ŻYCZENIA KRAJOWEGO DUSZPASTERZA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Chrystus nasza Pascha oddał życie za nas !

Czcigodni Współbracia w kapłaństwie !
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni !

„Ze Zmartwychwstania Twojego, Chryste, radują się niebo i ziemia”. Na to zaproszenie do uwielbienia, które wznosi się dziś z serca Kościoła, Niebiosa odpowiadają w pełni: zastępy aniołów, świętych i błogosławionych jednoczą się jednomyślnie z naszą radością. W Niebie wszystko jest pokojem i radością. Tak niestety nie jest na ziemi! Tu, na tym świecie, alleluja paschalne ciągle kontrastuje z lamentami i krzykami, które pochodzą z tylu bolesnych sytuacji: biedy, głodu, chorób, wojen, przemocy. Jednakże właśnie dlatego Chrystus umarł i zmartwychwstał! Umarł także z powodu naszych dzisiejszych grzechów i zmartwychwstał także dla odkupienia naszej współczesnej historii.(Benedykt XVI).

Niech Matka Zmartwychwstałego Pana oręduje za nami u Boga !

o Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych