ŻYCZENIA REFERENTA DS. MUZYKI KOŚCIELNEJ

Jest taka noc, inna niż wszystkie, rozświetlona milionami światełek zapalonych na choinkach, w domach, kościołach i na ulicach. Jest taka noc, wigilijna noc, w której pękają mury niezgody i nienawiści, a ludzie przemawiają do siebie prawdziwie ludzkim głosem. Ta noc, najdłuższa w roku, przynosi nam nadzieję i nieopisaną radość – oto na ziemię pochłoniętą mrokiem, zstępuje Chrystus, Światłość świata, by rozświetlić to, co w ciemnościach ukryte, by mroki naszych grzechów opromienić blaskiem swojego miłosierdzia, by ludzi pochłoniętych za bardzo swoim ziemskim życiem zaprosić do udziału w Bożej radości. Ta noc i następujące po niej święta to prawdziwe doświadczenie radości i światła. Nie dopuśćmy, aby niepowtarzalny blask tych dni został zasłonięty przez ciemne chmury zła i grzechu, ale otwórzmy się na miłość przychodzącego Zbawiciela.

Wszystkim muzykom kościelnym diecezji gliwickiej życzę doświadczenia tej miłości i opromienienia Bożym blaskiem, byście pomimo mnogości obowiązków tych dniach mogli doświadczyć, że Bóg przyszedł, by zamieszkać z wami i dzielić każdy etap waszego życia.

Błogosławionych, pełnych miłości i pokoju świąt oraz obfitości darów Bożego Ducha w Nowym Roku życzy

 

 

ks. Adam Kozak,
referent diecezji gliwickiej ds. muzyki kościelnej