ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREZESA STOWARZYSZENIA POLSKICH MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Wiara mówi nam, że bezbronna moc Dziecięcia przezwycięża ostatecznie wrzawę potęg świata.

                                                                                                                                 Benedykt XVI

Czcigodni Członkowie Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych!
Drodzy Muzycy Kościelni!
Największa Światłość świata – Jezus Chrystus przychodzi na ziemię
pośród największych ciemności, a najpiękniejsza muzyka zastępów
niebieskich rozbrzmiewa wśród nocnej ciszy. Pierwsza muzyka,
pierwsze śpiewane słowa, jakie Bóg-Człowiek usłyszał na tej ziemi,
to „Gloria in excelsis Deo”.
Wcześniej będąc w Świątyni Matczynego Łona słyszał
„Magnificat anima mea Dominum”. Czyż te dwa wyrażenia
nie są najgłębszą inspiracją całej muzyki liturgicznej wszystkich wieków chrześcijaństwa?
Czyż nie są podpowiedzią, że musica sacra jest po to, by Bóg był uwielbiony
w niebiosach i w naszej duszy? Powtarzamy tę chwałę w świątecznych
Mszach św. i codziennym wieczornym Officium.
To uwielbienie przypomina nam, że Jezus Chrystus przynosi ze sobą nową
pieśń, która przywraca światu pełną i wieczną harmonię. Stąd też
każde spotkanie z Osobą Jezusa Chrystusa rodzi w naszych sercach potrzebę
wyśpiewania nowej „Gloria”. Zabrzmi ona jednak w całym swym pięknie,
z całą uświęcającą mocą, jeśli poprzedzimy ją ciszą kontemplacji tajemnicy.
Życzę z serca, by to spotkanie z Nowonarodzonym w misterium Wcielenia
niosło ze sobą radość wewnętrzną i Boży pokój, by umacniało w
posłudze i dodawało nadziei na zwycięstwo prawdy, dobra i piękna.
Niech nadchodzące Święta obfitują w zdrowie i radość, niech będą osobistym
doświadczeniem miłości Boga do człowieka.

Z błogosławieństwem, pozdrowieniem oraz wyrazami szacunku
ks. Lucjan Dyka – Prezes SPMK

Z okazji Bożego Narodzenia w dniu 13 stycznia 2018 r. ofiaruję w
intencji Członków SPMK Mszę św.