MUZYCY WEZWANI „NA UCZTĘ BARANKA”

Tradycyjnie przed wspomnieniem św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, dyrygenci, organiści, członkowie chórów i zespołów instrumentalnych pielgrzymują do Matki Bożej na Jasną Górę. W tym roku, z powodu epidemii, 11. Pielgrzymka Muzyków Kościelnych miała charakter symboliczny i duchowy – w sobotę, 14 listopada w sanktuarium spotkali się tylko przedstawiciele tego środowiska, którzy modlili się podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 13.30 w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Piotr Greger, przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, a koncelebrowali: o. Nikodem Kilnar, paulin, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych oraz ks. Adam Kozak, refrent diecezji gliwickiej ds. muzyki kościelnej.
Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-14368