ŻYCZENIA MODERATORA SEKCJI MUZYKI KOŚCIELNEJ

Drodzy Muzycy Kościelni,

w dniu liturgicznego obchodu wspomnienia św. Cecylii ogarniam Was wszystkich serdeczną pamięcią i modlitwą. Niech św. Cecylia uczy nas odkrywać i pielęgnować miłość do Boskiego Oblubieńca, naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu mamy zaszczyt posługiwać w liturgii. A każdorazowe spotkanie z Nim podczas celebracji liturgicznych niech promieniuje na życie codzienne i pozwala mężnie pokonywać trudności, zwątpienia i pokusy, i niech podnosi na duchu w drodze do nieba. Życzę Wam duchowego pokoju, trwania w łasce uświęcającej, a także satysfakcji z dobrze wykorzystywanego talentu muzycznego oraz wdzięczności i zrozumienia od duszpasterzy i wiernych. Życzę także dobrego zdrowia i pogody ducha, aby żadne zewnętrzne trudności nie załamały nas na duchu, lecz byśmy z radością zmierzali do szczęśliwej wieczności.

Bardzo dziękuję za każdą Waszą posługę na rzecz dzieła muzyki kościelnej w diecezji gliwickiej: od codziennego zasiadania za kontuarem podczas Mszy i nabożeństw, regularnych prób z zespołami muzycznymi, po udział w wydarzeniach o charakterze diecezjalnym czy ponad diecezjalnym, odbywających się na terenie diecezji gliwickiej. W sposób szczególny dziękuję za pielęgnowanie ducha właściwej i poprawnej muzyki w przestrzeni kościołów, troskę o właściwy repertuar liturgiczny oraz o zachowanie ducha sacrum podczas koncertów w świątyniach. Niech każde dobre dzieło zostanie hojnie wynagrodzone łaską Chrystusa.

Już dzisiaj zapraszam wszystkich na Adwentowy dzień skupienia dla muzyków kościelnych, który odbędzie się w sobotę 18 grudnia br. od godz. 9.30 w kościele św. Alberta Wielkiego w Gliwicach (przy Kurii Diecezjalnej) oraz w Studium Muzyki Kościelnej. Gośćmi dnia skupienia będą: ks. dr Tomasz Jaklewicz, wieloletni redaktor „Gościa Niedzielnego”, a obecnie proboszcz w Katowicach – Brynowie oraz Bogdan Stępień, organista katedry gliwickiej. Po dłuższej przerwie w formacji na poziomie diecezjalnym przybądźmy z radością na dzień skupienia, aby odnowić ducha i pogłębić kwalifikacje muzyczno-liturgiczne.

Z serdecznym pozdrowieniem

Ks. Adam Kozak, moderator sekcji muzyki kościelnej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach