Podwyższenia Krzyża Świętego (Lubliniec)

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
14 2+P pneumatyczna pneumatyczna

Piszczałkowe organy pneumatyczne w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu pochodziły z połowy XIX wieku (ok. 1846 r.) i zostały prawdopodobnie wykonane przez nyskiego budowniczego. Nie ma jednak potwierdzonych informacji na ten temat. Instrument nie posiadał numeru opusu. Charakteryzował się romantyczną stylistyką brzmienia. Organy umieszczone w klasycyzującym prospekcie o układzie dośrodkowym, znajdowały się po prawej stronie chóru, przy ścianie kościoła. W ostatnich latach, ze względu na intensywne działanie drewnojada oraz znaczne zabrudzenie na skutek malowania kościoła, zabytkowy instrument był niesprawny i zupełnie wyłączony z użytku. W 2014 roku ks. proboszcz Bronisław Jakubiszyn podjął decyzję o remoncie organów. Okazało się jednak, że względu na stopień zniszczenia instrumentu będzie trzeba dokonać prawie całkowitej jego rekonstrukcji. Po konsultacjach z ks. dr. Franciszkiem Koenigiem oraz prof. Julianem Gembalskim z AM w Katowicach postanowiono rozbudować instrument o nowe 3 głosy oraz umieścić go w nowej szafie na środku chóru muzycznego. Projekt nowej dyspozycji instrumentu, który zakładał wykorzystanie możliwego do ocalenia materiału z dotychczasowych organów (część piszczałek głosu Salicet oraz Pryncypał 4’, a także miech pływakowy), przygotował w czerwcu 2014 r. prof. Gembalski. Na wykonawcę rekonstrukcji instrumentu wybrano firmę mgr. inż. Henryka Hobera z Olesna. W ramach rekonstrukcji wykonano nową szafę organową, nowe wiatrownice, wszystkie elementy traktury pneumatycznej oraz nowy kontuar. Dzięki umieszczeniu organów przy balustradzie, na środku chóru muzycznego, oraz dzięki udanej intonacji, instrument zyskał bardzo dobre wybrzmiewanie akustyczne w przestrzeni kościoła. Rekonstrukcja organów w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu przywróciła im pełną sprawność techniczną, a przez rozbudowę ubogaciła ich walory brzmieniowe. Nowe organy pobłogosławił Biskup Gliwicki Jan Kopiec 26 listopada 2016 roku.

DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I
1. Bordun 8′
2. Principal 8’
3. Octave 4’
4. Superoctave 2’
5. Mixtur 3 fach
Manuał II
6. Gedackt 8’
7. Salicet 8’
8. Rohrflöte 4’
9. Principal 4’          
10. Nasard 2 2/3
11. Gemshorn 2’
Pedał

12. Subbas 16’
13. Octavbass 8’
14. Bassflöte 8’

Zakres klawiatur:

I- od C do f³

II- od C do f³

P- od C do f¹

Połączenia: I-II; I-4’; I-P; II-P

Urządzenia dodatkowe: Piano; Forte; Fortissimo; Auslöser