Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK A

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA (22 I)

W: Alleluja, alleluja! Cały świat (zwr.1-3) DN 192
Niech się radują niebiosa i ziemia DN 353
Pd: Idźcie na cały świat (zwr. 2,4,7) DN 212
Bliskie jest Królestwo Boże DN 464
K: O niewysłowione szczęście zajaśniało DN 717
U: Dziękczynne pieśni DN 314
Z: Błogosław, Panie nas DN 334

Z: IV NIEDZIELA ZWYKŁA (29 I)

W: Ty wszechmocny Panie DN 244
Pd: Błogosławieni ubodzy i cisi DN 196
Pan nie opuszcza nigdy DN 329
K: Zbliżam się w pokorze DN 693
Skosztujcie i zobaczcie DN 301
U: Panie mój, cóż Ci oddać mogę DN 327
Pan zstąpił z nieba DN 659
Z: Wszystka moja nadzieja DN 249

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (2 II)

W: Radosna światłości DN 599
Gdy się Chrystus rodzi DN 401
Oto Pan Bóg przyjdzie DN 356
Procesja: Światło na oświecenie pogan DN 600
Pd: Ustrój ołtarz Twój Syjonie DN 602
Pójdźmy wszyscy do stajenki (zwr. 2,4,5) DN 426
K: Ach, witajże pożądana DN 387
Jezu, miłe Dzieciątko DN 405
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz DN 317
Z: Bóg się rodzi, moc truchleje (zwr. 5) DN 387
Rozkwitnęła się lilija DN 431

V NIEDZIELA ZWYKŁA (5 II)

W: Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem DN 232
Przyjdźcie do mnie wszyscy DN 235
Pd: Przystąpię do ołtarza Bożego DN 236
Wierzymy w Ciebie, Chryste DN 246
K: Pan zstąpił z nieba DN 659
Wieczna miłość jest mój Jezus DN 685
U: Dziękujmy zawsze za wszystko DN 318
O Boże, dzięki Ci składamy DN 013
Z: Głoś imię Pana (zwr. 1,3) DN 211

VI NIEDZIELA ZWYKŁA (12 II)

W: Twych, Panie, łask DN 241
Ludu Kapłański, ludu królewski DN 217
Pd: Pokładam w Panu ufność mą DN 230
K: Pomiędzy lud swój idzie sam DN 296
Panie, pragnienia ludzkich serc DN 292
U: Już gościsz, Jezu, w sercu mym DN 320
Czego chcesz od nas Panie DN 313
Z: Ojcze z niebios Boże Panie DN 224

VII NIEDZIELA ZWYKŁA (19 II)

W: Do Ciebie wznoszę serce me DN 208
Wszystka moja nadzieja DN 249
Pd: Miłujcie się wzajemnie
Przykazanie nowe daję wam DN 299
K: Ja wiem, w kogo ja wierzę DN 645
Zbliżam się w pokorze DN 693
U: Dzięki, o Panie, składamy dzięki DN 315
Chlebem życia posileni DN 310
Z: Bóg nad swym ludem zmiłował się DN 203