KURS DLA PSAŁTERZYSTÓW 2018

Zapraszamy do udziału w 14 edycji Kursu dla psałterzystów, który w sposób teoretyczny (zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami liturgicznymi) oraz praktyczny (podstawy emisji głosu oraz zasady poprawnej realizacji śpiewu międzylekcyjnego) przygotowuje do pełnienia tej funkcji liturgicznej, którą – z konieczności – najczęściej podejmuje organista, choć dokumenty liturgiczne stanowią wyraźnie, że psalm jako część Liturgii Słowa ma być wykonywany od ambony.
Kandydat na psałterzystę powinien mieć nie mniej niż 13 lat, wykazać się podstawowymi umiejętnościami muzycznymi: dobrym słuchem, możliwym do kształcenia głosem i pamięcią muzyczną, powinien także posiadać dobrą dykcję oraz być pobożny, sumienny i odpowiedzialny.
Kurs będzie się odbywał w soboty, począwszy od 17 lutego 2018, w godzinach 10.00 – 13.00, w Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach (ul. Łużycka 1 – budynek kurii diecezjalnej, wejście od strony kościoła św. Michała, sala 214), w ramach 10 spotkań: 17 lutego, 24 lutego, 3 marca, 10 marca, 24 marca, 7 kwietnia, 14 kwietnia, 21 kwietnia, 28 kwietnia, 12 maja – egzamin końcowy.
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 100 zł za osobę (kwota obejmuje udział w spotkaniach, dyplom oraz pomoce nutowe). Zgłoszenia kandydatów należy kierować do referatu ds. muzyki kościelnej kurii diecezjalnej do 15 lutego 2018 (mailowo: a_kozak@kuria.gliwice.pl lub pod numerem telefonu 032/230-71-42 w godzinach urzędowania referatu).
Ustanowienie w funkcji psałterzysty oraz wręczenie dyplomów ukończenia kursu nastąpi 9 czerwca 2018 w ramach diecezjalnej pielgrzymki psałterzystów i schól liturgicznych do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliwicach.