VII TYDZIEŃ MUZYKOLOGII W OPOLU

W imieniu organizatorów przekazujemy informacje i zaproszenie do udziału w różnych wydarzeniach VII Tygodnia Muzykologii w Opolu.

Jako współorganizator dwóch, zaplanowanych na środę 6 kwietnia przedsięwzięć stanowiących część VII Tygodnia Muzykologii UO (wraz z ich główną pomysłodawczynią – dr Gabrielą Gacek) zwracam się z informacją i jednoczesnym zaproszeniem do uczestnictwa w nich, skierowanym do wszystkich zainteresowanych Wykładowców, jak i studentów. Oba omawiane wydarzenia odbywać się będą w formie hybrydowej: w sali nr 16 Wydziału Teologicznego UO – współorganizatora przedsięwzięcia, udostępniającego nam dogodne miejsce i zaplecze techniczne, oraz na platformie TEAMS. Szczegóły poniżej.

O godzinie 10.00 rozpocznie się wykład otwarty dra Roberta Curry (Medieval & Early Modern Centre, The University of Sydney):

Revisiting ‚A jednak Notre Dame’ – a Review of Fifty Years of Research into 13th-Century Parisian Polyphony and the Polish Connection.

Niezwykle frapujące wystąpienie traktuje o nowym spojrzeniu na opublikowany już 50 lat temu prestiżowy repertuar czterogłosowych utworów, odkrytych wówczas przez Mirosława Perza w klasztorze klarysek w Starym Sączu.

Wykład przeprowadzony zostanie w formie hybrydowej (sala nr 16 WT) i na platformie TEAMS. Informacje szczegółowe zamieściliśmy na stronie:

Link do spotkania na platformie TEAMS poniżej:

Na godzinę 14.00 tego samego dnia, zaplanowaliśmy też otwarty panel dyskusyjny:
Muzyka, misterium, obrzędowość. Projekcja filmu
Pamiątka z Kalwarii w reż. E. Skórzewskiego i J. Hoffmana.
Panel dyskusyjny w formie hybrydowej:
Poniżej krótkie wprowadzenie tematu wydarzenia:
Rozsiane po całym świecie sanktuaria stanowią nie tylko świadectwo pobożności założycieli. Niejednokrotnie zachwycają również kunsztem, rozmachem, przepychem nawet, ówdzie zaś oddziałującą na wyobraźnię rzesz pielgrzymich bezpośredniością przekazu, jak w przypadku licznych – również w Polsce – sanktuariów kalwaryjskich. Są to miejsca szczególnego, by nie rzec mistycznego kontaktu człowieka z rzeczywistością nadprzyrodzoną. Napotykamy tu więc liczne elementy kultury materialnej, ale również niematerialnego dziedzictwa. Do tego zbioru należy też pobożność ludowa wyrażana w formie obrzędów i zwyczajów, teksty literackie oblekane niejednokrotnie w formy muzyczne i funkcjonujące w żywej tradycji.
Podstawą do dyskusji będzie krótkometrażowy dokument zarejestrowany w 1959 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, autorstwa E. Skórzewskiego i J. Hoffmana Pamiątka z Kalwarii.
– Wprowadzenie filmoznawcze – ks. prof. dr. hab. Marek Lis
– Omówienie repertuaru muzycznego, sposobu jego funkcjonowania i roli w pobożności ludowej związanej z sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej – dr Gabriela Gacek
– Przybliżenie kontekstu powyższych zjawisk w odniesieniu do Kalwarii na Górze św. Anny – dr Mariusz Pucia
– dyskusja.
Panel zrealizowany zostanie w formie hybrydowej (sala nr 16 WT oraz TEAMS). Informacje o wydarzeniu zamieściliśmy na stronie:
Link do spotkania na platformie MS TEAMS:
Mam nieodparte wrażenie i nadzieję, że spotkania te mogą być interesujące dla wszystkich. Pozdrawiam pięknie i zapraszam serdecznie.
Mariusz Pucia
Katedra Muzykologii UO
+48606341151