DIECEZJALNE OBCHODY KU CZCI ŚW. CECYLII, 21.11.2019

Zapraszamy wszystkich uczniów, absolwentów i pedagogów Studium Muzyki
Kościelnej oraz Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwicach, a
także wszystkich muzyków kościelnych diecezji gliwickiej na
uroczystość
św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, połączoną z rozdaniem
dyplomów
ukończenia Studium Muzyki Kościelnej.
Uroczystość odbędzie się w czwartek 21 listopada 2019 r. według
następującego planu:
godz. 16.00 – Nieszpory pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja
Iwaneckiego (kościół św. Alberta Wielkiego)
godz. 16.45 – Rozdanie dyplomów tegorocznym absolwentom Studium Muzyki
Kościelnej (sala 214) oraz wykład prof. Remigiusza Pośpiecha (UWr) –
„Muzyka religijna Stanisława Moniuszki”
godz. 18.00 – Poczęstunek.
Zapraszamy do wspólnego świętowania