KONCERTY ORGANOWE W KONWIKCIE

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji koncertów organowych, które odbywają się już po raz kolejny w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach.