DIECEZJALNA PIELGRZYMKA CHÓRÓW DO RUD, 12.06.2022

Dyrygentów i chórzystów chórów parafialnych oraz innych chórów śpiewających podczas liturgii zapraszamy do udziału w IX Diecezjalnej Pielgrzymce Chórów do sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach, która odbędzie się w niedzielę 12 czerwca 2022 roku. Zapraszamy do udziału całe zespoły, jak i pojedynczych chórzystów. W programie pielgrzymki przewidziana jest wspólna próba w Bazylice w Rudach o godz. 15.00, Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa o godz. 16.00, po której odbędzie się koncert indywidualnych chórów i zespołu połączonego oraz wspólna agapa.
Poniżej publikujemy materiały chóralne do wspólnego wykonania podczas Mszy świętej. Zespołem połączonym dyrygować będzie prof. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda. Istnieje możliwość zaprezentowania przez poszczególne chóry po Mszy świętej 3 utworów. Prosimy o zgłoszenia chórów do udziału w pielgrzymce do 6 czerwca 2022 roku pod adresem mailowym: a_kozak@kuria.gliwice.pl. Przy zgłoszeniu prosimy zaznaczyć, czy chór wyraża chęć występu indywidualnego po Mszy świętej oraz podać repertuar.

 

„Alleluja!” – S. Kwiatkowski

 

„Totus tuus Maria”