UROCZYSTOŚĆ KU CZCI ŚW. CECYLII W DSM I SMK

Wszystkich muzyków kościelnych, uczniów, absolwentów, pedagogów i sympatyków Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia i Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach zapraszamy na uroczystości ku czci św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, które odbędą się w czwartek 24 listopada 2022 roku:
godz. 16.00 – Nieszpory ku czci św. Cecylii pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Iwaneckiego (kościół św. Alberta Wielkiego w Gliwicach)
godz. 16.45 – wykład mgr. Bartłomieja Barwinka (AM Katowice) pt. „Trzy chorały – muzyczny testament C. Francka”, po którym odbędzie się wręczenie dyplomów tegorocznym absolwentom SMK oraz wspólne świętowanie.