Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK B

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (14 X)
W: Boże, w dobroci               DN 202
Pd: Wszystko Tobie dziś oddaję               DN 251
K: Skosztujcie i zobaczcie               DN 301
     Zbliżam się w pokorze               DN 694
U: Chlebem życia posileni               DN 310
Z: Błogosław, Panie, nas               DN 334
UROCZYSTOŚĆ ŚWĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ (16 X )
W: Jadwigo święta, z cnót swoich przesławna               DN 957
               Cieszcie się dzisiaj wszyscy chrześcijanie               DN 956
Pd: Gdzie miłość wzajemna i dobroć               DN 210
K: Ja wiem w Kogo ja wierzę               DN 645
U: Chwalcie o dziatki Najwyższego Pana               DN 6.11
Z: We wielkiej sławie jest miasto Trzebnica               DN 958
               Święta Jadwigo, Patronko nasza (3x)               DN 973
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY (18 X)
W: Głoś imię Pana               DN 211
               Boże zmiłuj się nad nami               DN 324
Pd: Idźcie na cały świat               DN 212
K:           Pan wieczernik przygotował               DN 295
               Ojciec nam powierzył Słowo               DN 654
U:           Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie               DN 314
               Boga naszego chwalcie               DN 46
Z: Błogosław, Panie nas               DN 334
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA (21 X)
W:          Kto się w opiekę               DN 215
               Spojrzyj z nieba wysokiego               DN 239
Pd: Uczcie się ode mnie (zwr. 2 i 3)               DN 245
               Przykazanie nowe daję Wam               DN 299
K: O, niewysłowione szczęście zajaśniało               DN 717
               Ojciec nam powierzył Słowo               DN 654
U: Dzięki, o Panie składamy dzięki               DN 315
Z: Ty, wszechmocny Panie               DN 244
     Idźcie na cały świat               DN 212
               Weź w swą opiekę               DN 872
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA (28 X)
W: Z radością śpiewajcie Panu               DN 256
               Przystąpię do ołtarza Bożego               DN 236
Pd: Ludu kapłański (zwr. 5)               DN 217
K: Oto Chleb Aniołów               DN 287
               Pan uczynił wielkie rzeczy               DN 294
               Ja wiem w Kogo ja wierzę               DN 645
U: Skosztujcie i zobaczcie               DN 301
Z: Boże mocny, Boże cudów               DN 200
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA
W: Ludu kapłański               DN 217
               Boże obdarz Kościół Twój               DN 201
               Chryste łaskawy, Władco               DN 627
Pd: Jak miłe przybytki nam dał               DN 630
               Com przyrzekł Bogu               DN 207
K: Panie, pragnienia ludzkich serc               DN 292
               Pan wieczernik przygotował               DN 295
               Ojciec nam powierzył Słowo               DN 654
               Panie dobry jak chleb               DN 290
U: Ciebie, Boże, wielbimy               DN 312
Z: Dom Boży pełen chwały               DN 629
     Weź w swą opiekę nasz Kościół święty               DN 872
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (1 XI)
W: Racz być Chryste przebłaganym               DN 959
               W majestacie, na niebieskim tronie (zwr. 1,2,3)               DN 690
Pd: Przyjdźcie do mnie wszyscy               DN 235
               Błogosławieni ubodzy w duchu               DN 197
               Błogosławieni ubodzy i cisi               DN 196
K: Pójdźcie błogosławić Pana               DN 664
U: Ciebie Boga wysławiamy               DN 311
               Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zwr. 1,7,8,9)               DN 331
Z: Chwalcie Pana wszyscy               DN 206
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (2 XI)
W: Boże, Sędzio sprawiedliwy               DN 985
               Racz wiekuiste dać odpoczywanie               DN 999
               Tobie Boże wznosim pienia               DN 1003
Pd: Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie               DN 565
               Wstań, który śpisz               DN 481
               Zwycięzca śmierci               DN 581
               Nie zna śmierci Pan żywota (zwr. 1,2, 5)               DN 559
K: Pokarmie aniołów               DN 662
     U drzwi Twoich               DN 680
      Błogosławieni, którzy zostali wezwani               DN 258
U: Pieśń wdzięczności               DN 330
               Jam jest chlebem żywym               DN 268
Z: Wieczny odpoczynek               DN 75
               Dobry Jezu, a nasz Panie               DN 988
               Witaj, Królowo nieba               DN 875
               Matko litości, witaj nam               DN 804
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (4 XI)
W: Ty, wszechmocny Panie               DN 244
               Tylko Bóg mi dopomoże               DN 243
               Boże, w dobroci               DN 202
Pd: Gdzie miłość wzajemna i dobroć               DN 210
               Miłujcie się wzajemnie               DN
K: Jam jest chlebem żywym               DN 268
               Kocham Cię Jezu               DN 276
U: Błogosławiony i jedyny Władco               DN 308
               Chlebem życia posileni               DN 310
Z: Twych, Panie łask               DN 241
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ (9 XI)
W:          Boże obdarz Kościół Twój               DN 201
Pd: Chwała Ci, Kościele święty               DN 628
               Com przyrzekł Bogu               DN 207
K: Panie, pragnienia ludzkich serc               DN 292
               Ojciec nam powierzył Słowo               DN 654
               Panie dobry jak chleb               DN 290
               Jeden chleb, co zmienia się               DN 269
U: Czego chcesz od nas, Panie               DN 313
Z: Dom Boży pełen chwały               DN 629
               Weź w swą opiekę               DN 872