Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK C

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA (12 V)

W: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zwr. 1,3,9)DN 331
Pd: Jam jest Pasterz dobryDN 213
 Ludu Kapłański (zwr. 9)DN 217
K: Minęły cienie i mroki nocy DN 556
 Panie, pragnienia ludzkich sercDN 292
 Jeden chleb, co zmienia sięDN 269
 O Panie, Tyś moim PasterzemDN 282
 U: Alleluja, Cały świat niech się w Panu weseliDN 192
 Z: Zwycięzca śmierciDN 581

ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA (14 V)

W: Idźcie na cały świat (zwr. 2,3)DN 212
Pd:         Chwała Wam, ApostołowieDN 966
K: Przykazanie noweDN 300
 Jeden chleb, co zmienia sięDN 269
U: Najwyższemu Panu chwała (z pieśni Boże lud Twój)DN 181
 Boga naszego chwalcieDN 46
Z: Głoś imię PanaDN 211
 Błogosław, Panie nasDN 334

V NIEDZIELA WIELKANOCNA (19 V)

W:          Niech cały świat z radością sławi BogaDN 325
 Dziś Chrystus, Król wiecznej chwałyDN 553
Pd:         Przykazanie nowe daję WamDN  299
 Miłujcie się wzajemnie
K:           O Panie, naucz nasDN 280
 Jezu drogi, Tyś miłościąDN 270
U:           Wszystko co żyje, niech wielbi PanaDN 333
 Pan jest wielkim BogiemDN 328
Z:           Alleluja, Jezus żyje, już GoDN 546

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA (26 V)

W: Zmartwychpowstał Pan prawdziwieDN 579
 Alleluja, Jezus żyje, On coDN 547
Pd: Pan zmartwychwstał i jest z namiDN 564
 Nie zna śmierci Pan żywotaDN 559
K: Jezusowi cześć i chwałaDN 273
 Bogu Ojcu, przez Jezusa ChrystusaDN 259
U: Niechaj sławią Cię narodyDN 324
 Niech Cię, Boże, wielbią wszystkie ludyDN 326
Z: Wstał Pan ChrystusDN 575

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP (31 V)

W: Błogosławiona jesteś, MaryjoDN 751
 Przy obchodzie Nawiedzenia TwegoDN 739
 Już od rana rozśpiewanaDN 784
Pd: Cześć Maryi, cześć i chwałaDN 761
K: Daj mi JezusaDN 762
 Bądźże pozdrowionaDN 635
U: Uwielbiaj duszo mojaDN 42
Z: Zdrowaś Maryjo, BogarodzicoDN 892
 Maryjo z dnia ZwiastowaniaDN 802

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (2 VI)

W: Witaj, witaj dniu świętyDN 584
Pd: Chrystus Pan w niebo wstępujeDN 582
 Przez Twoje święte WniebowstąpienieDN 565
K: Pójdźcie błogosławić PanaDN 664
 Przed Bożym tronemDN 666
 W majestacie, na niebieskim tronieDN 690
U:           Błogosławcie Pana, wszystkie dziełaDN 306
 Dziękujmy za wszystko Bogu OjcuDN 318
 Wszystko co żyje, niech wielbi PanaDN 333
 Upadnij na kolanaDN 683
Z: Otoczon gronem świętych AniołówDN 583
 Idźcie na cały świat (zwr. 4)DN 212
 Chrystus KrólemDN 614

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (9 VI)

W: Przybądź Duchu StworzycieluDN 594
 Duch Pański napełnił okrąg ziemiDN 586
 O Stworzycielu Duchu, przyjdźDN 591
Pd:         O Tajemniczy PłomieniuDN 592
 Duchu Najświętszy, otwórz usta mojeDN 587
K: Pan zstąpił z niebaDN 659
 Ojciec nam powierzył SłowoDN 654
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmyDN 331
Z: Duchu Święty, przyjdź, prosimyDN 589
 Pamiątkę dnia świątecznegoDN 593
 ŚWIĘTO NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA (10 VI)
W: Weź w swa opiekę DN 872
Pd: Królowej Anielskiej śpiewajmyDN 786
K: Chrystus Pan karmi nasDN 262
 Pan wieczernik przygotowałDN 295
U: Boga naszego chwalcieDN 46
Z: Zaprowadź Panno miłaDN 887
 O Matko miłościwaDN 838

JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA (13 VI)

W: Ludu kapłański, ludu królewskiDN 217
Pd: Kapłanem Jezus Chrystus jestDN 737
K: Dałeś nam chleb z niebaDN 264
 Śpiewaj, śpiewaj sercem całymDN 332
U: Błogosławiony i jedyny WładcoDN 308
 Dziękujemy Ci Ojcze naszDN 317
Z: Chrystus KrólemDN 614

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ (16 VI)

W: Nierozdzielna Trójco ŚwiętaDN 606
 Chwała Ci równa w godnościDN 603
Pd: Jeden w naturzeDN 605
 W Mądrość PrzedwiecznąDN 608
 Trójcy Najświętszej naszą cześćDN 607
K:           Bogu Ojcu, przez Jezusa ChrystusaDN 259
 Panie, dobry jak chlebDN 290
U: Boga naszego chwalcieDN 46
 Ciebie Boga wysławiamyDN 311
Z: Przez chrztu świętegoDN 234

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (20 VI)

W: Zróbcie Mu miejsceDN 695
 Witaj Boże utajonyDN 687
 Przed Bożym tronemDN 666
Pd: Jeden chleb, co zmienia sięDN 269
 Miłość tu jest cel kochaniaDN 649
K: Panie dobry jak chlebDN 290
 O Panie otwierasz rękę TwojąDN 656
 Pan wieczernik przygotowałDN 295
 Jam jest Chlebem żywymDN 268
U: Dziękujemy Ci, Ojcze naszDN 317
 Nakarmiłeś lud Twój, o PanieDN 322
Z: Chwała i dziękczynienieDN 640