Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK C

I NIEDZIELA ADWENTU (2 XII)
W: Do Ciebie wznoszę serce me               DN 208
      Raduj się, ziemio               DN 365
Pd: Na przyjście Chrystusa Króla               DN 351
      Oto Pan przybywa               DN 359
      Boże mój spragniony jestem Ciebie               DN 260
K: Niechaj sławią Cię narody               DN 324
     Jezu, Jezu do mnie przyjdź               DN 271
     Ciebie całą duszą pragnę               DN 263
U: Czego chcesz od nas, Panie               DN 313
Z: Niebiosa, rosę spuście nam z góry               DN 352
    Boże wieczny, Boże żywy               DN 342
ŚW. BARBARY (4 XII)
W: Barbaro święta, Perło Jezusowa               DN 964
Pd: Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza               DN 205
       Być bliżej Ciebie chcę               DN 204
K:  Jezu w hostii utajony               DN 274
               Jezu drogi, Tyś miłością               DN 270
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę               DN 327
Z: Święta Barbaro, Patronko nasza (3x)               DN 973
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚW. MARYI PANNY (8 XII)
W: Przy obchodzie poczęcia Twojego               DN 740
Pd: Witaj święta i poczęta niepokalanie               DN 882
      Błogosławiona jesteś Maryjo               DN 751
K: Bądźże pozdrowiona               DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja               DN 42
Z: Ciebie na wieki wychwalać będziemy               DN 760
     Gwiazdo zaranna, śliczna jutrzenko               DN 777
               O Maryjo, bez grzechu poczęta (3x)               DN 824
II NIEDZIELA ADWENTU (9 XII)
W: Przybądź, Panie, bo czekamy               DN 362
       Oto Pan przybywa               DN 359
Pd: Spuście nam na ziemskie niwy (zwr. 1 i 4)               DN 368
K: Marana tha! Przybądź, Panie Jezu               DN 348
     Idzie, idzie Bóg prawdziwy               DN 644
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz               DN 317
      Dzięki Tobie Boże               DN 316
Z: Oto Pan Bóg przyjdzie               (3x)               DN 356
     Hejnał wszyscy zaśpiewajmy (zwr. 1,2,9)               DN 347
III NIEDZIELA ADWENTU (16 XII)
W: Niech się radują niebiosa i ziemia               DN 354
      Radujcie się!               DN 364
Pd: Głos wdzięczny z nieba wychodzi               DN 345
K: Pan Jezus już się zbliża               DN 293
U: Niech cały świat z radością sławi Boga               DN 325
      Upadnij na kolana               DN 683
Z: Przyjdź, do nas, przyjdź               DN 363
     Grzechem Adama ludzie uwikłani               DN 346
IV NIEDZIELA ADWENTU (23 XII)
W: Archanioł Boży Gabriel               DN 341
Pd: Po upadku człowieka grzesznego               DN 361
       Pan jest blisko, już przychodzi               DN 360
K: Ja wiem w kogo ja wierzę               DN 645
     Spuście nam na ziemskie niwy               DN 368
U: Uwielbiaj duszo moja               DN 42
Z: Tobie nad pomysł               DN 372
     Zdrowaś bądź Maryja               DN 376