeDN 238
Pokładam w Panu ufność mąDN 230
K: Jam jest chlebem żywymDN 268
Panie dobry jak chlebDN 290
U: Upadnij na kolanaDN 683
Niech Cię, Boże wielbią wszystkie ludyDN 326
Z: Ty, Boże wszystko wieszDN 242

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (19VII)

W: Ty, Wszechmocny PanieDN 244
Tylko Bóg mi dopomożeDN 243
Pd: Przystąpię do ołtarza BożegoDN 236
K: U drzwi TwoichDN 680
Pan wieczernik przygotowałDN 295
U: Błogosław duszo moja PanaDN 307
Skosztujcie i zobaczcieDN 301
Z: Ojcze, modlim się do CiebieDN 223
Kto się w opiekęDN 216

ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA (25 VII)

W: Chwała wam ApostołowieDN 966
Niechaj sławią Cię narodyDN 324
Pd: Panie, umocnij wiarę nasząDN 227
K: O Krwi najdroższaDN 513
U: Czego chcesz od nas PanieDN 313
Z: Błogosław, Panie nasDN 334

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA (26 VII)

W: Pan nie opuszcza nigdyDN 329
Ojcze z niebios Boże PanieDN 224
Pd: Naucz nas, PanieDN 220
Wszystko Tobie dziś oddajęDN 251
K: Błogosławieni ubodzy w duchu (zwr. 5,6)DN 197
Pójdźcie błogosławić PanaDN 664
U: Dziękujemy Ci, Ojcze naszDN 317
Z: Twych Panie łaskDN 241