ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PREZESA STOWARZYSZENIA POLSKICH MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Wielkanoc 2019
† AD MAIOREM DEI GLORIAM

Weselmy się, chrześcijanie,
Chrystusowym zmartwychwstaniem,
że po męce swojej ożył,
bramę niebios nam otworzył. Alleluja.

Czcigodni Muzycy Kościelni!

Pragnę przekazać wszystkim serdeczne pozdrowienia w tym świętym i radosnym czasie paschalnym.

Radość, która jest naszym udziałem, nie ogranicza się do wymiaru doczesnego i przyrodzonego. Wykracza poza wszelkie ludzkie poznanie i możliwość zrozumienia. Jak Chrystus „wstał, przeniknął skalne mury”, tak nasze serca przenikają do najgłębszych tajemnic Bożego działania, choć umysł zdaje się natrafiać na zasłonę niewiedzy. Wierzymy jednak, że Chrystus jest tym, „który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy” (Ef 3,20).

Niech rozważanie i przeżywanie wielkich misteriów zbawczych wleje w nasze serca i umysły nową siłę, nadzieję i sens istnienia. Niech rozśpiewa nasze wnętrza harmonią życia i zwycięstwa w Chrystusie. Niech zapali w nas to światło, „które w ciemności świeci” (J 1,5).

Życzę wszystkim na czas Świąt Paschalnych pięknych i radosnych chwil w gronie osób bliskich oraz doświadczenia życia w nadziei zmartwychwstania.

Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie

ks. Lucjan Dyka
prezes SPMK