Ś.P. KS. BISKUP GERARD KUSZ (1939-2021)

Jako wspólnota muzyków kościelnych diecezji gliwickiej żegnamy ś.p. Ks. Biskupa Gerarda Kusza, pierwszego Biskupa Pomocniczego naszej diecezji, który odszedł do Pana po wieczną nagrodę 15 marca 2021 roku. Polecając Bożemu Miłosierdziu ś.p. Ks. Biskupa Gerarda, śpiewamy wdzięczne TE DEUM LAUDAMUS za dar życia, owoce wieloletniej posługi pasterskiej, a także zaangażaowanie Ks. Biskupa na rzecz dzieła muzyki kościelnej w naszej diecezji.
Ks. Biskup Gerard – sam będąc muzykiem – uczestniczył w wielu wymiarach działalności muzycznej w naszej diecezji. Był jednym z pomysłodawców założenia diecezjalnego ośrodka kształcenia muzyków kościelnych, który dziś – już 25 rok – funkcjonuje prężnie jako Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia w Gliwicach. Uczestniczył w wielu uroczystościach szkolnych, błogosławił i posyłał absolwentów naszych szkół do posługi muzyka kościelnego „w terenie”. Brał udział także w innych wydarzeniach muzycznych w diecezji gliwickiej: błogosławił nowe lub odrestaurowane instrumenty organowe, wspierał działalność zespołów muzycznych, uczestniczył w koncertach i jubileuszach muzyków, był częstym gościem na spotkaniach środowisk twórczych, doceniając twórczość artystów. Dziękujemy dziś ś.p. Ks. Biskupowi za wszelkie dobro, wsparcie, a także każdy gest ludzkiej życzliwości i serdeczności.
Proszę wszystkich muzyków kościelnych o modlitwę za ś.p. Księdza Biskupa Gerarda, a podczas naszego najbliższego spotkania (ufam, że będzie to pielgrzymka z okazji roku św. Józefa późną wiosną) będziemy sprawować wspólnie Mszę świętą za naszego zmarłego Pasterza.
Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei, requiescat in pace. Amen