Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK A

OKRES WIELKIEGO POSTU

ŚRODA POPIELCOWA (26 II)
W: Bądź mi litościw DN 463
 O człowiecze wspomnij sobie DN 459
W czasie posypania głów popiołem: 
 Zmiłuj się nade mną Boże –
 Posypmy głowy popiołem DN 460
 Bliskie jest Królestwo Boże DN 464
 Przed oczy Twoje, Panie DN 477
Pd.: Nawróć się ludu w pokorze DN 472
K: Wydawajcie owoce godne nawrócenia DN 482
 U drzwi Twoich stoję Panie DN 680
 Duszo Chrystusowa DN 265
U: Pieśń wdzięczności DN 330
  lub Święte milczenie
Z: Usłysz Panie dobrotliwy DN 478
 Z tej biednej ziemi DN 736
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (1 III)
W: Panie co mieszkasz na wysokim niebie DN 461
 Dałeś nam przykład, o Jezu DN 469
Pd.: Boże litościwy, zmiłuj się nade mną DN 467
 Wejrzyj na nas, przebacz nam grzechy DN 479
K: Kto się w opiekę DN 215
 Pokarmie aniołów DN 662
 Jezu , miłości Twej DN 700
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (zwr. 1,2,4,6,8) DN 317
Z: Miałem ci ja w sercu DN 218
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (8 III)
W: Serce me do Ciebie wznoszę DN 237
 Bądź mi litościw DN 463
Pd: Pokładam w Panu ufność mą DN 230
 Pan obrońcą i światłem mym –
 Wstań, który śpisz DN 481
K: Pójdź do Jezusa DN 665
 O niewysłowione szczęście zajaśniało DN 717
U: Upadnij na kolana DN 683
Z: Miłosierdziem Twoim, Panie DN 219
 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (15 III)
W: Nawróć się ludu w pokorze (zwr.1,2,3) DN 472
 Boże litościwy, zmiłuj się nade mną DN 467
Pd.: Do Ciebie Panie, pokornie wołamy DN 470
K: Z Twojego boku, Chryste DN 257
 Każda żyjąca dusza (zwr. 1,2,3,4) DN 703
 Oto święte Ciało Pana DN 289
 O Krwi najdroższa DN 513
U: Skosztujcie i zobaczcie DN 301
Z: Któryś za nas cierpiał rany DN 67.5
  O Panie, z nami w czasie chrztu DN 474
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP (19 III)
W: Duszo moja, niech pieśń twoja DN 900
Pd.: Józefie, święty Patronie DN 901
 O Józefie ukochany DN 902
K: Jezu w Hostii utajony DN 274
 Panie, pragnienia ludzkich serc DN 292
U: Już gościsz, Jezu w sercu mym DN 320
 Dziękujemy Ci, Ojcze nasz DN 317
Z: Święty Józefie, Patronie nasz (3x) DN 973
 Ty coś najdroższe na tym świecie DN 906
 Szczęśliwy, kto sobie Patrona DN 904
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (22 III)
W: Wstań, który śpisz DN 481
Pd.: Wierzymy w Ciebie, Chryste DN 246
 Bliskie jest Królestwo Boże DN 464
K: Jezu , miłości Twej DN 700
 Zbliżam się w pokorze DN 693
 Jezu drogi, Tyś miłością DN 270
U: Pieśń wdzięczności DN 330
 Przed Twojego dziś ołtarza tronem DN 297
Z: Przystąpcie bliżej grzesznicy (zwr 1,3) DN 523
 Rozpłyńcie się, me źrenice DN 525
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO (25 III)
W: Archanioł Boży Gabriel DN 341
 Maryjo z dnia Zwiastowania DN 802
Pd: Błogosławiona jesteś Maryjo DN 751
 Po upadku człowieka grzesznego DN 361
K:           Ja wiem w kogo ja wierzę DN 645
 Bądźże pozdrowiona DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja DN 6.7
 Dziękujemy Ci, Ojcze nasz DN 317
Z: Zdrowaś, bądź Maryja DN 376
 Cześć Maryi, cześć i chwała DN 761
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (29 III)
W: Króla wznoszą się znamiona DN 499
Pd.: O Jezu mój, o Zbawco mój DN 512
K: Ja wiem, w kogo ja wierzę DN 645
 Jam jest chlebem żywym DN 268
 Panie i Boże, grzeszników chroń DN 291
U: Błogosławiony i jedyny Władco DN 308
 Tobie ja żyję, Tobie umieram DN 302
Z: Pan Jezus grzechy nasze DN 516
 Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam DN 515