Dni skupienia

1.    Adwentowy dzień skupienia dla muzyków kościelnych.

Adwentowy dzień skupienia dla organistów i muzyków kościelnych diecezji gliwickiej oraz uczniów Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. w Gliwicach odbędzie się w sobotę 9 grudnia br. wyjątkowo – z racji obrad plenarnych synodu diecezjalnego – w kościele św. Alberta Wielkiego w Gliwicach (parafia św. Michała przy Kurii Diecezjalnej, skrzyżowanie ul. Łużyckiej i B. Krzywoustego) oraz w Studium Muzyki Kościelnej. Samochody można parkować na wewnętrznym parkingu Kurii Diecezjalnej (wjazd za kościołem św. Alberta Wielkiego od strony ul. B. Krzywoustego).
PROGRAM SKUPIENIA:
od godz. 9.30 okazja do spowiedzi
godz. 10.00 – próba śpiewów
godz. 10.10 – Liturgia Słowa z konferencją
ok. godz. 11.30 (po przerwie na kawę) warsztaty muzyczne
ok. godz. 13.00 – zakończenie.
Uczestników proszę o zabranie ze sobą „Drogi do nieba” (wydanie z nutami).
Gościem dnia skupienia będzie o. dr Dawid Kusz OP, dominikanin z Krakowa, kompozytor, wykładowca przedmiotów muzyczno-teoretycznych w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, kantor krakowskiego klasztoru dominikanów.
       2.    Wielkopostny dzień skupienia dla muzyków kościelnych.
Wielkopostny dzień skupienia dla organistów i muzyków kościelnych diecezji gliwickiej oraz uczniów Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II st. w Gliwicach odbędzie się w sobotę 17 marca 2018 (przed V Niedzielą Wielkiego Postu) w Katedrze Gliwickiej oraz Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II w Gliwicach. Od godz. 9.30 okazja do spowiedzi, o godz. 10.00 próba śpiewów, o godz. 10.10 Modlitwa przedpołudniowa z Liturgii Godzin z konferencją, następnie wprowadzenie w duchowość chorału gregoriańskiego i warsztaty na temat śpiewów adoracyjnych Krzyża, zakończenie ok. godz. 13.00.
Gościem dnia skupienia będzie o. Bernard Sawicki OSB, benedyktyn z Rzymu, wykładowca Ateneum św. Anzelma w Rzymie, opat opactwa w Tyńcu w latach 2005-2013, absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Przypominam, że udział organistów w dniach skupienia jest obowiązkowy (nieusprawiedliwiona nieobecność wiąże się z sankcją finansową 10 zł).