ŻYCZENIA PREZESA STOWARZYSZENIA POLSKICH MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

… a trzeciego dnia zmartwychwstanie (Mt 20,19a)

Czcigodni Członkowie Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Spełnienie się Chrystusowej zapowiedzi o powstaniu z martwych jest sensem naszego istnienia, naszej misji, pracy i znoszenia trudów codzienności. Daremna byłaby nasza wiara, wszystko byłoby próżne i niezrozumiałe, gdyby Chrystus nie przeszedł ze śmierci do życia.
Wokół tej Paschy Jezusa Chrystusa koncentruje się odpowiedź na najgłębsze pytania o sens i cel ludzkiego istnienia. Z niej wynika nasza nadzieja i chęć podjęcia drogi ku Tajemnicy, która, choć jeszcze przed nami zakryta, to jednak jest pociągająca i wypełniająca najbardziej podstawowe tęsknoty naszego ducha.

W najbliższych dniach zostaniemy wprowadzeni w kontemplację wydarzeń przekraczających możliwości ludzkiego intelektu. Tam, gdzie kończy się czysto rozumowy dyskurs, jest miejsce na doświadczenie Bożych tajemnic zmysłem wiary. Ważnym miejscem tego doświadczenia jest liturgia święta, wyjątkowa i niepowtarzalna. Sposób jej sprawowania jest nie tylko wyrazem naszej wiary i miłości do Chrystusa, ale staje się środkiem do ich budowania. Możliwość przybliżenia człowieka do Boga poprzez słowo, symbol, muzykę to wielka łaska i zarazem odpowiedzialność.

Życzę zatem, by ten święty czas stał się dla każdej i każdego z Państwa doświadczeniem Boga żywego, działającego w historii świata i historii osobistej. Życzę duchowej i fizycznej siły do wypełnienia służby Bożej w najważniejszym momencie roku liturgicznego. Niech wielkanocna radość w gronie bliskich, dobre zdrowie i pokój serca będą Państwa udziałem.
Niech głośno rozbrzmiewa „Alleluja” na chwałę Zmartwychwstałego.

Z wyrazami szacunku

ks. Lucjan Dyka
prezes SPMK