„GŁOS I ODDECH – FIZJOLOGIA I HIGIENA PRACY”. VADEMECUM MUZYKA PRAKTYKA

Za zgodą ks. prof. Pawła Sobierajskiego (AM Katowice), który 30 marca 2019 był gościem Wielkopostnego Dnia Skupienia dla muzyków kościelnych w Gliwicach – i z niezwykłym powodzeniem wygłosił wykład na temat właściwego korzystania i higieny głosu w posłudze muzyka kościelnego, przekazujemy poniższą prezentację do wykorzystania przez muzyków kościelnych. Jednocześnie dziękuję wszystkim licznie zgromadzonym muzykom kościelnym za udział i żywe uczestnictwo w dniu skupienia.
Następne skupienie odbędzie się 14 grudnia 2019, w sobotę przed III Niedzielą Adwentu.