ŻYCZENIA REFERENTA DS. MUZYKI KOŚCIELNEJ DIECEZJI GLIWICKIEJ

Drodzy Muzycy Kościelni!

Liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, która czczona jest w Kościele jako wczesnochrześcijańska męczennica i patronka muzyki kościelnej, skłania do wyrażenia serdecznych życzeń wobec Was, na co dzień zaangażowanych w tworzenie przestrzeni piękna w liturgii przez muzykę. Niewątpliwie, męczeństwo św. Cecylii uświadamia nam, że posługa muzyka kościelnego wiąże się z trudem, przeciwnościami, czasami nawet pewnego rodzaju „męczeństwem” za wierność liturgii Kościoła. Najważniejsza jest jednak nasza osobista wierność Chrystusowi, czyste serce, świadomość pełnienia posługi liturgicznej z mandatu Kościoła. Życzę Wam, żeby nieustannie wzrastała Wasza wierność Chrystusowi dzięki pełnieniu zaszczytnej funkcji muzyka kościelnego, by być nieustannie przygotowanym na spotkanie z Panem, gdy On powtórnie przyjdzie, aby sądzić ziemię – o czym przypomina nam dobitnie liturgia ostatnich dni roku kościelnego. Życzę wielu sił i odwagi w staniu na straży sakralności muzyki, która nigdy w przestrzeni kościoła nie może utracić ukierunkowania tylko na Boga i oddawanie Mu chwały. Życzę satysfakcji z dobrze pełnionej funkcji, doświadczenia wdzięczności i szacunku od tych, którym służycie i niesłabnącej gorliwości w pełnieniu posługi. Życzę także dobrego zdrowia, pomyślności i wszelkich potrzebnych od Boga łask.

Dziękuję Wam za każdą posługę wnoszoną w budowanie przestrzeni piękna muzyki kościelnej w diecezji gliwickiej. Dziękuję za wszelkie dobre inicjatywy, za włączanie się w diecezjalne formy duszpasterstwa muzyków kościelnych i za każde dobro. Obiecuję pamięć o każdym z Was w modlitwie i przy ołtarzu Chrystusa.

Do zobaczenia na adwentowym dniu skupienia, który zgodnie z zapowiedzią odbędzie się w sobotę 15 grudnia br. w kościele św. Alberta Wielkiego w Gliwicach (parafia św. Michała, przy Kurii Diecezjalnej) oraz w Studium Muzyki Kościelnej. Początek o 10.00, wcześniej, od 9.30 okazja do spowiedzi. Dzień Skupienia poprowadzi ks. dr Lucjan Dyka z Rzeszowa, prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

Szczęść Boże

 

 

Ks. Adam Kozak, referent diecezji gliwickiej ds. muzyki kościelnej