XIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH NA JASNĄ GÓRĘ, 12.11.2022

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, 12 listopada 2022 r.

„Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać” (Ps 69, 31)

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!
Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani!

Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły wokalno-instrumentalne, na XIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, dnia 12 listopada 2022 r., której hasłem będzie: „Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać” (Ps 69, 31).

Autor natchniony mówi: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską do świątyni Boga Jakuba! niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem” (Iz 2, 3). Z radością przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota muzyków kościelnych, która pragnie zawierzyć Matce Najświętszej całe nasze posługiwanie Kościołowi, w którym żyje Chrystus i zbawia nas i nieustannie okazuje nam swoje miłosierdzie. Przychodzimy z różnych zakątków naszej Ojczyzny, aby jako wspólnota braci i sióstr muzyków kościelnych, zgromadzonych we wspólnocie Kościoła, doświadczać Jego obecności w naszym życiu i naszym posługiwaniu. Ten rok, podobnie jak ubiegły, okazał się czasem wyjątkowej próby naszej wiary, naszej wierności Bogu i Kościołowi. Czas naznaczony epidemią zweryfikował nasze życie, naszą wiarę i spowodował, że wielu naszych braci i sióstr odeszło od Boga i nie powróciło do Kościoła. Zdajemy sobie sprawę, że na tej drodze także wiele chórów, scholi i zespołów wokalno–instrumentalnych przestało istnieć. Co się dzieje w naszym życiu i co się stanie gdy w naszych „kagankach” zabraknie oliwy żywej wiary i gdy przestaną one świecić na przyjście Chrystusa Oblubieńca? „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”(Mt,24, 44). Przychodzimy do Tej, która jest naszą Królową, „jest Królową w służbie Boga dla ludzkości, jest Królową miłości, która swoje życie czyni darem dla Boga, aby włączyć się w plan zbawienia człowieka i czuwa nad nami, swoimi dziećmi, które zwracają się do Niej w modlitwie, aby Jej dziękować lub prosić o Jej matczyną opiekę i niebieską pomoc, gdy być może zgubiły drogę, udręczone cierpieniem lub niepokojem z powodu smutnych i bolesnych kolei życia. W pogodnych lub mrocznych chwilach życia zwracamy się do Maryi, zawierzając się Jej nieustannemu wstawiennictwu, aby u Syna wyjednywała nam wszelkie łaski i miłosierdzie potrzebne w naszym pielgrzymowaniu po drogach świata ” (Benedykt XVI).

Podczas naszego świętowania na Jasnej Górze, jak każdego roku, polecać będziemy Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chórzystów, kompozytorów oraz instrumentalistów, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny.

Program pielgrzymki

Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego gromadzimy się w Sali Papieskiej godz. 9.45, i zajmujemy miejsca. Podczas naszej pielgrzymki będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne w przedsionku Sali Papieskiej. Materiały można będzie nabyć przed rozpoczęciem pielgrzymki oraz w przerwach. Jak każdego roku, zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Ze względu na przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie chórów, scholi i zespołów pisemnie lub mailem: nkilnar@o2.pl do 7 listopada 2022 r. Certyfikaty można będzie otrzymać po koncercie w zakrystii.

Śpiewy poprowadzą Muzycy Kościelni Diecezji Tarnowskiej. Współodpowiedzialny za organizację pielgrzymki jest ks. dr Grzegorz Piekarz, Duszpasterz Muzyków Kościelnych Diecezji Tarnowskiej.

10.00 – Sala Papieska prezentacja grup, powitanie – o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

10.10 – Liturgia pokutna, przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE. Śpiewy poprowadzą muzycy Diecezji Tarnowskiej wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym (pieśni pokutne).

