Ś.P. MIECZYSŁAW KLONOWSKI

24 grudnia 2018 roku zmarł wybitny śląski organmistrz, ś.p. Mieczysław Klonowski z Katowic, który przeprowadził wiele remontów organów na terenie diecezji gliwickiej, w tym przede wszystkim otaczał stałą opieką organy Katedry Gliwickiej. Swoją pracę prowadził bardzo rzetelnie,
uczciwie i z pełnym zaangażowaniem. Jego pogrzeb odbył się w Archikatedrze Katowickiej 28 grudnia 2018, a przewodniczył mu Biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej Marek Szkudło.
W telegramie kondolencyjnym, skierowanym do żony Zmarłego, Biskup Gliwicki Jan Kopiec napisał m.in.: „Przygotuj się na święto, ludu
Boży, albowiem jutro Pan zstąpi i oddali od was wszelką słabość. W dniu jutrzejszym zostanie zgładzona nieprawość ziemi i zapanuje nad nami Zbawiciel świata – te słowa responsorium z Godziny Czytań przeznaczonej na dzień 24 grudnia przynoszą światło i pociechę po śmierci Waszego Męża, Ojca, Przyjaciela i znakomitego organmistrza śp. Mieczysława Klonowskiego, którego Pan Życia i Śmierci powołał na wieczną ucztę zbawionych w niebie w wigilijny dzień 24 grudnia br. Ostatni dzień tego-rocznego liturgicznego okresu adwentu zbiegł się z wypełnieniem adwentu życia śp. Mieczysława, po którego zstąpił Zbawiciel świata, aby zgładziwszy wszelką nieprawość i słabość zaprosić go na wieczne święto w Królestwie Niebieskim. Ufamy, że Pan wejrzy na życie i wszelkie dobre dzieła Zmarłego Mieczysława i obdarzy go radością życia wiecznego.
Wyrażam wdzięczność za wieloletnią rzetelną i fachową pracę organmistrzowską śp. Mieczysława w wielu kościołach diecezji gliwickiej.
Dzięki jego zaangażowaniu liczne instrumenty odzyskały sprawność i nowy blask, aby służyć liturgii i aby dzięki ich pomocy lud Boży mógł
zabrzmieć radosnym śpiewem na cześć Pana. W sposób szczególny dziękuję za przeprowadzenie generalnego remontu organów w Katedrze Gliwickiej i nieustanne czuwanie nad ich właściwym stanem technicznym i jakością brzmienia.
Dobremu Bogu powierzamy duszę śp. Mieczysława, wypraszając dla Niego nagrodę wieczną za życie oddane Bogu, Kościołowi i Rodzinie”