Szczegółowe omówienie programu Kongresu

Szczegółowe omówienie programu kongresu.

 

Diecezjalny Kongres Muzyki Liturgicznej z racji kończącego się w październiku Roku Eucharystii, rozpocznie się w piątek 14 października br. wieczorną adoracją Najświętszego Sakramentu w katedrze gliwickiej o godz. 19.00. Adoracji będą towarzyszyć improwizacje organowe oparte na pieśniach eucharystycznych w wykonaniu prof. Juliana Gembalskigo, uznanego polskiego organisty, improwizatora i wyjątkowego znawcy „królewskiego instrumentu”.

Zasadniczym dniem kongresowym będzie sobota 15 października br. Na godz. 10.00 zapraszamy wszystkich uczestników do auli Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II, gdzie odbędzie się sympozjum poświęcone muzyce liturgicznej. W dopołudniowej części sympozjum zostaną wygłoszone dwa wykłady poświęcone muzyce liturgicznej. Po każdym z nich nastąpi krótka dyskusja. Wykład dr hab. Remigiusza Pośpiecha z Uniwersytetu Opolskiego będzie podsumowaniem bogatego dziedzictwa muzyki liturgicznej powstałej na Śląsku. Ziemia śląska ma bowiem niezmiernie bogate tradycje muzyczne przejawiające się w tworzeniu śpiewników, modlitewników i dostosowanych do nich chorałów oraz duże bogactwo liturgicznych opracowań chóralnych. Zatem pierwszy z wykładów będzie miał charakter historyczny. Z kolei wykład ks. prof. dr hab. Ireneusza Pawlaka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego będzie zwróceniem uwagi na wielkie znaczenie muzyki jako ważnego elementu współtworzącego uroczysty charakter liturgii. Po historycznym wykładzie dr hab. R. Pośpiecha, wykład ks. prof. I. Pawlaka będzie nas uwrażliwiał na potrzebę piękna w liturgii oraz podnoszenie poziomu muzyki wykonywanej w czasie świętych obrzędów.

Punktem kulminacyjnym kongresu będzie Msza święta sprawowana w katedrze gliwickiej o godz. 13.00. Śpiew w czasie liturgii poprowadzi połączona schola pod dyrekcją p. Brygidy Tomali. Będzie to śpiewy monodyczny w języku polskim i łacińskim. Eucharystii będzie przewodniczył Ks. Infułat prof. dr hab. Helmut Sobeczko z Opola, a homilię wygłosi ks. dr hab. Antoni Reginek z Katowic.

Po Mszy św. nastąpi przerwa do godz. 15.00. Po przerwie spotkamy się ponownie w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II, gdzie rozpocznie się druga część sympozjum. Złożą się na nią dyskusje panelowe w trzech grupach tematycznych. Każdy z uczestników kongresu będzie mógł wybrać sobie grupę, której tematem jest szczególnie zainteresowany. Panele dyskusyjne rozpoczną się od wprowadzenia kierującego dyskusją, po którym zaproszeni do dyskusji goście ustosunkują się do wystąpienia. Następnie głos będzie mógł zabrać każdy z uczestników dyskusji. W pierwszej grupie dyskusja będzie poświęcona roli zespołów śpiewaczych (chórów i scholi) w liturgii. Tę grupę dyskusyjną poprowadzi ks. mgr-lic. Bogdan Kicinger. Do dyskusji w tym panelu zapraszamy przede wszystkich prowadzących schole liturgiczne oraz dyrygentów i prezesów chórów. W drugiej grupie dyskusja będzie ogniskowała się wokół tematu posługi organisty i jego stałej formacji. Do tego gremium szczególnie zapraszamy wszystkich organistów. Pracami tej grupy pokieruje prof. Julian Gembalski. Z kolei trzeci grupa panel poświęcony będzie udziałowi orkiestr dętych. Do tej grupy są zaproszeni dyrygenci i muzycy orkiestr dętych. Dyskusją w tej grupie będzie kierował ks. dr Piotr Tarliński. Po zakończonej pracy w grupach wszyscy uczestnicy kongresu ponownie spotkają się w auli Centrum Edukacyjnego na podsumowaniu. Każdy z prowadzących dyskusje dokona ich krótkiego podsumowania. Na tym zakończy się sympozjum naukowe.

O godz. 17.00 wszyscy uczestnicy kongresu wezmą udział w Nieszporach Papieskich ku czci Najświętszej Eucharystii odprawianych w katedrze gliwickiej. Śpiewy w czasie nabożeństwa poprowadzi również połączona schola liturgiczna pod dyr. B. Tomali. Nieszpory będą aktem uroczystego zakończenia Roku Eucharystii w naszej diecezji.

Niedzielę 16 października br. zaplanowano jako dzień kongresowy w każdej z parafii naszej diecezji. Organizatorzy kongresu serdecznie zachęcają wszystkich muzyków kościelnych, aby w porozumieniu ze swoimi duszpasterzami, zaangażowali się w bogatszą niż zwykle oprawę muzyczną jednej z Mszy św. parafialnych. Tym sposobem wszystkim uczestnikom niedzielnej liturgii można będzie zwrócić uwagę, że dobrze przygotowana muzyczna oprawa nadaje liturgii eucharystycznej uroczysty i wzniosły charakter. Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim Liście apostolskim na Rok Eucharystii Mane nobiscum Domine zwraca uwagę, aby szczególnie angażować wspólnotę parafialną do godnego przygotowania niedzielnej liturgii Mszy Świętej. Warto zadbać o to tym bardziej, że właśnie w tym dniu, w Uroczystość św. Jadwigi, głównej patroni Śląska, przeżywać będziemy kolejny Dzień Papieski.

W kościele katedralnym o godz. 12.30 Ks. Biskup Gerard Kusz odprawi Mszę świętą w czasie której, w odróżnieniu od Eucharystii sobotniej, będzie wykonana muzyka polifoniczna. Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej pod dyr. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody wykona Missa brevis G.P. da Palestriny.

Zakończeniem kongresu będzie koncert chóru chłopięcego Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni pod dyr. Ks. Stanisława Adamczyka w naszym diecezjalnym Sanktuarium MB Pokornej w Rudach o godz. 17.00. Jest to aktualnie jeden z najlepszych chórów chłopięcych w Polsce. Zaprezentuje on bogaty repertuar śpiewów liturgicznych jaki był tworzony na przestrzeni dziejów muzyki.