Wykonawcy:

– Schola Chłopięcego Chóru Katedralnego PUERI CANTORES TARNOVIENSES (dyr. ks. Grzegorz Piekarz)

– Chór Mieszany Bazyliki Limanowskiej CANTICUM JUBILAEUM (dyr. Marek Michalik)

Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej w Sali Papieskiej (po homilii): Duszpasterze Muzyków Kościelnych.

11.30 – Sala Papieska, katecheza – ks. dr hab. Stanisław Garnczarski, prof. UPJP II, ”Wiara fundamentem posługi muzyka kościelnego”

Po konferencji agapa, przerwa na posiłek.

13.00 – Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Bazylice Jasnogórskiej.

13.30 – Bazylika Jasnogórska, Msza św. z homilią, przewodniczy: J. E. Ks. Bp Piotr Greger, Przewodniczący Komisji ds Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.

PROGRAM ŚPIEWÓW W CZASIE MSZY ŚW:

Wejście:

Królowo ziem Polskich (opr. ks. K. Pasionek) – chór + organy

Kyrie: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) – chór + lud + organy

Gloria: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) – chór + lud + organy

Śpiew przed Ewangelią: Alleluja (J. Gładysz) – chór + organy

Modlitwa wiernych: Oratio universalis (Pueri Cantores) – chór + lud + organy

Przygotowanie darów: Deus caritas est (H.J. Botor) – chór + organy

Sanctus: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) – chór + lud + organy

Po doksologii: Amen (Pueri Cantores) – chór + organy

Agnus Dei: Msza Jubileuszowa (ks. K. Pasionek) – chór + lud + organy

Komunia św.: Ave verum corpus natum (W.A. Mozart) – chór + organy

Utwór organowy – organy

Uwielbienie: Da pacem Domine (O. Faulstih) + Psalm 122 – chór (+ organy)

Po rozesłaniu: Laudate Dominum (Gounod/ks.K. Pasionek) – chór + organy

Utwór organowy – organy

Śpiewy prowadzi:

– Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES (dyr. Ks. Grzegorz Piekarz)

– Chór Mieszany Bazyliki Limanowskiej CANTICUM JUBILAEUM (dyr. Marek Michalik)

– Chór Chłopięcy z Bazyliki Limanowskiej (Halina Dyczek)

– Chór Męski Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej (Teresa Staśko)

– Chór CANTATE DEO z Krużlowej (dyr. Roman Kwoka)

– Chór MAGNIFICAT z Tarnowa (ks. Bartosz Bąk)

– Chór Mieszany ZEW GÓR z Łącka (Marcin Wnęk)

– Chór Mieszany CANTABILE z Łużnej Łużna (Jan Wypasek)

– Chór Mieszany im. E. Bojanowskiego z Kamienicy (Dorota Chęcińska)

– Chór Mieszany GAUDETE z Radłowa (Łukasz Burgieł)

– Chór Sanktuarium Przemienienia Pańskiego VERAICON z N. Sącza (Izabela Biskupska)

– Chór Mieszany z Dębna (Paweł Grabczyński)

Organiści: Wiesław Kaczor, Damian Sowa

Po Komunii św. – modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce

14.45 – Uroczysty koncert w wykonaniu:

– Chłopięcy Chór Katedralny PUERI CANTORES TARNOVIENSES (dyr. Ks. Grzegorz Piekarz)

– Chór Mieszany Bazyliki Limanowskiej CANTICUM JUBILAEUM (dyr. Marek Michalik)

– Chór Mieszany ZEW GÓR z Łącka (Marcin Wnęk)

– Chór Mieszany CANTABILE z Łużnej Łużna (Jan Wypasek)

– Chór Sanktuarium Przemienienia Pańskiego VERAICON z N. Sącza (Izabela Biskupska).

Chóry wykonują po dwa utwory.

Kolejna XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych odbędzie się 18 IX 2023 r. Liturgię i muzykę przygotują muzycy kościelni Diecezji Włocławskiej.

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas płaszczem swojej opieki.

Z modlitwą

O. Nikodem Kilnar OSPPE

Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych