Kościół św. Jerzego (Łabędy)

Gliwice

Kościół św. Jerzego (Łabędy)

Głosy Klawiatury Traktura gry Traktura rejestrów
22 2+P elektro-pneumatyczna elektro-pneumatyczna
Prospekt

W 1929 znana i ceniona na Śląsku firma Rieger wybudowała instrument do kaplicy sióstr Notre Dame w Gliwicach. Organy te posiadały: pneumatyczną trakturę, dwa manuały i pedał, 16 głosów, 8 połączeń, wałek crescendo, szafę ekspresyjną II manuału, tremolo oraz cztery kombinacje stałe. Po 1945 r. instrument został przeniesiony do parafii św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach. W 1976 roku wykonany został remont oraz wymieniono trzy głosy na inne. Od 2000 r. rozpoczęto rozbudowę instrumentu. Podzielono go na dwie szafy, pośrodku których odsłonięto piękny witraż. Dołożono sześć głosów, w tym dwa językowe. Do istniejących urządzeń dodano dwie wolne kombinacje, automat pedałowy oraz wyłącznik głosów językowych. Stół gry ustawiono na środku chóru, przy barierce, tyłem do ołtarza.

DYSPOZYCJA ORGANÓW
Manuał I

1. Flet kryty 16′
2. Pryncypał 8′
3. Burdon 8′
4. Oktawa 4′
5. Flet trawers 4′
6. Superoktawa 2′
7. Mixtura 3 fach

8. Trąbka 8′
Manuał II

1. Pryncypał włoski 8′
2. Gedakt 8′
3. Salicet 8′
4. Pryncypał 4′
5. Flet koncertowy 4′
6. Flet leśny 2′
7. Sesquialtera 2 fach
8. Cymbel 3 fach

Pedał

1. Violon 16′
2. Subbas 16′
3. Pryncypał bas 8′
4. Cello 8′
5. Flet 4′

6. Puzon 16′
Połączenia: I-ped, II-ped, I-II, sub II-I, super II-I, super I.
Wałek crescendo, dwie wolne kombinacje, automat pedałowy, Tutti, wyłącznik głosów językowych, tremolo dla II manuału, szafa ekspresyjna dla II manuału.