REKOLEKCJE DLA MUZYKÓW KOŚCIELNYCH, 25-27.06.2018

Zapraszamy wszystkich Muzyków Kościelnych na doroczne rekolekcje, które odbędą się w Instytucie Naukowo-Badawczym Księdza Sebastiana Kneippa Zespole Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym – Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim w dniach 25-27 czerwca. Rozpoczęcie w poniedziałek o godz. 14:00 obiadem, zakończenie w środę ok. 13:30 po obiedzie. Nauki rekolekcyjne wygłosi duszpasterz muzyków kościelnych diecezji opolskiej – ks. Piotr Kierpal. Koszt 250 zł (zakwaterowanie + wyżywienie).
Zgłoszenia do udziału w rekolekcjach prosimy kierować do referatu ds. muzyki kościelnej kurii diecezjalnej w Gliwicach na adres: a_kozak@kuria.gliwice.pl do 21 czerwca 2018.