Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK A

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (8 V)
W: Wielki przed Bogiem klejnocieDN 912
Pd: Witaj, święty StanisławieDN 913
Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała naszaDN 205
Dziś Chrystus Król wiecznej chwałyDN 553
K: O Panie, Tyś moim PasterzemDN 282
O Panie, Ty nam dajeszDN 281
Panie, pragnienia ludzkich sercDN 292
U: Boga naszego chwalcieDN 6.10
Pan jest wielkim BogiemDN 328
Dziękczynne pieśniDN 314
Z: Święty Stanisławie, Patronie nasz (3x)DN 973
Boże coś PolskęDN 335
V NIEDZIELA WIELKANOCNA (10 V)
W: Alleluja, Jezus żyje, On coDN 547
Niech się radują niebiosa i ziemiaDN 354
Pd: Zwycięzca śmierciDN 581
Zmartwychpowstał Pan prawdziwieDN 579
K: Niech Cię chwali, BożeDN 221
Ludu Kapłański, ludu królewski (zwr. 4 i 7)DN 217
O Panie Ty nam dajeszDN 281
U: Dziękujemy Ci Ojcze naszDN 317
Wszystko co żyje, niech wielbi PanaDN 333
Z: Złóżcie troski żałującyDN 577
Regina caeli, laetareDN 568
ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA (14 V)
W: Idźcie na cały świat (zwr. 2,3)DN 212
Pd: Chwała Wam, ApostołowieDN 966
K: Przykazanie noweDN 300
Jeden chleb, co zmienia sięDN 269
U: Najwyższemu Panu chwała (z pieśni Boże lud Twój)DN 181
Boga naszego chwalcieDN 46
Z: Głoś imię PanaDN 211
Błogosław, Panie nasDN 334
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA (17 V)
W: Alleluja, żyw już jestDN 549
Pd: Miłujcie się wzajemnie
Nie zna śmierci Pan żywotaDN 559
K: Jezu drogi, Tyś miłościąDN 270
Jezusowi cześć i chwałaDN 273
Dziś Chrystus Król wiecznej chwałyDN 553
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśńDN 309
Z: Otrzyjcie już łzy płaczącyDN 563
Ciesz się, Królowo AnielskaDN 552

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (24 V)

W: Witaj, witaj dniu świętyDN 584
Pd: Chrystus Pan w niebo wstępujeDN 582
Przez Twoje święte WniebowstąpienieDN 565
K: Pójdźcie błogosławić PanaDN 664
Przed Bożym tronemDN 666
W majestacie, na niebieskim tronieDN 690
U: Błogosławcie Pana, wszystkie dziełaDN 306
Dziękujmy za wszystko Bogu OjcuDN 318
Wszystko co żyje, niech wielbi PanaDN 333
Upadnij na kolanaDN 683
Z: Otoczon gronem świętych AniołówDN 583
Idźcie na cały świat (zwr. 4)DN 212
Chrystus KrólemDN 614

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (31 V)

W: Przybądź Duchu StworzycieluDN 594
Duch Pański napełnił okrąg ziemiDN 586
O Stworzycielu Duchu, przyjdźDN 591
Pd: O Tajemniczy PłomieniuDN 592
Duchu Najświętszy, otwórz usta mojeDN 587
K: Pan zstąpił z niebaDN 659
Ojciec nam powierzył SłowoDN 654
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmyDN 331
Bogu Ojcu, przez Jezusa ChrystusaDN 259
Z: Duchu Święty, przyjdź, prosimyDN 589
Pamiątkę dnia świątecznegoDN 593
ŚWIĘTO NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA (1 VI)
W: Weź w swa opiekęDN 872
Pd: Królowej Anielskiej śpiewajmyDN 786
K: Chrystus Pan karmi nasDN 262
Pan wieczernik przygotowałDN 295
U: Boga naszego chwalcieDN 6.10
Najwyższemu Panu chwałaDN 321
Z: Zaprowadź Panno miłaDN 887
O Matko miłościwaDN 838
JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA (4 VI)
W: Ludu kapłański, ludu królewskiDN 217
Pd: Kapłanem Jezus Chrystus jestDN 737
K: Dałeś nam chleb z niebaDN 264
Śpiewaj, śpiewaj sercem całymDN 332
U: Błogosławiony i jedyny WładcoDN 308
Dziękujemy Ci Ojcze naszDN 317
Z: Chrystus KrólemDN 614

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. TRÓJCY (7 VI)

W: Nierozdzielna Trójco ŚwiętaDN 606
Chwała Ci równa w godnościDN 603
Pd: Jeden w naturzeDN 605
W Mądrość PrzedwiecznąDN 608
Trójcy Najświętszej naszą cześćDN 607
K: Jezu, Jezu do mnie przyjdźDN 272
Bogu Ojcu, przez Jezusa ChrystusaDN 259
U: Boga naszego chwalcieDN 6.10
Ciebie Boga wysławiamyDN 311
Chwała, moc i dziękczynienieDN 002
Z: Chwała Ojcu i SynowiDN 604
Przez chrztu świętegoDN 234

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (11 VI)

W: Zróbcie Mu miejsceDN 695
Witaj Boże utajonyDN 687
Przed Bożym tronemDN 666
Pd: Jeden chleb, co zmienia sięDN 269
Chwalmy niewysłowionyDN 637
Miłość tu jest cel kochaniaDN 649
K: Panie dobry jak chlebDN 290
O Panie otwierasz rękę TwojąDN 656
Jam jest Chlebem żywymDN 268
Pan wieczernik przygotowałDN 295
U: Dziękujemy Ci, Ojcze naszDN 317
Z: Chwała i dziękczynienieDN 640
Niech żyje JezusDN 337