Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK B

 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA (7 IV)

W: Otrzyjcie już łzy płaczący DN 563
Pd: Alleluja! Żyw już jest DN 549
K: Zbliżam się w pokorze DN 694
Kocham Cię Jezu DN 276
U: Wstał Pan Chrystus DN 575
Dziękujmy Panu, bo jest dobry
Z: Jezu, ufam Tobie (3x)
O Krwi i Wodo (3x) DN 71

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO (8 IV)

W: Archanioł Boży Gabriel DN 341
Maryjo z dnia Zwiastowania DN 802
Pd: Błogosławiona jesteś Maryjo DN 751
Po upadku człowieka grzesznego DN 361
K: Oto Panna pocznie DN 358
Bądźże pozdrowiona DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja DN 6.7
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz DN 317
Z: Zdrowaś, bądź Maryja DN 376
Cześć Maryi, cześć i chwała DN 761

III NIEDZIELA WIELKANOCNA (14 IV)

W: Oto dzień, w którym Pan nasz DN 562
Chrystus zmartwychwstan jest DN 551
Pd: Zwycięzca śmierci DN 581
K: Chrystus Pan zmartwychwstał DN 550
O, dniu radosny pełen chwał DN 548
Otrzyjcie już łzy płaczący DN 563
U: Alleluja, Chwalcie Pana DN 193
Panie mój, cóż Ci oddać mogę DN 327
Z: Wesel się Królowo miła DN 570

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA (21 IV)

W: Radośnie Panu hymn śpiewajmy DN 331
Wesoły nam dzień dziś nastał DN 574
Pan, mój Wódz i Pasterz DN 228
Pd: Jam jest Pasterz dobry DN 213
Ludu kapłański, ludu królewski (zwr. 9) DN 217
Przyjdźcie do mnie wszyscy (zwr. 2) DN 235
K: Panie, pragnienia ludzkich serc DN 292
Jeden chleb, co zmienia się DN 269
U: Alleluja, Cały świat niech się w Panu weseli DN 192
Z: Alleluja, Jezus żyje, już Go DN 546

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (23 IV)

W: Sławny w męczenników gronie DN 907
Błogosławione serca, które płoną DN 968
Chrystus, Chrystus to nadzieja DN 205
Pd: Pan, mój Wódz i Pasterz DN 228
Uczcie się ode mnie (zwr. 4 i 5) DN 245
K: Panie dobry jak chleb DN 290
Minęły cienie i mroki nocy DN 556
U: Dziękczynne pieśni DN 314
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz DN 317
Z: Święty Wojciechu, Patronie nasz, racz DN 908
Święty Wojciechu, Patronie nasz (3x) DN 973

ŚWIĘTEGO MARKA EWANGELISTY (25 IV)

W: Głoś imię Pana DN 211
Idźcie na cały świat (zwr.4 i 7) DN 212
Pd: Niechaj sławią Cię narody DN 324
Panie, umocnij wiarę naszą (zwr. 3 i 4) DN 227
K: Jeden chleb, co zmienia się DN 269
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń DN 309
Z: Bóg nad swym ludem zmiłował się DN 203
Złącz, Panie, miłujących Cię DN 255

V NIEDZIELA WIELKANOCNA (28 IV)

W: Niech się radują niebiosa i ziemia DN 354
Alleluja, Jezus żyje, On co DN 547
Pd: Nie zna śmierci Pan żywota DN 559
Miłujcie się wzajemnie DN
K: O Panie naucz nas DN 280
Niech Cię chwali, Boże DN 221
Ludu Kapłański, ludu królewski (zwr. 4 i 7) DN 217
U: Wszystko co żyje, niech wielbi Pana DN 333
Z: Złóżcie troski żałujący DN 577

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI (3 V)

W: Z dawna Polski Tyś Królową DN 891
Bogurodzica, Dziewica DN 755
Pd: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką DN 781
Ze wzgórz Częstochowy DN 893
K: Chrystus Pan karmi nas DN 262
U: Boga naszego chwalcie DN 6.10
Z: Maryjo, Królowo Polski (3x) DN 795
Jak szczęśliwa Polska cała DN 779

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA (5 VI)

W: Alleluja, żyw już jest DN 549
Z martwych powstał Pan prawdziwie DN 579
Pd: Wstał Pan Chrystus DN 575
Pan zmartwychwstał i jest z nami DN 564
K: Ojciec nam powierzył Słowo DN 654
Przykazanie nowe daje wam DN 300
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń DN 309
Z: Otrzyjcie już łzy płaczący DN 563
Ciesz się, Królowo Anielska DN 552

UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA (8 V)

W: Wielki przed Bogiem klejnocie DN 912
Pd: Witaj, święty Stanisławie DN 913
Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza DN 205
Dziś Chrystus Król wiecznej chwały DN 553
K: O Panie, Tyś moim Pasterzem DN 282
O Panie, Ty nam dajesz DN 281
Panie, pragnienia ludzkich serc DN 292
U: Boga naszego chwalcie DN 6.10
Pan jest wielkim Bogiem DN 328
Dziękczynne pieśni DN 314
Z: Święty Stanisławie, Patronie nasz (3x) DN 973
Boże coś Polskę DN 335