ŻYCZENIA PREZESA STOWARZYSZENIA POLSKICH MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Rzeszów, 17 grudnia 2018 r.

† Ad maiorem Dei gloriam

Zdrow bądź, krolu anjelski

K nam na świat w ciele przyszły,

Tyś zajiste Bog skryty,

W święte czyste ciało wlity.

Czcigodni Członkowie Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych!

Drodzy Muzycy Kościelni!

Odczytując te czcigodne staropolskie słowa najstarszej zachowanej kolędy z 1424 r. uświadamiamy sobie, że blisko 600 lat na ziemiach polskich ciągle poszerza się repertuar utworów muzycznych inspirowanych tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. Jako spadkobiercy tak bogatej twórczości ciągle otwieramy się na nowe kompozycje, zachowując jednocześnie świadomość, że żadne dzieło nie wyśpiewa do końca tego wzniosłego misterium, które z natury swojej jest niewyrażalne. Każda muzyka, która próbuje dotknąć wydarzenia z Betlejem, musi w którymś momencie zastosować pauzę generalną. Nie chodzi jednak o zwykłą pauzę, którą traktujemy jako środek wyrazu artystycznego na równi z dźwiękiem. Chodzi o pauzę milczenia ludzkich zmysłów i ludzkiego intelektu. Chodzi o taką pauzę, która muzyce pozwala przerodzić się w kontemplację.

Życzę zatem na czas świąteczny łaski głębokiego zanurzenia się w treści związane z Misterium Nativitatis. Życzę takiego wyśpiewania tej radosnej prawdy naszej wiary, by doprowadziło do doświadczenia bliskości z Tym, który dla nas stał się Człowiekiem.

Niech Dzieciątko Jezus błogosławi w posłudze muzyczno-liturgicznej, w pracy naukowo-dydaktycznej. Niech hojnie zsyła łaski darząc dobrym zdrowiem i radością serca.

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem oraz pamięcią modlitewną

ks. Lucjan Dyka,

prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych