Znaczenie kongresu

Znaczenie kongresu.

 

We wrześniu 2004 r., z inicjatywy Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, odbył się w Krakowie Ogólnopolski Kongres Muzyki Liturgicznej pod hasłem Musicam Sacram Promovere. Na Kongres składało się sympozjum naukowe poświęcone muzyce liturgicznej oraz celebracje liturgiczne i koncerty. W kongresie tym uczestniczyło dziesięciu przedstawicieli naszej diecezji.

Jak wskazywało hasło kongresowe, zadaniem kongresu było zwrócenie uwagi na potrzebę promowania i rozwijania muzyki liturgicznej, a więc muzyki, która jest na usługach liturgii Kościoła. Kongres uwrażliwił wszystkich uczestników na potrzebę powrotu do wielkiej tradycji Kościoła, która w dziele muzycznej oprawy liturgii zawsze sięgała po muzykę będącą prawdziwą sztuką. Potrzeba promowania wielowiekowej tradycji Kościoła w tym względzie jest tym pilniejsza, że często obserwujemy niewłaściwy sposób kształtowania muzyki liturgicznej przez wprowadzanie do liturgii m.in. elementów charakterystycznych dla współczesnej kultury masowej. Ks. prof. Andrzej Zając, jeden z prelegentów sympozjum towarzyszącego kongresowi, zauważył w swoim wykładzie, że przenikanie muzycznej popkultury do twórczości religijnej dokonuje się na wiele sposobów, m.in. przez bogaty nurt piosenki religijnej, pielgrzymkowej, przez utwory pisane z okazji wydarzeń religijnych o charakterze masowym, np. z okazji spotkań papieża z młodzieżą w ramach Światowych Dni Młodzieży, czy spotkań na Lednicy. Twórczość ta ma swoje ważne miejsce w ramach konkretnych spotkań młodzieży, w ramach czuwań modlitewnych lub pielgrzymek. Jednak trzeba wielkiej ostrożności, aby tego rodzaju muzyka nie przenikała do muzycznej oprawy liturgii eucharystycznej. Wymogi Kościoła w tym względzie są od wieków niezmienne: muzyka liturgiczna ma być zgodna z duchem liturgii, odpowiadać godności świątyni i wzbogacać duchowe dobro wszystkich wiernych, uczestników zgromadzenia liturgicznego.

Zamysłem organizatorów było, aby w roku 2005 podobne kongresy muzyki liturgicznej odbyły się w każdej diecezji w Polsce. W ten sposób Kościoły diecezjalne mogą wypracować sobie właściwe sposoby kształtowania muzyki liturgicznej. Właśnie takie zadanie ma do spełnienia organizowany w naszej diecezji kongres.

Zatem kongres ma na celu wypracować konkretne kierunki pracy nad właściwym kształtowaniem oblicza muzyki liturgicznej w Diecezji Gliwickiej na najbliższe lata. Dlatego też gorąco zachęcamy wszystkich muzyków całej diecezji do udziału i czynnego zaangażowania się w dzieło pierwszego Diecezjalnego Kongresu Muzyki Liturgicznej.