ŻYCZENIA O. NIKODEMA KILNARA

„Anioł Jej odpowiedział „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1,35)
Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!
Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.
Przeżywamy Tajemnicę Narodzenia naszego Pana i Odkupiciela Jezusa Chrystusa. Bóg odpowiedział na grzech Adama, wcieleniem swojego Syna Jezusa Chrystusa, który stał się Emmanuelem – Bogiem z nami!
Św. Augustyn mówi: „Świętujmy więc z radością nadejście naszego zbawienia i odkupienia. Świętujmy dzień uroczysty, w którym Ten, co sam jest jedynym i wiekuistym dniem Ojca, zechciał zstąpić w krótki i przemijający dzień doczesności. On „stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem i odkupieniem, aby jak to napisano, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi”.
Wraz z psalmistą wznosimy do Boga naszą tęskną modlitwę i śpiew: „Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie dziesięciostrunnej. Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!” (Ps.33)
Życzę wam i waszym rodzinom błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, radości, pokoju i prawdziwej jedności z Bogiem i ludźmi, w każdym dniu Nowego Roku 2019 i zapraszam na X Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę w dniu 9 IX 2019 r.
Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki w 2019 r.
o. Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych