ŚWIĘTO MUZYKI KOŚCIELNEJ 2022 – SŁOWO O. NIKODEMA KILNARA

Święto Muzyki 2022 r.

A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, i radością się rozkoszują. Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu; wyrównajcie drogę Temu co ewałuje na obłokach! Jahwe Mu na imię; radujcie się przed Jego obliczem (Ps 68)
Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!
Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.
Św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki i śpiewu kościelnego, jest Panną wierną, jasnym drogowskazem naśladowania Chrystusa i pełnienia Jego woli. W tym dawaniu świadectwa wiary patronuje nam całym sercem. Każdego roku przeżywamy Jej liturgiczne wspomnienie. Z tej okazji Duszpasterze Muzyków Kościelnych zapraszają nas i zachęcają, abyśmy ten czas przeżywali na wspólnotowych rekolekcjach, dniach skupienia, warsztatach liturgiczno-muzycznych, sympozjach i kongresach. Organizujmy liczne koncerty, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu naszych chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych, stwarzając okazję do uwielbienia Boga, Stwórcy wszelkiego piękna i dobra. Czas ten służy pogłębieniu naszej wiary, przez słuchanie Słowa Bożego, przeżywaniu Liturgii Pokutnej w której Bóg odpowiada na nasze grzechy swoim przebaczeniem, abyśmy wiernie stali przed Panem i Jemu służyli. Podczas uroczystej Eucharystii pragniemy dziękować Panu Bogu za piękno posługi muzyka kościelnego.
Pogłębiajmy naszą osobistą relację z Chrystusem Panem i Odkupicielem, bo od niej zależy kształt naszego chrześcijańskiego życia i posługiwania w Kościele.
Kochani Muzycy kościelni, przed stworzeniem świata Bóg wybrał nas w Chrystusie. On od wieczności zna i kocha każdego z nas! A w jakim, celu nas wybrał ? Abyśmy byli święci i niepokalani wobec Niego w miłości ! A to nie jest zadaniem niewykonalnym – w Chrystusie. On dał nam już tego urzeczywistnienie. Jesteśmy odkupieni! Na mocy naszej Komunii z Chrystusem zmartwychwstałym Bóg pobłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. Otwórzmy nasze serca, przyjmijmy cenne dziedzictwo ! Wtedy będziemy mogli wraz z Maryją chwalić śpiewem Jego łaskę. A jeśli nadal będziemy zanosić przed oblicze niepokalanej Matki Chrystusa nasze codzienne troski, Ona pomoże nam otwierać zawsze nasze małe nadzieje na wielką, prawdziwą nadzieję, która nadaje sens naszemu życiu i może nas napełnić głęboką i niezniszczalną radością ( Benedykt XVI).
Życzę wszystkim duszpasterzom oraz Muzykom kościelnym głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, podążania drogą Miłości, która na Krzyżu zajaśniała swym blaskiem objawiając swą moc i w zmartwychwstaniu przywróciła nam życie wieczne. Dnia 22 listopada w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 7.00 będę się modlić podczas Mszy św. za wszystkich drogich Muzyków Kościelnych w Polsce.
Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores zapraszamy Was na XIV Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych /organistów, dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów instrumentalnych/ na Jasną Górę dnia 18 listopada 2023 r. Pielgrzymkę rozpoczniemy o godz. 10.00 Liturgią Pokutną w sali Papieskiej, następnie konferencja, agapa, przygotowanie liturgii, oraz uroczysta Eucharystia w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem bpa Piotra Gregera, przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Po Eucharystii odbędzie się uroczysty koncert. Śpiewy oraz liturgię przygotują Muzycy kościelni Diecezji Włocławskiej.
Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki!
z modlitwą
O. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych