ŻYCZENIA O. NIKODEMA KILNARA NA ŚWIĘTO MUZYKI KOŚCIELNEJ 2019

Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił. Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica i święte ramię Jego”. (Ps 98)

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie! Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni! 
Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.
Już kolejny raz przeżywamy Święto Muzyki Kościelnej, które każdego roku łączymy ze wspomnieniem św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki i śpiewu kościelnego. W tym czasie wielu muzyków kościelnych przeżywa ten czas na rekolekcjach, dniach skupienia, warsztatach liturgiczno-muzycznych, sympozjach i kongresach. Duszpasterze muzyków kościelnych zapraszają na Liturgię Pokutną z indywidualną spowiedzią, gdzie Bóg przychodzi aby odpowiedzieć na nasze grzechy swoim przebaczeniem. Organizowane są też liczne koncerty, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu wielu chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych, stwarzając okazję do uwielbienia Boga, Stwórcy wszelkiego piękna i dobra.
Jest to czas, w którym próbujemy weryfikować nasze życie ze Słowem Bożym, stawiając pytanie o naszą wierność Chrystusowi, który nas powołał do swojej służby w Kościele. Niewątpliwie czas ten służy pogłębieniu naszej wiary przez głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii, która stanowi centrum naszego życia, a w której dziękujemy Panu Bogu za piękno posługi muzyka kościelnego. Każdego dnia Kościół święty zaprasza nas, abyśmy obficie korzystali ze środków zbawienia, troszcząc się o serce czyste zawsze gotowe na przyjęcie Chrystusa w Komunii św. Jako muzycy kościelni odpowiedzialni również za formację zespołów nam powierzonych, dajemy innym przykład żywej wiary, miłości Chrystusa i Kościoła. Jesteśmy świadomi, że od pogłębienia naszej osobistej relacji z Chrystusem naszym Odkupicielem i Panem zależy kształt naszego chrześcijańskiego życia i posługiwania.
Zwracam się z prośbą do wszystkich duszpasterzy o zakładanie scholi liturgicznych, chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych przy naszych parafiach i ośrodkach duszpasterskich, a także objęcie troską duszpasterską wszystkich muzyków kościelnych, aby poprzez stałą formację duchową, mogli coraz głębiej przeżywać Misterium Chrystusa w Eucharystii i godnie Go przyjmować.
Kieruję prośbę do wszystkich muzyków kościelnych o większe zaangażowanie w przygotowanie śpiewów liturgicznych dostosowanych do poszczególnych części Mszy św., oraz okresów liturgicznych. Z pewnością podnoszenie poziomu ich wykonawstwa przyczyni się do wzrostu wiary i lepszej integracji wspólnoty liturgicznej, powodując też radość uczestnictwa w Misterium naszego Odkupienia.
Liturgia kończącego się Roku Liturgicznego ukierunkowuje nasze serca na rzeczy ostateczne. W każdej niedzielnej Eucharystii wyznajemy wiarę w Boga, który „przyjdzie sądzić żywych i umarłych… wierzę w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne” /Credo/. W każdej Eucharystii, w której uczestniczymy, zostajemy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i mamy pełny udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, piekłem i szatanem. Bóg bowiem w swoim nieskończonym miłosierdziu odpowiedział na nasze grzechy śmiercią swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg odpowiedział na nasze grzechy swoim przebaczeniem, dlatego św. Paweł mówi „zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego Wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno Słów Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno się trudziłem” /Flp 2,12-17/.
Życzę wszystkim duszpasterzom oraz muzykom kościelnym głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, podążania drogą Miłości, która na Krzyżu zajaśniała swym blaskiem objawiając swą moc i w zmartwychwstaniu przywróciła nam życie wieczne.
Wraz z Duszpasterzami muzyków kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Polską Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores zapraszamy was na XI Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych /organistów, dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów instrumentalnych/ na Jasną Górę dnia 14 listopada 2020 r. Śpiewy podczas naszej pielgrzymki poprowadzą muzycy kościelni Archidiecezji poznańskiej. Pełny program pielgrzymki zostanie ogłoszony w maju 2020 r.
22 listopada w Kaplicy Matki Bożej o godz. 18.30 odprawię Mszę św. w intencji wszystkich Muzyków kościelnych w Polsce.
Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki.
O. dr Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych