ŻYCZENIA O. NIKODEMA KILNARA Z OKAZJI ŚWIĘTA MUZYKI KOŚCIELNEJ 2020

Święto Muzyki 2020 r.
„Wezwani na Ucztę Baranka”.

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.

Rok 2020 przeżywamy pod hasłem „ Wezwani na ucztę Baranka”. To Chrystus Pan zaprasza nas na Ucztę w której On sam staje się naszym pokarmem. On przychodzi w swoim Słowie, aby oświetlić nasze życie, abyśmy chodzili w blasku Jego świętości. Tegoroczne świętowanie z powodu panującej epidemii ma inny charakter. Bowiem epidemia ta bardzo mocno zweryfikowała nasze życie i wiarę i pokazała także jej brak. Bóg przychodzi jako ten, który „leczy nasze choroby, leczy nasze słabości”. Chrystus przychodzi, aby zabrać nam lęk przed śmiercią. Kiedy uczestniczymy w Najświętszej Eucharystii Pan zabiera nam lęk przed śmiercią, która została pokonana definitywnie przez Jezusa Chrystusa, przez Jego chwalebną mękę, śmierć i zmartwychwstanie. „Nic by nam bowiem nie przyszło z daru życia gdybyśmy nie zostali odkupieni” (exultet). Chrystus w Kafarnaum powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”( J, 6 53 – 58).
Epidemia sparaliżowała posługę wiele naszych zespołów, ale nie oddzieliła nas od Boga. Św Paweł mówi: „Bracia! Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych”. (…) Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.(…)Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: „Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź”. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował” (Rz 8 18- 37).
W dawaniu świadectwa wiary patronuje nam św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki i śpiewu kościelnego, która jest Panną wierną, jasnym drogowskazem naśladowania Chrystusa i pełnienia Jego woli. Każdego roku przeżywamy Jej liturgiczne wspomnienie. Duszpasterze Muzyków Kościelnych zapraszają nas i zachęcają, abyśmy ten czas przeżywali w sposób duchowy, tam gdzie to jest możliwe również we wspólnocie Kościoła. Podczas uroczystej Eucharystii pragniemy dziękować Panu Bogu za piękno posługi muzyka kościelnego.
Pogłębiamy naszą osobistą relację z Chrystusem Panem i Odkupicielem, bo od niej zależy kształt naszego chrześcijańskiego życia i posługiwania w Kościele.
W tym roku dziękujemy Panu Bogu za życie i świadectwo wiary śp Stefana Stuligrosza gdy obchodzimy 100 rocznicę jego urodzin i prosimy, aby Pan prowadził nas tak jak jego – drogą dojrzałej wiary. Wdzięcznym sercem wspominamy śp. ks prof Ireneusza Pawlaka, ks dr Piotra Dębskiego, prof. Juliusza Łuciuka i innych muzyków kościelnych i prosimy, aby „z Chrystusem zmartwychwstałym mieli radość wieczną”. Serdeczną modlitwą oganiamy naszych drogich chorych muzyków kościelnych, aby Pan przyszedł im z pomocą.
Życzę wszystkim duszpasterzom oraz Muzykom kościelnym głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, podążania drogą Miłości, która na Krzyżu zajaśniała swym blaskiem objawiając swą moc i w zmartwychwstaniu przywróciła nam życie wieczne. Dnia 22 listopada w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 8.00 odprawię Mszę św. za wszystkich drogich Muzyków Kościelnych w Polsce.
Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores zapraszamy Was na XII Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych /organistów, dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów instrumentalnych/ na Jasną Górę dnia 13 listopada 2021 r. Pielgrzymkę rozpoczniemy o godz. 10.00 Liturgią Pokutną w sali Papieskiej, następnie konferencja, przygotowanie liturgii, oraz uroczysta Eucharystia w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem bpa Piotra Gregera, przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej przy Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Po Eucharystii odbędzie się uroczysty koncert. Śpiewy oraz liturgię przygotują Muzycy kościelni Archidiecezji Poznańskiej.
Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki!
z modlitwą
O. Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych