KURS PSAŁTERZYSTÓW 2019

Na początku 2019 roku organizowana jest 15 edycja Kursu dla psałterzystów, który w sposób teoretyczny (zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami liturgicznymi) oraz praktyczny (podstawy emisji głosu oraz zasady poprawnej realizacji śpiewu międzylekcyjnego) przygotowuje do pełnienia tej funkcji liturgicznej. Kandydat na psałterzystę powinien mieć nie mniej niż 13 lat, wykazać się podstawowymi umiejętnościami muzycznymi: dobrym słuchem, możliwym do kształcenia głosem i pamięcią muzyczną, powinien także posiadać dobrą dykcję oraz być pobożny, sumienny i odpowiedzialny.
Kurs będzie się odbywał w soboty, począwszy od 12 stycznia 2019w godzinach 10.00 – 13.00, w Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach (ul. Łużycka 1 – budynek kurii diecezjalnej, wejście od strony kościoła św. Alberta Wielkiego, sala 214 na drugim piętrze), w ramach 10 spotkań: 12 stycznia, 19 stycznia, 26 stycznia, 2 lutego, 9 lutego, 2 marca, 9 marca, 16 marca, 23 marca, 6 kwietnia.
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 100 zł za osobę (kwota obejmuje udział w spotkaniach, dyplom oraz pomoce nutowe). Zgłoszenia kandydatów należy kierować do referatu ds. muzyki kościelnej kurii diecezjalnej do 10 stycznia 2019 (mailowo: a_kozak@kuria.gliwice.pl lub pod numerem telefonu 032/230-71-42 w godzinach urzędowania referatu).