WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH ODWOŁANY

Z powodu panującej sytuacji, kierując się wskazaniami Biskupa Gliwickiego, odwołuję zaplanowany na 13 marca br. Wielkopostny Dzień Skupienia dla muzyków kościelnych diecezji gliwickiej. Jeśli warunki na to pozwolą, to chciałbym, żebyśmy wszyscy spotkali się późną wiosną na pielgrzymce muzyków kościelnych z okazji Roku św. Józefa – o miejscu i dacie poinformuję później.
Życzę błogosławionego czasu wielkopostnej pokuty i nawrócenia, a także wielu sił i zdrowia.
ks. Adam Kozak, referent diecezji gliwickiej ds. muzyki kościelnej