Kościół Świętego Krzyża, Zabrze

DYSPOZYCJA ORGANÓW (31 GŁOSÓW)

I manuał (pozytyw): Fl. major 8’, Quintadena 8′, Pryncypał 4′, Fl. minor 4’, Flet 2′, Quinta 1 1/3′, Sesquialt 2x, Scharf 3x, Krummhorn 8’

II manuał (główny): Burdon 16‘,  Pryncypał 8‘, Rurflet 8‘, Gamba 8‘, Oktawa 4‘, Flet 4‘, Viola 4‘, Quinta 2 2/3‘, Oktawa 2‘, Kornet 5x, Mixtura4x, Trompet 8‘, Clairon 4‘

Pedał: Subbas 16’, Quintbas 10 2/3’, Violonbas 16’, Oktawbas 8’, Fletbas 8’, Chorałbas 4’, Flet 2’, Puzon 16’, Trompet 8’

urządzenia dodatkowe: połączenia: I–II, I–Ped., II–Ped., Tremolo (man I)

Dopełnieniem dzieła budowy i wyposażania nowej świątyni pw. Świętego Krzyża na zabrzańskim osiedlu Janek jest powstanie organów piszczałkowych. Kościół zawsze miał „w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich” (Konstytucja o liturgii, nr 120). Dlatego na początku drugiej dekady XXI wieku podjęto decyzję o budowie nowego instrumentu, który będzie odpowiedni dla wnętrza kościoła. Projekt organów opracował prof. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej w Katowicach w 2012 roku. Zgodnie z założeniami projektowymi 31-głosowy instrument ma łączyć cechy organów klasycznych z elementami romantycznymi, nawiązując do organów późnobarokowych z pozytywem przednim. Zdaniem prof. Gembalskiego „charakteryzuje się dość zasadniczym brzmieniem, jednak poprzez użycie Rűckpositivu umożliwia także stworzenie bardziej jasnego, polifonicznego brzmienia”. Po akceptacji projektu wyłoniono firmę organmistrzowską Andrzeja Kamińskiego z Warszawy do realizacji budowy. Oferta z dnia 20 sierpnia 2012 roku zakładała budowę 31-głosowych organów o dwóch manuałach, z pedałem, mechaniczną trakturą gry i rejestracją według projektu prof. Juliana Gembalskiego. 8 kwietnia 2013 roku ks. proboszcz Marcin Stokłosa wystosował do Kurii Diecezjalnej w Gliwicach prośbę o zezwolenie na budowę organów. Kuria wydała zgodę 22 kwietnia 2013 roku (pismo nr 573/2013/RM). 7 maja 2014 została zawarta umowa między stronami, która faktycznie rozpoczynała prace. Ze względu na wysokie koszty inwestycji zakończenie prac, planowane na koniec 2016 roku, uległo przesunięciu. Należy jednak wyrazić wielkie uznanie i podziękowanie parafianom i ich duszpasterzom za zrozumienie oraz ofiarne i systematyczne wspieranie budowy instrumentu. 16 września 2021 roku Diecezjalna Komisja ds. Odbioru Organów zapoznała się z postępem prac budowlanych przy organach, dokonała oględzin traktury i piszczałek oraz zapoznała się z brzmieniem instrumentu. 19 listopada 2021 roku Komisja dokonała pozytywnego, końcowego odbioru organów. Organy pobłogosławił Biskup Gliwicki Jan Kopiec 21 listopada 2021, a koncert inauguracyjny wykonał prof. Julian Gembalski.