XIV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD CHÓRÓW KOŚCIELNYCH PIEŚNI POKUTNEJ I PASYJNEJ W ŻORACH

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy zespoły chóralne i schole
do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych
Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach. W festiwalu mogą wziąć udział
nie tylko zespoły kościelne, ale także wszystkie inne, które śpiewają
podczas nabożeństw kościelnych. Termin zgłoszenia upływa 31 stycznia
2019 roku. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową lub listownie.
Liczy się data stempla pocztowego.
Karta zgłoszenia i regulamin umieszczone są poniżej.
Więcej informacji na stronie: www.pasyjne.zory.pl

 

 

<— KLIKNIJ ABY POBRAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA —>

<— KLIKNIJ ABY POBRAĆ REGULAMIN —>