ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA DLA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH, 18.12.2021

Adwentowy Dzień Skupienia dla muzyków kościelnych diecezji gliwickiej oraz uczniów Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia i Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach odbędzie się w sobotę 18 grudnia 2021 roku w kościele św. Alberta Wielkiego w Gliwicach (przy Kurii Diecezjalnej, ul. Bolesława Krzywoustego 1) oraz w budynku Studium Muzyki Kościelnej (samochody można parkować na parkingu Kurii Diecezjalnej, wjazd za kościołem św. Alberta Wielkiego od strony ul. B. Krzywoustego).
Program dnia skupienia:
godz. 9.30 – okazja do spowiedzi
godz. 10.00 – próba śpiewów
godz. 10.10 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP i konferencja ks. dr. Tomasza Jaklewicza (Katowice-Brynów)
ok. 11.30 (po przerwie na kawę) wykład mgr. Bogdana Stępnia: „Muzyka organowa w codziennej posłudze organisty”
zakończenie ok. godz. 13.00.
Gościem pierwszej części dnia skupienia będzie ks. dr Tomasz Jaklewicz, kapłan archidiecezji katowickiej, teolog, dziennikarz, rekolekcjonista. Studiował ekumenizm i dogmatykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest doktorem teologii dogmatycznej. Od 2004 roku pracuje w „Gościu Niedzielnym”, w latach 2010-2018 był zastępcą redaktora naczelnego. Od 2018 roku jest proboszczem parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie, a od 2021 roku dziekanem dekanatu Katowice-Panewniki. Jest członkiem rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP oraz autorem książek: „Święty grzesznik”, „Testament z Krzyża”, „Filary wiary”, „W drogę ze św. Pawłem” (współautor), „Punkty”, „4 kroki w stronę wiary” oraz kilkuset artykułów na łamach „Gościa Niedzielnego”.
W drugiej części spotkania wykład pt. „Muzyka organowa w codziennej posłudze organisty” wygłosi mgr Bogdan Stępień, organista katedry gliwickiej, nauczyciel w DSM II st. i SMK w Gliwicach, członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Diecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej oraz Diecezjalnej Komisji ds. Odbioru Organów, autor wielu utworów liturgicznych oraz opracowań harmonicznych, opublikowanych m.in. w zbiorach: „Psallite Domino sapienter”, „Zwycięzca śmierci”, „Chorał Droga do nieba”.
Pomimo przeciwności serdecznie zapraszam wszystkich muzyków kościelnych do udziału w spotkaniu formacyjnym, który ma nam pomóc w rozwoju wiary oraz lepszym praktykowaniu posługi organisty.