Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK C

<

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (29 V)

W: Witaj, witaj dniu święty DN 584
Pd: Chrystus Pan w niebo wstępuje DN 582
Przez Twoje święte Wniebowstąpienie DN 565
K: Oto Chleb Aniołów (z 4 zwr.) DN 287
To Ty, o Panie, Chlebie nasz DN 020
Pójdź do Jezusa (z 2 zwr.) DN 665
U: Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła DN 306
Dziękujmy za wszystko Bogu Ojcu DN 318
Upadnij na kolana DN 683
Z: Otoczon gronem świętych Aniołów DN 583
Idźcie na cały świat (zwr. 4) DN 212
Chrystus Królem DN 614

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP (31 MAJA)

W: Błogosławiona jesteś, Maryjo DN 751
Przy obchodzie Nawiedzenia Twego DN 739
Już od rana rozśpiewana DN 784
Pd: Cześć Maryi, cześć i chwała DN 761
K: Daj mi Jezusa DN 762
Bądźże pozdrowiona DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja DN 42
Z: Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico DN 892
Maryjo z dnia Zwiastowania DN 802

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (5 VI)

W: Przybądź Duchu Stworzycielu DN 594
O Stworzycielu Duchu, przyjdź DN 591
Duch Pański napełnił okrąg ziemi DN 586
Pd: O Tajemniczy Płomieniu DN 592
Duchu Ogniu, Duchu Żarze DN 588
Idźcie na cały świat (zwr. 4, 6) DN 212
K: Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa DN 258
Ojciec nam powierzył Słowo DN 654
U: Chwała, moc i dziękczynienie (zwr. 1do3) DN 002
Radośnie Panu hymn śpiewajmy (z 9 zwr.) DN 331
Z: Duchu Święty, przyjdź, prosimy DN 589
Duchu Najświętszy, otwórz usta moje DN 587
Ciesz się, Królowo Anielska DN 552

ŚWIĘTO NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA (6 VI)

W: Weź w swa opiekę DN 872
Pd: Królowej Anielskiej śpiewajmy DN 786
K: Chrystus Pan karmi nas DN 262
Pan wieczernik przygotował DN 295
U: Boga naszego chwalcie DN 46
Dzięki, Tobie, Boże DN 316
Z: Zaprowadź Panno miła DN 887
O Matko miłościwa DN 838

JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA (9 VI)

W: Ludu kapłański, ludu królewski (zwr. 4,5) DN 217
Pd: Kapłanem Jezus Chrystus jest DN 737
K: Oto Chleb Aniołów (z 4 zwr.) DN 287
Pójdź do Jezusa DN 665
U: Błogosławiony i jedyny Władco DN 308
Dziękujemy Ci Ojcze nasz DN 317
Z: Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana DN 022
Chrystus Królem DN 614

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ (12 VI)

W: Nierozdzielna Trójco Święta DN 606
Chwała Ci równa w godności DN 603
Pd: Jeden w naturze DN 605
W Mądrość Przedwieczną DN 608
Trójcy Najświętszej naszą cześć DN 607
K: Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa DN 259
Panie, dobry jak chleb DN 290
U: Boga naszego chwalcie DN 46
Ciebie Boga wysławiamy DN 311
Z: Przez chrztu świętego DN 234
Chwała Ojcu i Synowi DN 604

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (16 VI)

W: Witaj Boże utajony DN 687
O święta Uczto, gdzie swoim Ciałem DN 283
Pd: Jeden chleb, co zmienia się DN 269
Miłość tu jest cel kochania DN 649
Pomiędzy lud swój idzie sam DN 296
K: Jam jest Chlebem żywym DN 268
Panie dobry jak chleb DN 290
To Ty, o Panie, Chlebie nasz DN 020
Ja wiem, w kogo ja wierzę DN 645
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz DN 317
Chlebem życia posileni DN 310
Z: Niech żyje Jezus DN 337
Pobłogosław lud Twój, Panie DN 660

XII NIEDZIELA ZWYKŁA (19 VI)

W: Twych, Panie, łask DN 241
Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza DN 205
Pd: Uczcie się ode mnie (zwr. 4 i 5) DN 245
K: Jam jest Pasterz dobry DN 213
Ciebie całą duszą pragnę DN 263
Jezusowi cześć i chwała DN 273
Kocham Cię Jezu DN 276
U: Śpiewaj, śpiewaj sercem całym DN 332
Z: Być bliżej Ciebie chcę DN 204

NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA (23 VI)

W: Głoś imię Pana DN 211
Niechaj sławią Cię narody DN 324
Pd: Zwiastun wschodzącego słońca DN 920
K: Panie, pragnienia ludzkich serc DN 292
U: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela DN 15
Już gościsz, Jezu w sercu mym DN 320
Z: Ty, Boże, wszystko wiesz DN 242
Święty Janie Chrzcicielu, Patronie nasz (3x) DN 973

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA (24 VI)

W: Twemu Sercu cześć składamy DN 732
Pójdźmy wszyscy oddać cześć DN 723
Pd: Kochajmy Pana DN 705
Witaj nam, witaj Zbawco nasz, Boże DN 735
K: Jezu, miłości Twej DN 701
O, niewysłowione szczęście DN 717
O Serce Boże, skryte w Hostii DN 719
U: Błogosławiony i jedyny Władco DN 308
Dzięki, o Panie, składamy dzięki DN 315
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym DN 332
Z: Najświętsze Serce Boże DN 707
Dobry Jezu, racz wysłuchać DN 698
O Krwi i Wodo DN 716
Pobłogosław, Jezu drogi DN 722

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA (26 VI)

W: Głoś imię Pana DN 211
Wszystko, co żyje DN 333
Pd: Gdzie miłość wzajemna i dobroć DN 210
Miłujcie się wzajemnie DN   –
K: Jeden chleb, co zmienia się DN 269
O Panie Ty nam dajesz DN 281
Złącz Panie, miłujących Cię DN 255
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę DN 327
Z: Dobry Jezu racz wysłuchać DN 698

ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA (29 VI)

W: Chwała wam, Apostołowie DN 966
Duchem Świętym kierowany DN 921
Jeśli chcesz szukać Patrona DN 922
Pd: Com przyrzekł Bogu DN 207
Boże, obdarz Kościół Twój DN 201
Ludu Kapłański, ludu królewski DN 217
K: : Jeden chleb, co zmienia się DN 269
Panie dobry jak chleb DN 290
Panie, pragnienia ludzkich serc DN 292
U: Niechaj sławią Cię narody DN 324
Dziękczynne pieśni DN 314
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz DN 317
Z: Chrystus Królem DN 614