KONCERT CHÓRU CHŁOPIĘCEGO „PUERI CANTORES SANCTI NICOLAI” W RUDACH, 16.10.2022

Zamykając XXVII cykl koncertów „Muzyka w starym opactwie”, zapraszamy Państwa na koncert znakomitego chóru chłopięcego z Bochni, który odbędzie się w niedzielę 16 października 2022 roku o godz. 17.00 w rudzkiej bazylice.

Październikowy koncert Festiwalu „Muzyka w starym opactwie” wpisuje się intelektualnie, duchowo i artystycznie w świętowanie XXII Dnia Papieskiego. Zespół tej klasy i renomy co Chłopięcy Chór „Pueri Cantores Sancti Nicolai” z Bochni, pod dyrekcją ks. Stanisława Adamczyka, z całą pewnością pomoże nam przeżyć ten dzień głębiej i z jak największym duchowym pożytkiem. Wieńcząca koncert pieśń „Totus Tuus Maria”, do której co roku włączają się również słuchacze, w szczególny sposób złączy nas w serdecznym dziękczynieniu za dar pontyfikatu świętego Jana Pawła II.

Przy okazji koncertu w Dniu Papieskim warto przypomnieć, że:

  1. Karol Wojtyła jako biskup bywał w rudzkiej parafii przy okazji odwiedzin u swojej cioci w Stodołach, wiosce do tej parafii należącej.
  2. Korony zdobiące skronie Matki Bożej Pokornej poświęcił osobiście Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie wizyty w Gliwicach w roku 1999.
  3. Ojciec Święty Jan Paweł II docenił też w Gliwicach śląską muzykalność mówiąc: „Ślązacy umieją śpiewać. Wystarczy przypomnieć sobie te nieszpory na Górze św. Anny”. Do owych nieszporów z roku 1983 nawiązywał zresztą z uznaniem wielokrotnie. Młodszym warto uświadomić, że Rudy i Góra św. Anny należały wcześniej do tej samej diecezji i sporo osób zaangażowanych dziś w organizację rudzkiego festiwalu współtworzyło wówczas tamte pamiętne nieszpory.

Ks. Bogdan Kicinger

Dyrektor Festiwalu