SŁOWO KRAJOWEGO DUSZPASTERZA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Święto Muzyki  2021 r.
Jezu, Ty się tym zajmij ! –  Sługa  Boży Ks. Dolindo Ruotolo
Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie !
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni !
     Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia i dar modlitwy z Jasnej Góry. Święto Muzyki kościelnej, które jest związane z liturgicznym wspomnieniem św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, stwarza sposobność, aby pogłębić swoją relację z Bogiem, bo od tej relacji zależy nasze posługiwanie –  jako sług świętej Liturgii w Kościele w którym Chrystus żyje, zbawia nas i okazuje nam swoje miłosierdzie. Błogosławimy Boga za Kościół św. bo w nim czerpiemy siłę i moc, która płynie z sakramentów. W sakramencie pokuty i pojednania Bóg odpowiada na nasze grzech swoim przebaczeniem, a w Eucharystii przyjmujemy pokarm nieśmiertelności.W tym czasie wielu muzyków kościelnych poświęca ten czas no duchowe przygotowanie, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, sympozja i koncerty które z pewnością przyczyniają się do podnoszenia śpiewu naszych wspólnot chóralnych i parafialnych.
     Dnia 19 XI 2021 r. przeżywaliśmy na Jasnej Górze dzień modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Dolindo Ruotolo, który jest nazywany „świętym misjonarzem z Neapolu”. Jego przesłaniem były znamienne słowa „Jezu, Ty się tym zajmij !”. Ks Dolindo, to człowiek bezgranicznie oddany Panu Bogu, zjednoczony z Nim w modlitwie i cierpieniu, oddany bez reszty ewangelizacji, głoszeniu Dobrej Nowiny o Zbawieniu. Wielki czciciel Matki Bożej, znakomity kompozytor i organista. Kiedy w tym trudnym czasie epidemii wiele chórów i zespołów przestało istnieć wołamy za ks Dolindo – świętym z Neapolu – „Jezu, Ty się tym zajmij”.
     Ksiądz Dolindo uczył śpiewu gregoriańskiego i znał się na nutach. Jako organista komponował msze i kantaty. Uczył: „Nasza modlitwa niechaj wznosi się do nieba jak niebiańska muzyka i wyjednuje u miłującego Boga Jego pomoc dla nas wszystkich na całym świecie, dla walczącego Kościoła i dla dusz w czyśćcu!”. Muzykę ubierał nieraz w katechezę: „Ziemia wytwarza zaburzone melodie, fałszywe dźwięki. Piekło wytwarza pisk, drżenie, ciszę, przerwy i pustkę. Lecz wszystko to w Sercu Jezusowym, w Odkupicielu, w odwiecznym Słowie Boga nabiera harmonii”. Pragnął śpiewem wyrażać swą poddawaną nieustannym próbom i upokorzeniom wiarę: „Dzięki Tobie, o Maryjo, ostatni oddech mojego umierającego ciała będzie pierwszym oddechem życia wiecznego, i wraz z Tobą zaśpiewam: Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”. Swe opuszczające go siły opisywał sięgając po muzyczne analogie: „Słynnemu skrzypkowi Paganiniemu pękały jedna po drugiej struny w instrumencie, struna D (re), struna A (la), struna E (mi), pozostała tylko struna G (sol), z której zdołał wydobyć zachwycającą harmonię. W sali koncertowej rozległy się oklaski i zerwanie strun okazało się triumfem. Wydaje się, że na starość pękają struny ludzkiej aktywności, jedna za drugą, zostaje tylko jedna i na niej można wygrać zwycięską harmonię wieczności: sol, solo Dio [tylko Bóg]! … O, błogosławione Sol moich skrzypiec, jedyna nuto mojej starości, jedyny Boże, harmonio wśród zgrzytów świata, który błądzi, bez wiary, wśród błędów i złudzeń, rozprzężenia i dysonansów zepsutego instrumentu…”. 11 lutego 1960 roku napisał: „Chciałbym zaśpiewać kantyk Matki Bożej – a czuję się taki nędzny. Piszę płacząc. Poryw gorliwości chciałby otworzyć niebo, chciałbym być gwałtownym wichrem, który rozwiewa ciemne chmury…”.
     To świadectwo życia świętego kapłana Dolindo z Neapolu jest dla nas zaproszeniem i wezwaniem do pójścia za Chrystusem, abyśmy z podobną odwagą i zaangażowaniem pełnili służbę Bogu, Stwórcy Piękna i Dobra. 22 XI 2021r będę sprawował Najświętszą Eucharystię w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze za wszystkich Muzyków w Polsce. Serdecznie zapraszam na kolejną XIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, która odbędzie się 12 XI 2022 r. Liturgię muzykę i  śpiew przygotują Muzycy kościelni Diecezji Tarnowskiej.
Niech Jasnogórska Królowa Polski ochrania nas wszystkich płaszczem swojej opieki.
Z modlitwą
O. dr Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych