PROMOCJA KSIĄŻKI KS. WIESŁAWA HUDKA „O POEZJI. FELIETONY RADIOWE 2019-2020”, 13.12.2020

Ks. dr Wiesław Hudek,

muzykolog, liturgista i poeta, w cyklu audycji „U progu dnia” nadawanych przez Radio Katowice przygotował kolejny tom swoich tekstów, tym razem zatytułowany „O poezji. Felietony radiowe 2019-2020” (Lublin 2020). W zbiorze znalazły się wiersze polskich poetów różnych epok. Czytelnik znajdzie tam pisarzy-ojców polskiej literatury, jak Jan Kochanowski czy Maciej Sarbiewski i Sebastian Grabowiecki, przedstawicieli okresu baroku takich jak Zbigniew Morsztyn, Mikołaj Sęp Szarzyński, także cały penteon romantyków: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński czy Norwid. Tę plejadę autorów kończą nobliści: Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, a także poeci współcześni, duchowni: Wojtyła, Twardowski, Pasierb czy Szymik oraz świeccy: Bryll, Sztaudynger, Grochowiak czy Skarżyńska.

Książka zostanie zaprezentowana w trybie online, w niedzielę 13 grudnia 2020 o godz. 17.00. W domu parafialnym w Żorach-Kleszczówce o adwencie, polskiej poezji religijnej, a także o prawdziwej radości z Autorem książki rozmawiać będzie Kamila Falińska.

Na pozytywie zagra Michał Duźniak wykonując improwizacje na temat znanych pieśni adwentowych. Link do transmisji: https://youtu.be/-aH53-3s4do

O KSIĄŻCE:

Prof. dr hab. Ewa Borkowska:

Ks. Wiesław przypomina, że człowiek, a w szczególności poeta, może uczynić bardzo wiele i stara się objaśnić „jak działa świętość” (Miłosz). Poezja jest bowiem epifanią prawdy, tajemnicą tego, co święte, „symbolem pokoju i nieba” (Norwid), proroctwem i znakiem „eschaton”, przypomnieniem „non omnis moriar” w ujęciu tak Horacego jak i Wisławy Szymborskiej. Autor „O poezji. Felietony radiowe 2019-2020” wychwala Boga słowami poetów, którzy „stworzyli świat piękny i różny”, prosi Boga, by poprzez poetyckie modlitwy mógł zrozumieć „innych ludzi inne języki inne cierpienia” (Zbigniew Herbert). Któż jeśli nie kapłan, uwrażliwiony muzycznie poeta, a jest nim przecież Autor książki, mógłby piękniej wyrazić poetycką myśl dokonując wyboru spośród znakomitych poetów.

Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik:

Teraz ks. Hudek wydaje felietony radiowe „O poezji”. Po siedmiu tomach (o muzyce, o liturgii, o śpiewie i o świętych) pojawia się ten, o poezji, czytanej (w audycji „U progu dnia”) przez doktora teologii i duszpasterza organistów. Uzasadnia ten gest mocnym argumentem, posłuchajmy: „Ponieważ tak często atakowani jesteśmy brzydotą, fałszem i złem, chciałbym, abyśmy (…) u progu dnia mogli zaczerpnąć ze źródła poezji, w której będziemy szukali drogowskazów, pomocy, a może inspiracji do lepszego życia? Wierzę, że te teksty pomogą nam również modlić się, bardzo wewnętrznie, osobiście, ale jednocześnie szczerze i ciepło”. Pomysł uważam za znakomity, aczkolwiek również – dzisiaj, teraz, pod koniec drugiej dekady XXI wieku, w publicznym radiu – za ryzykowny. Przecież, padną zapewne takie zarzuty, to anachroniczne („wierszyki”) w dobie galopującej cyfryzacji i digitalizacji. To wielki problem, przyznajmy: jak się wstrzelić z poezją w uwagę dzisiejszego człowieka, kiedy wszystko co dziś człowieka stanowi jest w zasadzie przeciw wytchnieniu, kontemplacji, ba przeciw spójnemu namysłowi nad czymkolwiek. Ale Ks. Hudek ma odwagę, by zaproponować „u progu dnia” głęboki haust lirycznego słowa. Wielka to rzecz.