ŻYCZENIA REFERENTA DS. MUZYKI KOŚCIELNEJ DIECEZJI GLIWICKIEJ

„Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy. O, Królu Zwycięzco,  bądź nam miłościwy” (z sekwencji wielkanocnej)

Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem, który całkowicie zmienił bieg  historii ludzkiej: odtąd pobity przez grzech człowiek, z podniesioną  głową spogląda w niebo, gdzie widzi perspektywę zbawienia i życia  wiecznego, które wysłużył mu Chrystus przez swoją mękę i
zmartwychwstanie. Niech Pascha Chrystusa stanie się źródłem wielkanocnej  radości, umocni wiarę, rozpali miłość i ożywi nadzieję na nasze z Nim  zmartwychwstanie. Niech Duch Święty sprawi, aby dobra nowina o  Zmartwychwstaniu Chrystusa dotarła do naszej świadomości i rozjaśniła  swoim blaskiem naszą codzienność. Bądźcie ludźmi radosnej Wielkanocy!
Dziękuję za każde zaangażowanie na polu muzycznym w przygotowanie  Świętego Triduum Paschalnego. Niech obdarzy każdego z Was swoją łaską i  pokojem.

Z modlitwą i wdzięcznością
ks. Adam Kozak
referent diecezji gliwickiej ds. muzyki kościelnej