Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK A

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI (1 I )
W: Pan z nieba i z łona Ojca DN 422
Pd: Bóg się z Panny narodził DN 388
 Rozkwitnęła się lilija DN 431
K: Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie DN 436
 Tryumfy Króla niebieskiego DN 434
U: Uwielbiaj duszo moja DN 6.7
Z: Śliczna Panienka Jezusa zrodziła DN 433
 Nowy rok bieży DN 454
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM (5 I)
W: Bóg się rodzi, moc truchleje DN 387
 Wśród nocnej ciszy DN 441
Pd: Mizerna cicha, stajenka licha (zwr. 1,3) DN 411
K: Jezu, miłe Dzieciątko DN 405
 Gloria, gloria zawołajmy DN 403
U: Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa DN 259
Z: W żłobie leży DN 442

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (6 I)

W: Mędrcy świata, monarchowie DN 457
Pd: Jezusa narodzonego DN 406
K: O gwiazdo Betlejemska DN 420
 Do szopy, hej pasterze DN 396
U: Narodził się Jezus Chrystus (zwr. 1,4,5) DN 412
 Cały świat niech śpiewa tę pieśń DN 309
Z: Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie DN 456
NIEDZIELA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO (12 I)
W: Pan z nieba i z łona Ojca DN 422
Pd: Przystąpmy do szopy DN 430
K: Ach, witajże pożądana DN 387
 Niepojęte dary dla nas daje DN 417
U: Niechaj sławią Cię narody DN 324
Z: Com przyrzekł Bogu DN 207
 Wiwat dzisiaj Boskiej istności DN 440
II NIEDZIELA ZWYKŁA (19 I)
W: Niechaj sławią Cię narody DN 324
Pd: Ludu Kapłański, ludu królewski DN 217
 Chrystus, Chrystus to nadzieja DN 205
K: Bóg jest miłością DN 261
 Jeden chleb, co zmienia się DN 269
U: Niech cały świat z radością sławi Boga DN 325
Z: Złącz, Panie miłujących Cię DN 255
 Przez chrztu świętego wielki dar DN 234
III NIEDZIELA ZWYKŁA (26 I)
W: Alleluja, alleluja! Cały świat (zwr.1,2,3) DN 192
 Niech się radują niebiosa i ziemia DN 353
Pd: Idźcie na cały świat (zwr. 2,4,7) DN 212
 Bliskie jest Królestwo Boże DN 464
K: O niewysłowione szczęście zajaśniało DN 717
U: Dziękczynne pieśni DN 314
Z: Błogosław, Panie nas DN 334
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (2 II)
W: Radosna światłości DN 599
 Gdy się Chrystus rodzi DN 401
 Oto Pan Bóg przyjdzie DN 356
Procesja: Światło na oświecenie pogan DN 600
Pd: Ustrój ołtarz Twój Syjonie DN 602
 Pójdźmy wszyscy do stajenki (zwr. 2,4,5) DN 426
K: Ach, witajże pożądana DN 387
 Jezu, miłe Dzieciątko DN 405
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz DN 317
Z: Bóg się rodzi, moc truchleje (zwr. 5) DN 387
 Rozkwitnęła się lilija DN 431