Propozycje śpiewów na niedziele i święta

ROK C

<

<

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (4 IX)

W: Boże, w dobroci DN 202
Pd: Być bliżej Ciebie chcę DN 204
Wszystko Tobie dziś oddaję DN 251
Ludu kapłański (zwr. 1 i 9) DN 217
K: Boże mój, spragniony jestem Ciebie DN 260
Wierzymy w Ciebie Chryste DN 246
U: Już gościsz, Jezu w sercu mym DN 320
Jezusowi cześć i chwała DN 273
Chwała, moc i dziękczynienie DN 002
Z: Błogosław, Panie nas DN 334
ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚW. MARYI PANNY (8 IX)
W: Z wyroków nieba Maryja się rodzi DN 896
Przy obchodzie Narodzenia Twego DN 740
Cześć Maryi, cześć i chwała DN 761
Pd: Witaj Gwiazdo morska DN 118
Matko Pocieszenia DN 812
Całaś piękna jest, Maryjo DN 758
K: Oto Panna pocznie DN 358
Bądźże pozdrowiona DN 635
U: Uwielbiaj duszo moja DN 6.7
Dzięki, Tobie, Boże DN 316
Z: Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico DN 892
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA (11 IX)
W: Pokładam w Panu ufność mą DN 230
Boże, obdarz Kościół Twój DN 201
Bóg nad swym ludem zmiłował się DN 203
Pd: Wstanę i pójdę do mojego Ojca DN 480
K: Oto święte Ciało Pana DN 289
Chwal, Syjonie, Zbawiciela DN 638
Sławcie usta Ciało Pana DN 671
U: Pieśń wdzięczności DN 330
Z: Miłosierdziem Twoim, Panie DN 219
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO (14 IX)
W: Wielbimy Krzyż Twój Panie DN 112
A myśmy się chlubić powinni DN 110
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony DN 500
Pd: Krzyżu święty nade wszystko DN 503
Krzyżu mój, krzyżu
Panie, Ty widzisz DN 515
K: Witam Cię, witam DN 689
U: By wywyższyć swe stworzenia (zwr. 1do5) DN 636
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym DN 332
Z: W krzyżu cierpienie DN 532
Stanę pod krzyżem DN 527
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ (15 IX)
W: Matko Najświętsza, do Serca Twego DN 805
A pod krzyżem Matka stała DN 537
Pd: Stała Matka boleściwa DN 542
O Matko miłościwa DN 838
K: Chrystus Pan karmi nas DN 262
U: Najwyższemu Panu chwała (z pieśni: Boże lud Twój) DN 181
Z: Z dawna Polski Tyś Królową (zwr. 1 i 2) DN 891
Serdeczna Matko DN 859
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA (18 IX)
W: Kto się w opiekę DN 216
Ty, wszechmocny Panie DN 244
Pd: Serce me do Ciebie wznoszę DN 237
Spojrzyj z nieba wysokiego DN 239
K: Jam jest Pasterz dobry DN 213
Pan zstąpił z nieba DN 659
U: Skosztujcie i zobaczcie DN 301
Tylko Bóg mi dopomoże DN 243
Z: Gdy pośród życia burzy DN 209
ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY (21 IX)
W: Idźcie na cały świat (zwr. 4,7) DN 212
Pd: Chwała wam, Apostołowie DN 966
Niechaj sławią Cię narody DN 324
K: Pokarmie Aniołów DN 662
Jeden chleb, co zmienia się DN 269
Panie, pragnienia ludzkich serc DN 292
U: Cały świat niech śpiewa tę pieśń DN 309
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie DN 314
Z: Głoś imię Pana DN 211
Błogosław, Panie, nas DN 334
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA (25 IX)
W: Spojrzyj z nieba wysokiego DN 239
Miłosierdziem Twoim, Panie DN 219
Pd: Bóg nad swym ludem zmiłował się DN 203
K: Miłujcie się wzajemnie
O Panie, Ty nam dajesz DN 281
U: Błogosławiony i jedyny Władco DN 308
Panie mój, cóż Ci oddać mogę DN 327
Z: Wszystka moja nadzieja DN 249
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA (29 IX)
W: Mocarzu niebios, święty Michale DN 949
Pd: W majestacie, na niebieskim tronie DN 690
K: Kłaniam się Tobie DN 648
U: Radośnie Panu hymn śpiewajmy (zwr.2,9,10) DN 331
Ciebie Boga wysławiamy DN 311
Z: Książę niebieski DN 948
Chwalcie Pana wszyscy DN 206