ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego A.D. 2020 przekazujemy najserdeczniejsze życzenia wszystkim muzykom kościelnym diecezji gliwickiej, uczniom Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia oraz Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach oraz wszystkim zaangażowanym w dzieło muzyki kościelnej i jej miłośnikom.
– Życzenia ks. Lucjana Dyki, prezesa Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

Czcigodni Członkowie Stowarzyszenia Polskich Mzyków Kościelnych!

Przyjmijcie szczere i gorące pozdrowienie oraz życzenia świąteczno-noworoczne:
Tajemnica wiary, przed którą zatrzymujemy się w pokornej adoracji Eucharystii, ma swoje pierwsze ucieleśnienie w Niemowlęciu złożonym na betlejemskim ubogim sianie przez delikatne, pełne miłości, dziewicze ręce Niepokalanej. Misterium, w którym Syn Boży daje nam swoje Ciało do spożycia, poprzedzone jest misterium, w którym Bóg przyjmuje ludzkie ciało. „Oto wielka tajemnica wiary”.
Posługując w liturgii eucharystycznej właściwie cały rok, jesteśmy świadkami rodzenia się Boga na ołtarzach naszych świątyń. Dwa wielkie wyrażenia: „Słowo Ciałem się stało” oraz „To jest bowiem Ciało Moje” wprowadzają nasz rozum i serce w pełne czci i uwielbienia uniżenie, które prowadzi do wywyższenia i przebóstwienia ludzkiej natury. „Te czynią kroki Boskie wyroki, aby stworzony człowiek korony dostąpił przez Ciebie i mieszkał w niebie” (4. zwrotka pieśni „Pan z nieba”).

Życzę wszystkim, by zachwyt nad tymi wielkimi tajemnicami, które celebrujemy w liturgii, przyniósł radość i pokój duszy, nową nadzieję i moc do przyjmowania i dawania miłości.
Niech w Nowym 2021 Roku Boża Dziecina błogosławi Wam i Waszym bliskim.

Z wyrazami szacunku
ks. Lucjan Dyka
prezes SPMK

– Życzenia o. Nikodema Kilnara, Krajowego Duszpasterza Muzyków Kościelnych

Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światło wielkie, nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9,1).

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.

Przeżywamy Uroczystość Bożego Narodzenia. Bóg odpowiedział na grzech Adama narodzeniem swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg odpowiedział na nasze grzechy swoim przebaczeniem. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 16 – 18).

Życzę wam i waszym rodzinom błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, radości, miłości, pokoju i prawdziwej jedności z Bogiem w każdym dniu Nowego Roku 2021. Ogarniam serdeczną modlitwą każdego z Was, polecam Matce Bożej Jasnogórskiej wszystkich chorych i cierpiących muzyków kościelnych.

Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych zapraszamy Was na XII Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków kościelnych /organistów, dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów instrumentalnych/ na Jasną Górę w dniu 13 listopada 2021 r.

Niech Jasnogórska Królowa ogarnia nas płaszczem swojej opieki w 2021 r.

o. Nikodem Kilnar OSPPE,
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

– Życzenia ks. Adama Kozaka, referenta diecezji gliwickiej ds. muzyki kościelnej
Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego życzę doświadczenia pokoju serca i obfitości Bożego błogosławieństwa, które niech się stanie szczególnym Waszym udziałem podczas dni świątecznych. Życzę także wielu sił do wzmożonej posługi muzycznej w tym okresie, łaski zdrowia, powrotu do pełni sił dla chorych i umocnienia dla przebywających w izolacji.

Niech Nowonarodzony „Bóg z nami” – Emmanuel okaże nam swoją bliskość  i umocni w nas nadzieję życia wiecznego, która stała się dla nas niezawodna dzięki dziełu zbawienia, dokonanemu przez Jezusa Chrystusa – prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka. Niech nas pocieszy, podźwignie na duchu, odwróci nasze myśli od zbytniej troski o to, co przemijające, a skieruje do nieprzemijającego szczęścia w Królestwie Niebieskim. Obyśmy wszyscy mogli szczerze wyznać w tym świątecznym czasie: „Pójdziemy upaść na twarz, przed Twoje i ołtarze i serce, duszę, ciało poniesiem Ci w darze”.

Z świątecznym pozdrowieniem oraz pamięcią w modlitwie i przy ołtarzu

ks. Adam Kozak, referent diecezji gliwickiej ds. muzyki kościelnej